nieuws

Logistiek Brabant zet stappen in toepassing data science

Supply chain 916

Onder de naam DALI (DAta-science voor Logistieke Innovatie) zijn op 30 augustus 2018 in Tilburg resultaten gepresenteerd van een eerste verkenning om te komen tot de toepassing van data science in de supply chain. Het programma krijgt nu een vervolg.

Logistiek Brabant zet stappen in toepassing data science

Het belang van data voor efficiënte, flexibele en toekomstbestendige logistieke ketens wordt steeds groter. Niet alleen voor individuele organisaties, maar juist ook tussen verschillende partijen binnen een supply chain of tussen verschillende ketens. Het DALI-programma wordt opgezet als een proeftuin waarbij verschillende type disciplines en professionals bij elkaar worden gebracht om in een praktische setting een concrete casus uit te voeren. Hierbij wordt de juiste data verzameld, verwerkt, geanalyseerd en toegepast in de praktijk. Deze proeftuin moet meerwaarde bieden door het inzetten van data science expertise, het bouwen van de juiste tools, samenwerking tussen bedrijfsleven en onderwijs, het ontsluiten van een netwerk en het spreiden van kosten en risico’s.

 

Lees ook: Investeren in dataverrijking betaalt zich altijd uit

 

Tijdens de kick-off, waar 80 geïnteresseerden uit de logistieke wereld, gemeentes en onderwijsinstellingen aanwezig waren, werd dieper ingegaan op het thema en konden bedrijven zich aanmelden met een casus. Tijdens de plenaire sessie gaven verschillende hoogleraren in presentaties aan welke trends er zijn en hoe de toekomst er uit zal zien.

Hoe nu verder met data science?

In het voorjaar van 2018 hebben 9 bedrijven (Claassen, GVT, HaCas Transport, Kennis Transport, Kivits Drunen, Magna Tyres Group, Ryano Logistics, Rhenus Contract Logistics en Transsmart) meegedaan in een verkennende pilot. In deze verkenning is met name gekeken naar de vraagstelling in relatie tot de technische mogelijkheden. Dit najaar wordt de verkenning omgezet in een concreet uitvoeringsprogramma op basis van 25 actuele bedrijfscasussen. Deze casussen kunnen aangemeld worden vanuit een individuele onderneming, maar ook als clustering van bedrijven met dezelfde vraagstelling. Logistics Community Brabant (LCB) neemt de subsidieaanvraag van het project onder haar hoede, waarna – bij toekenning – van 2019 tot en met 2021 het DALI-programma wordt ondersteund en gecoördineerd door LCB, Breda University of Applied Sciences (voorheen NHTV Breda), REWIN, Midpoint-Brabant en JADS (TuE / TiU).

Reageer op dit artikel