nieuws

‘Data delen, maar dan wel met iedereen’

Supply chain 2263

‘Data delen, maar dan wel met iedereen’
Mariane ter Veen en Jan Bert Schutrops

Alle benodigde afspraken om drempelloos data te kunnen delen zijn vastgelegd in iShare, een initiatief vanuit de Topsector Logistiek. De eerste organisaties zijn bezig ervaring op te doen, maar dat moet snel een brede navolging krijgen, vindt Jan Bert Schutrops.

Vanaf begin dit jaar zijn twaalf bedrijven en instanties bezig om het afsprakenstelsel van iShare als launching partner te gebruiken, nadat eind vorig jaar een proof-of-concept is opgeleverd. Daaruit bleek: iShare werkt. Concreet is er nu een stappenplan, dat via de website wordt aangeboden, en er zijn cases beschikbaar om te laten zien hoe datatransacties in de praktijk kunnen gaan. Bovendien is recent een beheerorganisatie opgetuigd om adoptie van iShare op grote schaal mogelijk te maken. Gebruikers kunnen daar terecht met vragen over de implementatie en toepassing in de praktijk.
Mariane ter Veen van Innopay, de uitvoerende organisatie van iShare in opdracht van de Topsector Logistiek, noemt iShare nu al een succes. “Zeker gezien de korte periode waarin dit tot stand is gekomen, maar vooral ook de manier waarop organisaties nu al hun nek hebben uitgestoken en hebben geïnvesteerd in iShare. Zij gaan hier zeker mee door.”

Iedereen moet data gaan delen

Als boegbeeld (ambassadeur) van iShare, treedt Jan Bert Schutrops naar voren. In het dagelijks leven is hij verantwoordelijk voor de activiteiten van tankopslagbedrijf als President Europe & Africa. Vanuit zijn rol als voorzitter van de Stuurgroep NLIP (Neutraal Logistiek Informatie Platform), één van de actielijnen van de Topsector Logistiek, pleit Schutrops voor een brede invoering van het stelsel aan afspraken over data delen. NLIP is de drijvende kracht achter iShare.
“Er is nog veel aan efficiency te winnen als we data-integratie kunnen realiseren, niet alleen tussen ons als terminaloperator en onze klanten, maar ook met transporteurs en onderaannemers van die transporteurs. Maar dat lukt alleen als we met elkaar de druk voelen om dit aan te pakken.” Meer en meer ervaart Schutrops in de dagelijkse praktijk de noodzaak om datastromen te optimaliseren, binnen de sector en binnen het bedrijf waar hij leiding aan geeft.

Hoe ben je betrokken geraakt?

“Het publiek/private uitgangspunt van de topsector spreekt mij aan. We willen logistiek groot maken en groot houden in Nederland. Ik vind het interessant om daar een bijdrage aan te leveren. Eerst dacht ik toen ik er over las: dit is echt heel ambitieus. Maar misschien moet je dat ook wel zijn in het begin. Vergezichten zijn mooi, als het maar wel concreet toepasbaar is. Met iShare maken we in feite heel tastbaar wat we beogen met de initiatieven binnen de topsector en binnen het NLIP. Want het is geen allesomvattend, wereldwijd platform. Juist niet. De co-creatie aanpak heeft heldere afspraken opgeleverd over hoe we data delen in de supply chain. Het heeft even geduurd voordat de groep rond NLIP door had, dat het vooral tastbaar moet zijn. Je kunt niet zomaar iedereen en alles aan elkaar knopen.”

Wat is iShare in een nutshell?

“Het is een standaard set van afspraken over datatransacties, die iedereen kan gebruiken op een toepassingsgebied waar veel vragen over zijn. Ik neem Vopak even als voorbeeld. Data delen in één-op-één relaties lukt op zich wel; hoewel het soms best lastig is om intensieve datalinks op te bouwen met klanten. Het type bedrijf is daarin een belangrijke factor. Het aantal datatransacties dat Vopak doet met kleinere klanten en leveranciers is relatief gering. Dan loont het vaak niet of nauwelijks om daar een complex integratietraject op los te laten. Havenlogistiek is wat dat betreft heel anders dan e-commerce of food logistics. Het voordeel van iShare is nu juist dat je geen ingewikkeld proces nodig hebt om nieuwe koppelingen tot stand te brengen. Je kunt bovendien data-integratie doen met partijen die je nog helemaal niet kent. Dat vind ik bijzonder.”

