nieuws

Samen verder in servicelogistiek

Supply chain 2095

Samen verder in servicelogistiek

Vier organisaties slaan de handen ineen om het aandachtsgebied servicelogistiek verder te versterken. Er komt een jaarlijks event en een website met best practices.

Met de ondertekening van afspraken, hebben vier partijen uit beide sectoren een handtekening gezet onder de samenwerking binnen het op 15 december opgerichte consortium ‘Logistiek Verenigd’. Doel is het creëren en versterken van de synergie tussen Maintenance en Service Logistiek. Alle betrokken partijen zijn ervan overtuigd dat de wereld van het onderhoudsmanagement en van de logistiek elkaar meer kunnen versterken.

Vier partijen

De vier partijen – NVDO, SLF, VLM en TKI Dinalog, gaan gezamenlijk een visie formuleren op basis van nader te onderzoeken kentallen en actualiteiten. De visie komt te staan in het ‘Visiedocument Maintenance meets Service Logistiek’. Verder gaat het consortium een prijsvraag opzetten en een jaarlijks gezamenlijk innovatie-event organiseren. Ook is een nieuwe website gemaakt waar continue best practices zullen worden gedeeld.

Topsector

De Nederlandse onderhoudsmarkt heeft een omvang van  30 tot 35 miljard euro. Dit is ongeveer vier procent van het Bruto Binnenlands Product (BBP). De totale sector biedt werkgelegenheid aan zo’n 280.000-300.000 mensen.
Met een toegevoegde waarde van 53 miljard euro per jaar en 646.000 arbeidsplaatsen is logistiek van groot economisch belang. Dat zijn niet alleen bedrijven die een product vervoeren of overslaan, maar ook logistieke en supply chain functies binnen verladende bedrijven. De Topsector Logistiek ondersteunt bedrijven uit de andere (top)sectoren; hun kosten bestaan voor 8 tot 18 procent uit logistiek. Voor deze bedrijven is goede logistiek bepalend voor de tijdigheid en leverbetrouwbaarheid en daarmee voor hun marktpositie.

Op de foto

De ondertekenaars zijn Marcel Morsing namens de NVDO, Ben Gräve van SLF, Jürgen Donders van VLM en Jasper de Graaf namens Topsector Logistiek (TKI Dinalog).

Scriptieprijs 2016 voor onderhoudsmodel windturbines

Reageer op dit artikel