nieuws

Oracle SCM Cloud verrijkt met IoT en blockchainfuncties

Supply chain 1404

Oracle SCM Cloud verrijkt met IoT en blockchainfuncties

Een groeiend aantal logistieke IT-applicaties beweegt zich naar de cloud toe. Oracle gaf tijdens de Oracle Cloud Day in Nieuwegein enkele belangrijke veranderingen aan binnen versie 13 van de supply chain management suite. Met de update wil Oracle SCM Cloud beter laten aansluiten bij de behoeften van het snel veranderende logistieke landschap.

Dat verandering in elk geval in het logistieke IT-landschap nodig is, blijkt uit recente opmerkingen van Gartner (CSCO survey 2017). Er is volgens het onderzoeksbureau een mismatch tussen de applicaties die verladers en logistiek dienstverleners nodig hebben en de IT-tools die ze momenteel gebruiken. Van de ondervraagde personen gaf 76 procent aan dat ze denken dat de huidige digitale veranderprojecten niet overeenkomen met de behoeften die er zijn binnen de onderneming. Het resultaat hiervan is deels te zien in de grote moeite die bedrijven hebben bij het flexibel en efficiënt verwerken van retourkomende goederen. Het gegeven dat logistieke kosten sinds 2012-2013 weer een stijgende lijn laten zien wijt Eric van den Born van FloGroup ook deels aan het gebrek aan effectieve en flexibele applicaties. Een belangrijke eerdere update van Oracle SCM Cloud vond in 2015 plaats.

Oracle SCM Cloud release 13

Oracle SCM Cloud legt bij versie 13 de nadruk op ‘broader, deeper and better’. Ofwel, aan de bestaande applicaties binnen deze suite zijn functionaliteiten toegevoegd. Toegevoegd is onder andere Oracle Supply Chain Collaboration Cloud, waarmee bedrijven op het vlak van samenwerken met partners beter en sneller kunnen plannen en managen. De Quality Management Cloud module helpt volgens de leverancier bij het verzamelen van data, het analyseren en ondernemen van actie. Maintenance Cloud moet ervoor zorgen dat investeringen zich sneller terugbetalen en helpt onderhoudskosten drukken. Supply Chain Planning mogelijkheden zijn uitgebreid dankzij een nieuw Sales & Operations Planning product (S&OP). De ruwe planning is te combineren met social collaboratie tools en S&OP procesmanagement. Hiermee is de ruwe planning beter in lijn te brengen met bedrijfsbrede doelen en is rekening te houden met groeiplannen en winstgevendheid. Meer over release 13 van Oracle SCM Cloud is hier te vinden.

IoT en blockchain

Eén van de doelen die Oracle nastreeft met release 13 is dat bedrijven nu makkelijker dan voorheen delen van de SCM-suite –vanuit de cloud – kunnen koppelen aan bestaande in gebruik zijnde applicaties. Of zoals Marco Rossi, werkzaam voor de leverancier, meldde: “Bedrijven kunnen ook in delen overstappen naar de cloud, immers, niet elke onderneming kan of wil de basis naar de cloud verplaatsen. Ik kan me voorstellen dat een planning al wel in de cloud kan plaatsvinden. Uiteraard biedt de cloud ook bij de opkomst van het Internet of Things (IoT) toepassingen meer mogelijkheden dan on-premise.” In de nieuwste release is blockchain als een cloudservice toegevoegd voor gebruik in combinatie met het Oracle ERP. Rossi: “Ik kan me voorstellen dat dit voor meer veiligheid zorgt bij asset tracking en B2B messaging.” Overigens benadrukte ook Rossi dat blockchain voor toepassingen waar heel veel berichten worden uitgewisseld, misschien nog niet de ideale oplossing is. Hij doelde daarmee op activiteiten als planning. Rossi sluit daarmee aan op een in november gemaakte opmerking over de mogelijkheden van blockchain voor de logistieke sector.

Klanttevredenheid verbeteren

Het streven van de IT-leverancier met release 13 is vooral om bedrijven meer handvatten te geven om allerlei data, afkomstig van IoT-toepassingen en SCM-applicaties, te koppelen. Rossi: “Daarmee  willen we toegang geven tot sneller inzicht en dus ook om sneller beslissingen te nemen. Denk ook aan onderhoudstoepassingen. Heb je real-time data over de staat van een machine of truck, dan kun je die info direct verwerken in een onderhoudsapplicatie en een beslissing nemen. Hetzelfde geldt voor het monitoren van een vloot voertuigen. “Ondernemers hebben meer inzicht en dus ook de kans om hun klanttevredenheid te verbeteren en slimmere beslissingen te nemen.”

Reageer op dit artikel