nieuws

Ketensamenwerking is noodzaak voor toekomst logistiek Amsterdam

Supply chain 1601

Ketensamenwerking is noodzaak  voor toekomst logistiek Amsterdam

Metropool Regio Amsterdam (MRA) moet investeren in zijn logistiek. Niet meer asfalt maar slimmer opereren. Ketensamenwerking is het devies.

Het gaat goed met Amsterdam. De regio levert een toegevoegde waarde van circa 20 miljard per jaar, en zorgt voor 160.000 arbeidsplaatsen. Daarnaast groeit de haven van Amsterdam en Schiphol. Met die woorden opende maandag Koen Overtoom, directeur Havenbedrijf Amsterdam het event Amsterdam Logistics Update 2017. Maar wil MRA die leidenden functie behouden, dan moet er meer en beter worden samengewerkt. Want hoewel het goed gaat met MRA liggen er wel degelijk potentiële pijnpunten op de loer. “Het product logistiek moet beter op de agenda worden gezet”, om die problemen van de nabije toekomst het hoofd te bieden , aldus Overtoom.

 

 

summit-ketenregie

 

 

Belangrijkste bedreigingen Amsterdam

Onder aanvoering van diverse sprekers werden de belangrijkste kansen en bereidingen voor de Metropool Regio Amsterdam aan de zo’n 200 toehoorders gepresenteerd. De belangrijkste onderwerpen voor de toekomst zijn volgens hem: circulaire economie, energietransitie, bereikbaarheid van de stad door de oprukkende e-commerce, toenemende bouwlogistiek en digitalisering. “Digitalisering komt keihard op ons af. Dat vraagt om samenwerking.”

Ketensamerking de oplossing

Woorden die benadrukt werden door Cathelijne Hermans van Royal HaskoningDHV. Dit bedrijf voerde recent een verkenning uit naar logistiek in de MRA.  De belangrijkste thema’s die Hermans noteert waar MRA mee aan de slag moet om ‘mobiliteitsgeluk’ te realiseren zijn: bereikbaarheid, doorstroming verkeer, duurzaam vervoer (elektrische belevering binnenstad bijvoorbeeld) en bouw- en afvallogistiek. “De opkomst van circulaire economie bijvoorbeeld betekent dat er meer lokale transportbewegingen komen omdat afval op meerdere plekken moet worden opgeslagen. Voor adequate oplossingen is ketensamenwerking het sleutelwoord. Zo bleek ook tijdens de 2e Summit Ketenregie dat eind oktober werd gehouden.

 

“Nu heeft iedereen zicht op 1 of meerdere radars in de keten, maar niet 1 partij heeft zicht op de hele keten. Dat is wel nodig, luidt het advies. Aan initiatieven geen gebrek. Maar veel overlappen elkaar en er is weinig afstemming en kennisdeling. Een voorbeeld van goede samenwerking is het project White Collection in Haarlem waarbij de diverse afvalbedrijven afval bundelen in de last mile wat veel vervoerbewegingen scheelt, stelt Hermans.

Holland Flower Alliance

Een ander goed voorbeeld van samenwerking in de regio is de Holland Flower Alliantie. In de  alliantie worden de krachten gebundeld van Royal FloraHolland, Schiphol Cargo en KLM Cargo. Ook concurrent Emirates doet mee. Het gezamenlijke doel, essentieel voor ketensamenwerking: Schiphol moet dé Europese hub voor sierteeltproducten zijn. Daarvoor is ketenregie de sleutel tot succes, stelt Bart Pouwels, van Amsterdam Airport Schiphol: “Grote retailers kopen straks rechtstreeks bij de bron (voor rozen is dat Kenia). “Zij vragen straks of ze de zending rechtstreeks in China of Australië kunnen bezorgen. Ziet u dan nog de weg via Schiphol?  Nee. Dat is een bedreiging maar ook een kans. Als je voorbereid bent kun je de regie van de hele keten pakken.”

 

Lees ook
‘Goede ketenregie vraagt om visie en macht’

 

De alliantie heeft daarom letterlijk de hele keten en het proces in kaart gebracht. Hoofdmoot: data delen. Nu is er geen uniforme taal tussen de diverse spelers in de keten. Waardoor bijvoorbeeld vertragingen niet door worden gespeeld aan de afhandelaars op Schiphol en de vervoerders. Gevolg: tijd- en kostenderving want de ingeplande mensen hebben niks te doen. Dat gaat spoedig veranderen als het aan de alliantie ligt. “We hebben nu een platform ontwikkeld waarin we wel 1 standaardtaal kunnen delen. Onder meer Kuehne+Nagel en concurrent Panalpina zijn aangehaakt. “Vertrouwen is de sleutel tot succes.” En geld. Pouwels pleit daarom voor een innovatiefonds om dergelijke samenwerkingsverbanden goed uit te kunnen dragen en te continueren.  Begin 2018 worden de eerste resultaten van de samenwerking bekendgemaakt.

JSF succes

Misschien wel het ultieme ketensamenwerkingsvoorbeeld vandaag de dag is het succesvolle F35 project. Nederland gaat alle reserveonderdelen voor alle F-35 toestellen in Europa opslaan en verdelen. De mega logistiek order is een gevolg van jaren lobbyen, maar bovenal een goed doordacht logistiek samenwerkingsplan. René de Koning, de logistieke man achter dit succes deelde zijn visie. Hij was ook kritisch op MRA: “De Amsterdam regio, Schiphol is en belangrijke draaischijf in het plan,  moet nog aanhaken. Hoe?”, riep hij de logistieke toehoorders op.

Logistieke pitches

Innovators met een droom vroeg hulp van de zaal vol logistieke professionals uit de publieke en private sector. Het doel:  nuttige relaties leggen. Een van hen was Martin Visser over Smart Mobility Flevoland. In 2030 is Flevoland de eerste provincie met zelfrijdende voertuigen. Deze voorsprong dankt Flevoland aan het rechte wegenpatroon; een ideaal living lab voor zelfsturende auto’s. Autonome rijden is het niet het doel op zich; dat is de provincie aantrekkelijk maken voor bedrijven, werkgelegenheid en dus mensen.

 

Lees ook
Autonoom rijden zit in 5e versnelling

 

Frans van den Boomen riep iedereen op deel te nemen aan Lean & Green Off-Road. Een programma waarmee Connekt ondernemers helpt over te stappen op synchromodaal transport. Als recent, succesvol voorbeeld noemde hij de corridor tussen Polen en Brabant. Een initiatief van H. Essers, GVT en Samsung.

Reageer op dit artikel