nieuws

Lean in de logistiek (2) – verbetercultuur

Supply chain 2408

Lean in de logistiek (2) – verbetercultuur

Om goed te begrijpen van lean nu precies betekent, is het essentieel om te weten hoe je een verbetercultuur moet ontwikkelen. Daarover gaat deel 2 van een serie blogs over lean ervaringen bij Docdata.

Onze definitie van lean luidt: een businessstrategie om operationele activiteiten te organiseren en te verbeteren.
Het gaat dus om het afstemmen van de operationele activiteiten op de behoefte van je klant. Als je weet wat je moet leveren, moet lean er voor zorgen, dat dit met zo min mogelijk verspilling in het proces gebeurt.

Resultaten in de praktijk

Esther Schuurmans en Caroline van der Plas werkten een paar jaar intensief samen om lean verankerd te krijgen in de cultuur bij de e-fulfilment dienstverlener van onder andere bol.com. Het boek dat ze schreven, naar aanleiding van hun ervaringen, gaat over de achterliggende theorie, de implementatiemethode die ze hebben toegepast en de resultaten in de praktijk. Een aantal aspecten pikken ze er uit voor een serie blogs op deze website.

Geloof in goede ideeën

Een andere reden om lean te implementeren is het creëren van een cultuur, waarbij continu verbeteren een onderdeel van het werk is. Binnen lean gaan we uit van de kracht van de medewerkers en geloven we in de goede ideeën van de medewerkers. Uitgangspunt is dat de medewerkers die het werk doen, het beste kunnen bepalen hoe het werk uitgevoerd moet worden. De rol van het management is vooral faciliterend. Het management zorgt voor de beschikbaarheid van de benodigde middelen en voor support van de medewerkers bij het uitvoeren van hun werkzaamheden.

 

Eigenaarschap tonen

We streven dus naar een continue verbetercultuur waarbij iedereen zich elke dag afvraagt: hoe kan ik mijn werk vandaag nog beter doen. Waarbij medewerkers de verantwoordelijkheid nemen om continu te verbeteren. Dit betekent dat medewerkers eigenaarschap tonen door knelpunten aan te pakken en op te lossen. Natuurlijk is er de wens om grote slagen te maken, maar volgens het principe van Kaizen gaat verbeteren in kleine stappen vanuit een duidelijke visie waaraan elke verbetering moet bijdragen.

 

Meten op verschillende componenten

Belangrijk is hoe de medewerkers de verschillende componenten die bijdragen aan een verbetercultuur ervaren. Om dit inzichtelijk te maken kan je een nulmeting uitvoeren. Docdata (Ingram Micro) heeft een nulmeting uitgevoerd tijdens de introductie van 5S. Er werd gemeten op de volgende componenten:

  • Directie & MT: geeft je gelegenheid om te werken aan verbeteringen; geloven in het feit dat medewerkers goede ideeën hebben
  • Supervisors/Teamleider: helpen goed bij het uitwerken en tot uitvoer brengen van ideeën
  • Registratie: direct delen – ideeën zijn centraal geregistreerd en toegankelijk voor iedereen. Registratie is actueel en volledig
  • Waardering: teamleden en management waarderen elkaar over en weer over ideeën; er is samenwerking en feedback bij de vorming van ideeën
  • Kwaliteit: ideeën zijn waardevol (goed uitvoerbaar en kansrijk), ideeën worden goed beschreven
  • Afmaken en doorzetten: teamleden zijn (met elkaar) goed in staat om ideeën te implementeren
  • Ideemanagement: ideeën worden periodiek besproken; geselecteerd en over besloten; routine: het werken aan ideeën wordt als normaal beschouwd en behandeld

De directie heeft laten zien hoe belangrijk een verbetercultuur is door het goede voorbeeld te geven op de werkvloer en het beschikbaar stellen van middelen. Het ontwikkelen van een verbetercultuur vraagt leiderschap in de vorm van een faciliterende en coachende stijl. Supervisors en teamleiders werkten mee en motiveerden hun medewerkers.
Medewerkers hadden daardoor het gevoel dat zij werden gehoord en dat hun ideeën serieus genomen werden.
lean in de logistiek
Steeds meer werd een gezamenlijke inspanning zichtbaar. Een digitaal systeem is aangeschaft waardoor iedereen direct kon volgen wat de status was van aangedragen ideeën en verbeteringen. Dat zorgde ervoor dat de medewerkers enthousiast bleven.
Op dit moment heeft Ingram Micro (voorheen Docdata) een sterke verbetercultuur waar in goede samenwerking en open communicatie gezamenlijke doelen worden nagestreefd. Een belangrijk hulpmiddel in de communicatie zijn de teamcorners, waar informatie zowel schriftelijk als mondeling gedeeld wordt.

Lean in de logistiek deel 1: werkvoorbereiding

 

Reageer op dit artikel