nieuws

Ketenfinanciering: logistiek verkeert in de ‘onwetende fase’

Supply chain 1621

Binnen de transport- en logistieksector heerst veel onwetendheid rondom het thema ketenfinanciering. Verreweg het grootste deel van de markt, naar schatting 90 procent, zit in de onwetende fase. Vooral charters en transportbedrijven vallen in deze categorie, blijkt uit onderzoek van Panteia, ING, TVM en TLN.

Ketenfinanciering: logistiek verkeert in de ‘onwetende fase’

Volgens de opstellers van het rapport heeft de sector ‘nauwelijks een idee wat ketenfinanciering (ook wel supply chain finance genoemd, red.) in transport en logistiek inhoudt’ of men is er (nog) niet (bewust) mee in aanraking gekomen.

Onderzoek definieert 3 fases

In het vandaag verschenen rapport, Ketenfinanciering in Transport & Logistiek (download pdf), worden 3 fases gedefinieerd in de wijze waarop bedrijven in de transport- en logistieke sector aankijken tegen en omgaan met ketenfinanciering. Hieruit blijkt dat een overgrote meerderheid in de wat men noemt ‘onwetende fase’ zit. Vooral charters en transportbedrijven vallen in deze categorie.

9 procent in ontdekkende fase

Uit het onderzoek, dat Panteia opstelde op basis van deskresearch, interviews en rondetafel bijeenkomsten, blijkt dat naar schatting zo’n 9 procent van de markt in de ontdekkende fase en dit aandeel neemt toe. Bij deze bedrijven ontstaat een grote behoefte aan informatie rondom het thema ketenfinanciering.

 

Lees ook 

Supply Chain Finance als extra kans voor LDV’er

 

 

De laatste fase is de uitvoerende fase. Daarin zitten de bedrijven die werkelijk met ketenfinanciering actief zijn. Dit zijn veelal ketenregisseurs en in mindere mate logistieke dienstverleners. Naar schatting is minder dan 1 procent van de markt er mee actief. Ketenfinanciering in de uitvoerende fase raakt logistiek dienstverleners aan twee kanten; in de rol van leverancier van de logistieke dienst en zelf in de rol van afnemer richting hun leveranciers.

Logistiek dienstverleners ook onbekend

In het onderzoek wordt ook gerefereerd aan een enquête van ING en Panteia waar 30 logistiek dienstverleners op reageerden. Hieruit kwam naar voren dat een derde niet bekend is met ketenfinanciering en twee derde er wel eens van heeft gehoord, maar niet kan uitleggen wat het precies is.

Lees ook:  

Bedrijven maken werk van supply chain finance

 

Met ketenfinanciering supply chains optimaliseren

Volgens TVM, TLN en ING zijn, na goederen- en datastromen, nu ook financiële stromen het volgende terrein om supply chains te optimaliseren. Naar verwachting krijgen logistiek dienstverleners steeds meer te maken met ketenfinanciering, vooral ook omdat zij bewust en onbewust deel uitmaken van meerdere supply chains.

Rapport biedt handvat aan logistieke sector

Het vandaag verschenen rapport moet een handvat bieden, zodat logistiek verleners en transportbedrijven zich kunnen beraden op hun positie in de keten en de rol die ze in de ketenfinanciering willen en kunnen spelen. De conclusies van het rapport zijn opmerkelijk vooral ook gezien het feit dat het thema ‘ketenfinanciering’ onderdeel is van de actieagenda van de Topsector Logistiek.

Wat is ketenfinanciering?

Ketenfinanciering is een verzamelnaam van allerlei financieringsvormen tussen bedrijven in de keten, met als doel de financiële positie van alle partijen in de keten te verbeteren, kosten te verlagen, financiële risico’s te spreiden, en waarde te creëren. Bij ketenfinanciering zijn altijd twee (of meer) partijen uit de supply chain betrokken, al dan niet ondersteund door een financiële partij. Het draait bij ketenfinanciering om samenwerking en vertrouwen. Niet alleen tussen financieringsinstellingen en bedrijven, maar vooral tussen bedrijven onderling. Er zijn verschillende vormen van ketenfinanciering, afhankelijk van de status van de zending.

Reageer op dit artikel