nieuws

ICT standaard iShare is klaar voor de volgende fase

Supply chain 1496

ICT standaard iShare is klaar voor de volgende fase
Mariane ter Veen

Dit voorjaar start Innopay met de uitrol van een aantal cases om de voordelen van iShare – set van standaard afspraken over data delen – zichtbaar te maken. Daarmee krijgt ketensamenwerking een extra stimulans.

Eind vorig jaar bleek dat iShare voldoende was uitgetest om definitief te kunnen dienen als de set van standaard afspraken, waarmee ketenpartners data kunnen uitwisselen binnen hun supply chain. Ook met partijen die wat verderop in de keten actief zijn. Iedereen moet op een simpele en gecontroleerde manier gegevens kunnen delen, zo luidt één van de doelstellingen van de Topsector Logistiek, die vervolgens de uitvoering van het project neerlegde bij Innopay. Zo ontstond iShare in 2016. Ongeveer twintig partijen hebben meegedacht aan de ontwikkeling van het afsprakenstelsel. Alle juridische, technische, operationele en functionele aspecten zijn vorig jaar vastgelegd en in de praktijk beproefd. Nu het is het tijd voor de volgende stap, waarin bedrijven en organisaties ook daadwerkelijk iShare gaan toepassen.

Vertrouwen opbouwen met concrete cases

“We maken nu de stap van project naar product”, zegt projectleider Mariane ter Veen van Innopay. “Dat betekent dat we met onze launching partners op zoek gaan naar concrete toepassingen.”
Ter Veen noemt 2018 het jaar van het winnen van vertrouwen. Daartoe wil Innopay een paar specifieke cases begeleiden, zodat het afsprakenstelsel volop draagkracht krijgt onder supply chain professionals. Eind maart tijdens het congres van de Topsector Logistiek in Eindhoven maakt Innopay bekend welke iShare cases van start gaan.
“Maar eigenlijk kan iedereen nu aan de slag met iShare. Dus als ketenpartners zelf een project willen starten, dan kan dat ook zonder ons en leveren we de informatie die nodig is om dat te gaan doen. Voor ons is belangrijk dat iShare zich bewijst de komende zes maanden.”

Beheerorganisatie voorlopig nog tijdelijk

Uiteindelijk resulteert dat in een definitieve live gang van iShare later dit jaar. Dan zullen ook de tools klaar zijn, die nodig zijn om de gestandaardiseerde afspraken te kunnen invoeren in bestaande IT systemen. Verder moet nog een definitieve beheerorganisatie worden aangewezen, waar bedrijven en ICT-organisaties terecht kunnen met vragen. Vooralsnog neemt Innopay die rol op zich binnen de grenzen van het iShare project. Ter Veen kan nog niet zeggen of Innopay ook in het vervolg van iShare een rol krijgt of dat het beheer elders wordt ondergebracht.
Innopay werd gevraagd om het co-creatieproces te begeleiden vanwege de uitgebreide kennis op dit punt en ervaring met het ontwikkelen van afsprakenstelsels voor de financiële sector in Nederland. iShare sluit aan bij de visie die Innopay heeft ontwikkeld op delen van data met als uitgangspunt, dat data wordt gedeeld bij de bron en de data-eigenaar te allen tijde controle heeft over zijn data.

Reageer op dit artikel