nieuws

‘iShare verplicht tot nadenken over positie in de keten’

Supply chain 1709

‘iShare verplicht tot nadenken over positie in de keten’

Steeds meer partijen haken aan bij het project iShare, dat als doel heeft om data onbelemmerd door logistieke ketens te laten stromen. Dat vergt wel zorgvuldig nadenken over strategische keuzes en dat kan tijdens de Summit Ketenregie.

Vorige week kwam voor de tweede keer een aantal partners rond iShare bij elkaar om samen na te denken over het delen van data in de supply chain. Met het project iShare zet de Topsector Logistiek in op het wegnemen van belemmeringen om data te delen en samenwerken binnen de keten te stimuleren. Tijdens de Summit Ketenregie op 26 oktober was iShare één van de partners die zich sterk maken voor het vergroten van ketensamenwerking.

Over drie maanden live

Vanaf juni 2016 ontwikkelen publieke en private partijen uit de sector transport en logistiek gezamenlijk uniforme afspraken voor identificatie, authenticatie en autorisatie met betrekking tot data, die voor meerdere ketenpartners relevant is. Met dit afsprakenstelsel is het in 2018 mogelijk, dat iedereen met iedereen in de logistieke sector op een simpele en gecontroleerde manier data deelt. Ook met onbekende partijen. Over een maand of drie is iShare live bij een nog te vormen kopgroep van logistieke organisaties met hun klanten.

Voordelen in de praktijk

Sinds de zomer maken meerdere organisaties uit de logistiek gebruik van de mogelijkheid om iShare in de praktijk te toetsen. Bevrachtsingsapp 4Shipping, logistiek dienstverlener Ritra Cargo, dataplatform NXT Port en softwarebedrijven Globis, ICT Group, Smartloxs, en Yellowstar haakten aan als nieuwe co-creatiepartner.

iShare-infographic

Ritra Cargo is als expediteur een belangrijke schakel tussen toeleveranciers en klanten. In hun rol als ‘datahub’ heeft het bedrijf heel veel dataconnecties gemaakt met andere (logistieke) dienstverleners, waarbij Ritra de regulerende partij is. Met iShare moet het gaan lukken om de huidige dataconnecties te verbeteren en daarnaast ook sneller verdere ketenintegratie door te voeren met nieuwe partijen.

Grootste drempel is weg

“Met iShare ben je verplicht om na te denken over je positie in de keten”, zegt Ernst van de Graaf van Ritra. “En ook over welke data entry (en output) noodzakelijk is om zo efficiënt mogelijk de goederen van de bron naar de consument te brengen. De vragende partij zou in theorie iedere partij in de keten kunnen zijn. Op deze manier is de grootste drempel weggenomen, namelijk gebrek aan vertrouwen. Dan blijven er daarna twee vragen over: Welke data moet er gedeeld worden in de keten en op welke wijze gaan we deze data delen?”

Reageer op dit artikel