nieuws

Supply chain managers zien nieuwe horizon voor zich

Supply chain 2192

Met een handvol nieuwe thema’s gaan supply chain managers (via het Scelp platform) op zoek naar een andere, meer strategische invulling van hun rol binnen de organisatie.

Supply chain managers zien nieuwe horizon voor zich

Hoe kan supply chain management leidend zijn bij nieuwe IT-gedreven businessmodellen? Dat is het belangrijkste vraagstuk waarop het Supply Chain Excellence Leadership Platform (SCELP) de komende jaren antwoorden probeert te vinden. Tijdens de startconferentie van Scelp 2.0 stelden de deelnemers gezamenlijk nog drie thema’s vast: talentontwikkeling, duurzaamheid en strategie. Tachtig koplopers in supply chain management plaatsten vorige week hun handtekening onder het voornemen deze thema’s samen te exploreren.

Alle focus op optimaliseren

Nieuwe technologieën zoals blockchain, IoT (Internet of Things), artificial intelligence en robotisering gaan ontegenzeggelijk een grote invloed hebben op de wijze waarop we supply chains inrichten en besturen. Bedrijven hebben maar weinig oog voor dergelijke innovatieve businessmodellen, betoogde Nicolien Hendrickx (TNO) tijdens de startconferentie . Zij verwees naar het ‘drie horizons voor groei’ model van McKinsey.

Nicolien Hendrickx (TNO)

“De focus van bedrijven is 98 procent van de tijd gericht op de eerste horizon, die staat voor het optimaliseren van bestaande processen. Maar de wereld is in verandering. Wie zich alleen op bestaande processen focust, zal zijn toegevoegde waarde op termijn zien dalen”, voorspelt Hendrickx.

Wat kan nieuwe technologie doen?

Vooruitstrevende bedrijven zijn meer dan gemiddeld gericht op de tweede horizon; zij checken regelmatig of hun businessmodel nog wel up-to-date is, onderzoeken nieuwe product/marktcombinaties en stemmen hun strategie daarop af. “Maar bijna niemand is gefocust op de derde horizon. Vrijwel geen enkel bedrijf kijkt naar de ontwikkelingen in de wereld om ons heen en onderzoekt concreet wat technologieën als blockchain, IoT en autonoom rijdende vrachtauto’s voor hen kan betekenen”, stelt Hendrickx.

SCM in een leidende rol

Jack van der Veen (Nyenrode)

Scelp wil daarin verandering brengen. Supply chain management (SCM) kan een leidende rol spelen in het verzilveren van de kansen. Maar hoe pakken we die rol op?
“Eén van de aanleidingen tot de oprichting van SCELP vijf jaar geleden was de constatering dat SCM vaak aan het eind van een strategisch beslissingsproces in de uitvoerende rol wordt gestopt. Wij zijn ervan overtuigd dat SCM juist een leidende rol kan en moet vervullen”, zegt Jack van der Veen, hoogleraar SCM aan Nyenrode Business Universiteit en samen met Michel van Buren van BLMC Supply Chain Optimization initiatiefnemer van SCELP.

 

Impact technologie op medewerkers

Tijdens de startconferentie werd besloten om de komende vijf jaar structureel aandacht aan dit thema gaat besteden. Vragen die daarbij aan de orde kunnen komen zijn:

  • Welke technologieën hebben welke mogelijke impact op supply chains?
  • Hoe bepalen we de strategische ‘fit’ van dergelijke technologieën?
  • Welke stappen zijn nodig om deze technologieën te kunnen gebruiken?

Het tweede thema, talentontwikkeling, is direct gelinkt aan het eerste thema. “Wat is de impact van al die nieuwe technologieën op de medewerkers in de supply chain? Hoe nemen we hen mee in al die veranderingen?”, verwoordde één van de deelnemers de vragen waarmee supply chain professionals worstelen. Daarnaast zijn voor die nieuwe technologieën en de bijbehorende uitdagingen nieuwe talenten nodig. “Hoe verkopen we ons vakgebied om die nieuwe talenten binnen te halen?”, vroeg een andere deelnemer zich hardop af.

‘Duurzaamheid mag geld kosten’

Naast nieuwe businessmodellen en talentontwikkeling hebben de deelnemers nog twee andere thema’s vastgesteld waarop SCM zich verder zal moeten ontwikkelen: duurzaamheid en strategie. “Als we vaart willen maken met duurzaamheid, zullen organisaties daarvoor expliciete strategische keuzes moeten maken. Daarbij mag duurzaamheid op korte termijn ten koste gaan van andere doelen en dus geld kosten”, zegt Van der Veen. “Voorwaarde is natuurlijk wel dat er een doordacht businessmodel achter de duurzame strategie schuilgaat. Zonder lange-termijn ‘profit’ kan een organisatie immers niet voortbestaan.”

Meer invloed op de bedrijfsstrategie

Het thema strategie is een voortzetting van een van de thema’s uit de eerste vijf jaar van Scelp. Een belangrijk inzicht uit die tijd is dat de supply chain strategie een afgeleide moet zijn van de bedrijfsstrategie; alleen dan leidt de supply chain strategie tot een competitief voordeel. Nu ligt de omgekeerde vraag op tafel: hoe kan de supply chain invloed uitoefenen op de bedrijfsstrategie? Hoe kunnen supply chain professionals ervoor zorgen dat bedrijven bij het formuleren van hun bedrijfsstrategie al rekening houden met de implicaties op de supply chain? Zeker binnen bedrijven waarin de supply chain nog niet in de boardroom vertegenwoordigd is, is dat een grote uitdaging.

Vijf jaar oude platform naar volgende fase

Scelp is in 2012 opgericht als een platform van en voor directieleden en senior management met een sterke focus op supply chain management. Oprichters Jack van der Veen en Michel van Buren spraken destijds de ambitie uit het volle potentieel van SCM te kunnen benutten. Het doel was in vijf jaar tijd de beloften van supply chain management waar te maken. Met het oog daarop heeft Scelp veel kennis en tools ontwikkeld die het vakgebied vooruit helpen onder andere op het gebied van strategie, cultuur en leiderschap.

Reageer op dit artikel