nieuws

E-Fulfilment Hub lanceert actieprogramma voor Limburg

Supply chain 667

Om de positie van Limburg als logistieke hotspot te versterken heeft e-Fulfilment Hub een actieprogramma ontwikkeld. Dit werd tijdens een seminar onlangs gepresenteerd.

E-Fulfilment Hub lanceert actieprogramma voor Limburg

Hiermee gaven de betrokkenen het symbolische startschot voor de gezamenlijke uitvoering van de beschreven visie en acties. E-fulfilment is dankzij de explosieve groei van e-commerce een groeimarkt binnen de logistieke sector. Hoewel de provincie Limburg naar eigen zeggen een aantrekkelijke regio is voor het beleggen van (panEuropese) e-fulfilment activiteiten, is de regio vooralsnog niet in staat gebleken om de positie als e-fulfilment hotspot te claimen. De vraag is dan ook: hoe kan Limburg deze positie dan wél effectueren?

Visie- en actieprogramma

Vanuit deze hoofdvraag heeft e-Fulfilment Hub, een samenwerking van elf belanghebbenden uit de regio, het afgelopen jaar regionale organisaties en stakeholders verenigd binnen een gezamenlijk co-creatietraject. Een groot aantal Limburgse ondernemers, overheden en onderwijsinstellingen uit de wereld van logistiek, ICT en e-fulfilment deelden hun kennis en visie tijdens interactieve sessies en bepaalden gezamenlijk de belangrijkste trends die de toekomst van e-fulfilment en de e-fulfilment hotspot Limburg zullen bepalen. De concrete uitkomst van dit traject is een visiedocument met bijbehorende actieprogramma waar de regio de komende jaren mee aan de slag moet.

 

-e-fulfilment

 

De koplopers uit de Limburgse e-fulfilmentwereld kwamen tijdens een seminar in Kasteel de Keverberg bijeen om het actieprogramma feestelijk te presenteren en het startschot te geven voor de uitvoering hierna. Het actieprogramma is veelomvattend en geeft richting aan alle relevante stakeholders.

Arbeidsmarkt

Een eerste actiepunt is bijvoorbeeld het personeelstekort. Doordat in Limburg enerzijds de werkgelegenheid sterk toeneemt en anderzijds de vergrijzing reeds hard toeslaat ontstaat er een steeds groter tekort aan logistieke arbeidskrachten. Dit tekort is nauwelijks meer aan te vullen met arbeidsmigranten en robotisering is qua technologie nog niet zover dat dit het tekort kan afdekken. Een goede arbeidsmarkt is randvoorwaardelijk voor een leidende e-fulfilmentregio en vraagt daarom per direct aandacht, bijvoorbeeld middels employer branding en een betere aansluiting met (middelbaar) onderwijs.

ICT

Daarnaast is ICT binnen het e-fulfilmentdomein minstens net zo belangrijk als logistiek. Maar in Limburg is de ICT-sector echter nog onderontwikkeld; er werken indicatief slechts 500 ICT’ers dedicated in of voor de logistiek en e-fulfilment. Dat terwijl er in de toekomst steeds meer geconcurreerd zal worden op data en algoritmen in plaats van op traditionele logistieke competenties. Wil Limburg op de lange termijn leidend blijven, zal het fors moeten investeren in het ontwikkelen van het ICT domein, meent het consortium.

Alle trends werden vertaald in een concrete toekomstvisie, op basis waarvan een bijbehorende strategie en actieprogramma werd ontwikkeld. Het visie- en actieprogramma is via de website van e-fulfilment Hub te downloaden.

 

Reageer op dit artikel