nieuws

Innovatie in logistiek: data en duurzaamheid hot platooning not

Supply chain 4798

Verduurzaming en Business intelligence hebben de grootste impact op de logistieke sector. Blockchain en platooning scoren lager vanwege onbekendheid en gemis aan praktische voorbeelden.

Innovatie in logistiek: data en duurzaamheid hot platooning not

Business intelligence (BI), het inzichtelijk maken van data om processen en dienstverlening te verbeteren, is de innovatie waarvan logistieke ondernemers de meeste impact voor hun sector verwachten. 51 procent denkt dat zij deze toepassing in de komende drie jaar grootschalig gaat inzetten. Dat blijkt uit onderzoek waarin ABN AMRO. 88 ondernemers in de sector hebben deelgenomen aan het onderzoek dat in kaart heeft gebracht hoe ondernemers de impact en kansen inschatten van zes innovaties in de logistieke sector: blockchain, truck platooning, business intelligence, digitale platforms, verduurzaming en robotisering.

Business Intelligence

Business Intelligence over leveringen, doorlooptijden en transportroutes kan helpen om logistieke processen te optimaliseren en samenwerking met opdrachtgevers te bevorderen, menen de ondernemers.

Duurzaamheid

Ook duurzaamheid staat hoog op de agenda Ruim de helft verduurzaming als voorwaarde om te kunnen overleven. ABN AMRO constateert dat duurzaamheid een strategische waarde heeft en kansen biedt om de samenwerking in de keten te intensiveren. Gezien de vele innovaties op het gebied van alternatieve brandstoffen en de aandacht voor thema’s als emissievrije stadsdistributie en bouwlogistiek zijn de hoge scores  niet verrassend voor de bank.

 

 

Platooning

Truck platooning is een veelbelovende innovatie voor het langeafstandsvervoer. Toch geeft minder dan de helft van de respondenten deze technologie op impact de laagste score van alle zes innovaties. Adequate wet- en regelgeving blijft nog achterwege en is mogelijk een factor die het vertrouwen in deze innovatie beperkt.

 

 

Lees ook
Platooning wordt truckmerk onafhankelijk

 

Blockchain

Blockchain wordt door de ondernemers als een belangrijke innovatie gezien. Deelnemers aan de enquête geven gemiddeld een score van 4,9 uit 7 op de vraag hoe groot de impact van blockchaintechnologie op de transport- en logistieksector wordt. De kans dat blockchaintechnologie binnen drie jaar gevolgen heeft voor bedrijven in de sector wordt echter lager geschat. ABN AMRO verklaart die lagere score door het gebrek aan concrete initiatieven. Koopman Logistics is vooralsnog het eerste bedrijf dat de techniek concreet toepast in zijn logistieke operatie.

 

Robotisering

Deelnemers aan de enquête geven de impact van robotisering op de sector een gemiddelde score van 4,6 uit 7; 57% van de deelnemers verwacht een grote impact van robotisering (een score van 5 of hoger). Deelnemers zijn wat sceptischer als het aankomt op de kans dat robotisering binnen afzienbare tijd effect gaat hebben op de sector. Gemiddeld geven zij een score van 3,9 voor de kans dat robotisering de sector binnen drie jaar blijvend verandert; 31% van de deelnemers schat de kans dat dit gebeurt op 5 of hoger. De impact schatten zij dus een stuk hoger in dan de kans dat dit daadwerkelijk op middellange termijn gaat gebeuren.

Reageer op dit artikel