nieuws

Leidende positie in synchromodaal transport uitbouwen

Supply chain 1727

Leidende positie in synchromodaal transport uitbouwen
Prof. Lorí Tavasszy (TU Delft)

“In Nederland tonen we lef als het gaat om experimenteren met bijvoorbeeld control towers en synchromodaal transport.” Prof. dr. ir. Lorí Tavasszy is een vooraanstaand wetenschapper met een brede internationale ervaring. Hij weet dat andere landen naar ons kijken met jaloerse blik.

Sinds vorig jaar september is Tavasszy fulltime hoogleraar aan de TU Delft, waar hij al parttime aan verbonden was. Zijn expertise ligt op het snijvlak van verbindingen tussen logistieke activiteit, (multi)modaal transport en ruimtelijke ordening.

Tavasszy is één van de sprekers tijdens de paneldiscussie op de Summit Logistieke Hotspots op 16 mei in Dordrecht.

Meer noodzaak in Nederland

“Nederland heeft een leidende positie in het ontwerpen van haven en achterland”, zegt Tavasszy. “We tonen lef en durven te experimenteren, met platooning bijvoorbeeld, met control towers en met synchromodaal transport. Sommige elementen zie je ook terug in andere landen onder een andere naam.

Maar ze leren veel van ons, meer dan andersom. We hebben een unieke positie, omdat we van oudsher al veel transportmodaliteiten kennen en toepassen. In andere landen zijn de mogelijkheden een stuk minder – het belang is ook minder groot.”

Harde en zachte factoren

Zijn hoogleraarschap gebruikt Tavasszy om op een fundamentele manier te kijken naar vraagstukken over bijvoorbeeld internationale transportstromen en regionale verschillen. Hij is een onderzoek gestart naar de vraag welke criteria multinationals hanteren bij de locatiekeuze. Tot zijn verbazing is daar eigenlijk relatief weinig over bekend.
“Anders dan op andere universiteiten kijken we hier naar effecten op micro en macro gebied. Dus niet alleen voor een specifiek bedrijf, maar juist naar een bijvoorbeeld een mainport in zijn geheel of naar grotere vervoerssystemen, of een compleet bedrijventerrein.

Haven Rotterdam en toekomst

Promovendi brengen wereldhandelsstromen in beeld en onderzoeken wat de impact is van bepaalde verschuivingen voor de Rotterdamse haven. Wat zijn de toekomstscenario’s. Er is altijd een technische invalshoek, maar er zijn ook vele economische, maatschappelijke componenten. Wat me boeit is de samenhang tussen de harde randvoorwaarden van business en de zachte factoren die mensen drijven om te komen tot samenwerking, waar dan vervolgens weer logistieke innovaties uit groeien.”

Tavasszy: ‘Physical Internet is een cruciale innovatie’

Reageer op dit artikel