nieuws

Eindhoven is wel brainport maar geen mainport

Supply chain 2364

Eindhoven is wel brainport maar geen mainport
Fotocredit: brainport.nl.

Eindhoven moet het ook de komende jaren doen met het stempel brainport. Dat is het resultaat van een beslissing van minister Melanie Schultz van Haegen (VVD) van Infrastructuur. De stadsregio mag zich tot ontevredenheid van de gemeente geen mainport noemen. Aanvullend aan Schiphol en de Rotterdamse Haven is er wel een derde mainport benoemd: de ICT-structuur in en rond Amsterdam.

De verwachtingen in Eindhoven om tot mainport te worden benoemd  waren hoog, vooral na het verschijnen van een rapport voor de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur (RLI). In dit rapport is te lezen dat er in Nederland, aanvullend aan Schiphol en de Rotterdamse haven, twee nieuwe economische pijlers zijn ontstaan. De zogenaamde brainport in Zuidoost-Brabant vormt samen met de nieuwe ICT-infrastructuur de twee nieuwe pijlers waar het rapport over schrijft. De Raad vindt ook dat de overheid het nieuwe economische beleid aan deze in totaal vier pijlers moet aanpassen.

Stempel brainport levert minder op dan mainport

De teleurstelling in Eindhoven is groot, mede omdat de beslissing van minister betekent dat Zuidoost-Brabant extra inkomsten misloopt die horen bij de ontwikkeling van mainports. Het stempel brainport levert de regio geen extra geld op. Wat de minister wel heeft toegezegd is dat ze wil gaan werken aan een strategie die ervoor moet zorgen dat de economische kerngebieden van Nederland beter met elkaar verbonden zijn.

Meer dan Schiphol en Rotterdamse haven

In de reactie van Schultz van Haegen op het rapport schrijft ze dat Nederland meer is dan Schiphol en de haven van Rotterdam. Opkomende economische regio’s zoals brainport, greenports, de digitale hub en de stedelijke regio’s met een concentratie van topsectoren verdienen ook ondersteuning door het Rijk.

Reageer op dit artikel