Wat heeft iShare verladers te bieden?

“Verladers kunnen onmogelijk met alle individuele schakels in de keten, inclusief onderaannemers in het transport, om tafel gaan om afspraken te maken over het delen van data. Waar dat wel gebeurde, ging dat gepaard met contracten over en weer, met het bij elkaar halen van IT mensen en het ontwikkelen van datakoppelingen. In ons geval, en dat geldt voor veel meer verladers, zit daar meestal geen businesscase in vanwege het beperkte volume. Zo blijft er veel handmatig werk nodig in de supply chain. Met iShare hoeft dat niet langer zo te zijn, zolang partijen zich aan de standaard conformeren.”

Waar staat iShare nu?

“Er breekt nu een interessante fase aan. In de voorbereiding hebben alle partijen zich zeer betrokken getoond om dit van de grond te krijgen. Nu gaat het er om of we voldoende volume kunnen krijgen. Hoe groot is de adoptie en hoe snel? Iedereen die besluit op deze manier data te delen heeft al profijt van iShare, hoe kleinschalig ook. Maar de echte voordelen komen boven water als het draagvlak een stuk breder is. We hebben geen harde targets afgesproken over het aantal deelnemers aan iShare binnen een bepaalde periode. Doel is om de logistieke sector verder te helpen en daar is dit een onderdeel van.”

Kan iShare nog mislukken?

“Het stelsel moet zich op een gegeven moment zelf gaan bedruipen. Uiteindelijk moet dit ook zonder steun vanuit de overheid kunnen draaien. Gebruikers van iShare zullen het geheel zelf financieel in leven moeten gaan houden. Zover is het nog niet. Daar heb je een groep bedrijven voor nodig. Een systeem als iShare is dynamisch, dat ontwikkelt zich in de loop van de tijd door de input vanuit de verschillende partijen die mee doen.”

Wanneer is het zover?

“Dat kan ik niet zeggen. Er is niet een datum bepaald waarop dat het geval moet zijn.”

Wanneer haakt Vopak aan?

“We zijn momenteel op meerdere vlakken bezig met de herinrichting van ons IT-landschap; van traditioneel ERP aangestuurd naar een organisatie met een moderne IT-infrastructuur. Veel van onze systemen zijn maatwerk, specifiek geschikt voor een tankopslagbedrijf. Als we die verandering hebben doorgezet, komt vanzelf de vraag naar de schil eromheen en hoe we verbinding gaan leggen met andere schakels in de keten. Dan gaan we met heel veel interesse kijken wat iShare voor ons kan doen. Ik zal me daar uiteraard vol overgave voor inzetten.”

Moet ICT eerst intern op orde zijn?

“Het is zeker prettig om op dit punt een stabiele organisatie te hebben en dus niet op een moment als de hele IT-huishouding op de kop staat. Praktisch gezien heb je natuurlijk ook te maken met het beschikbaar hebben van IT-capaciteit. In ons geval is het een kwestie van timing. Maar ook wij gaan ons hier over buigen. Net als bijvoorbeeld bij ECT hebben wij ook te maken met vervoerders, die een lading komen halen en naar verschillende, deels onbekende losadressen moeten gaan. Er komen best veel partijen op ons terrein waar wij geen afspraken mee hebben over data-integratie. Sommigen komen maar af en toe. Dus de functionaliteit van iShare past prima bij ons. Allemaal willen we af van ronkende vrachtwagens die niet kunnen vertrekken omdat de papieren niet in orde zijn of omdat systemen niet zijn gelinkt en data niet direct beschikbaar is.”

Reageer op dit artikel