nieuws

Bouwlogistiek vraagt om communicatie en commitment

Supply chain 1968

Bouwlogistiek vraagt om communicatie en commitment

Het thema bouwlogistiek leeft meer dan ooit zo bleek onlangs tijdens het Congres van het. Ruim 100 belangstellenden uit de bouwketen kwamen af op de bijeenkomst dat in het teken stond van de resultaten van het TKI project 4C (Cross Chain Control Centers) in Bouwlogistiek. Tijdens de bijeenkomst presenteerden deelnemers aan twee zogeheten proeftuinen projecten hun bevindingen. Voornaamste conclusie was tijdens het congres dat er in de toekomst binnen de bouwsector gedragsveranderingen nodig zijn om traditionele processen – zoals de logistiek- op een andere manier in te richten.

Voorafgaand aan de presentatie van de resultaten van beide proeftuinen werd de deelnemers aan het bouwlogistiek congres, dat plaatsvond bij Connekt in Delft, duidelijk gemaakt dat het vrachtverkeer in steden blijft toenemen naar 10-15 procent van het totale verkeer. 30-40 % daarvan is bouwgerelateerd. Veel grote steden renoveren en richten gebieden opnieuw in. Het CPB voorspelt dat het vrachtverkeer in de toekomst met 60% groeit. Dat betekent nogal wat voor de leefbaarheid en vitaliteit van de stad. Het vervoer veroorzaakt een derde van de CO2 in binnensteden.

Logistieke uitdagingen op de bouwplaats

Om hier wat aan te doen is in 2013 door Dinalog het TKI project 4C in bouwlogistiek opgestart dat zich vooral richt op binnenstedelijk bouwen. Aanjager van dit project, dat in augustus wordt afgerond, is het Platform Logistiek in de Bouw dat samen met partijen in de bouwketen lange termijn oplossingen ontwikkelt op het gebied van duurzame, efficiënte en effectieve bouwlogistieke processen. Tijdens het bouwlogistiek project is vooral ingezoomd op het gegeven dat de bouwsector te maken heeft met een aantal logistieke uitdagingen op de bouwplaats, zoals ruimtegebrek, bereikbaarheid, regels die logistieke optimalisaties beperken en minimaliseren omgevingslast. Om de theorie in de praktijk toe te passen deden de zogenaamde Proeftuin Amstelkwartier in Amsterdam en Proeftuin de Trip in Utrecht mee aan dit project.

Bouw maakt onvoldoende gebruik van bestaande kennis

Tijdens beide bouwprojecten is gewerkt aan betere informatievoorziening en monitoring door middel van het toepassen van KPI’s (Key Performance Indicators). Hieruit bleek dat dataregistratie en IT ondersteuning achterloopt en dat er een duidelijk gedragscomponent aanwezig is. Een hub biedt speelruimte om onvoorziene gebeurtenissen op te vangen, maar er is wel behoefte aan inzicht en controle op de hublocatie. Beide proeftuinen maakten hiervan ook gebruik. Communicatie en commitment zijn, zo bleek ook tijdens het TKI-project, cruciaal voor het slagen van een logistiek concept. Projecten worden binnen de bouw vaak opnieuw aangevlogen en daarbij wordt maar weinig gebruik gemaakt van eerder opgedane kennis. Aanzienlijke besparingen zijn haalbaar met goede data-analyse, was de boodschap van de diverse sprekers tijdens het congres van het Platform Logistiek in de Bouw dat vorige week dinsdag plaatsvond bij Connekt in Delft.

Dankzij hub 75% minder ritten

De bouwhub* (zie kader: wat is een bouwhub?) van de Trip had tijdens het proeftuinproject als doel het just-in-time leveren aan de bouwplaats en het retour nemen van afval. De hub ligt op 4.2 kilometer en 10 minuten van de bouwplaats. Het resultaat, gebaseerd op de tot nu toe gemeten data, was uiteindelijk 75% minder ritten, 105.000 minder vrachtkilometers, 12.000 minder kilometers personenvervoer, 80 minuten tijdwinst per rit, 94% beladingsgraad per rit, 43% hogere arbeidsproductiviteit, 5% minder afval, 77% minder CO2 en minder omgevingslast. De vraag – zo werd tijdens het bouwlogistiek congres duidelijk – blijft wel; Wegen de kosten van de hub op tegen minder wachturen, hogere arbeidsproductiviteit, minder ritten en lagere bouwplaatskosten?

Proeftuin Amstelkwartier verbeterde de transportplanning

Bij de proeftuin Amstelkwartier werden ook door middel van het geavanceerd IT Systeem (ILIPS) problemen zoals wachtende vrachtauto’s, lage beladingsgraad en te vroeg of te laat leveren aangepakt. In dit systeem konden toeleveranciers hun levermoment boeken via een agendamodule wat collectief inzicht en rust in de transportplanning gaf. Daarnaast werd ook in het gebouwontwerp ook gekeken naar een integrale aanpak, met prefabricage. Hierdoor werd veel verspilling voorkomen, zoals minder afval, just-in-time leveringen en one piece flow. Compleet werd de inrichting van een hotelkamer aangeleverd.

Bouw moet af van traditioneel ingerichte processen

Ondanks de positieve resultaten van beide proeftuinen blijft de bouwsector in de toekomst, zo werd tijdens het congres duidelijk, voor belangrijke uitdagingen staan met name waar het gaat om het doorvoeren van gedragsveranderingen, die nodig zijn om vaak traditioneel ingerichte processen, zoals de logistiek naar, van en op de bouwplaats, op een andere manier aan te vliegen.

*Wat is een bouwhub?

Een bouwhub is een consolidatiecentrum aan de rand van de stad waar volledige coördinatie en monitoring van de bouwlogistiek plaatsvindt, die mogelijkheden tot prefab biedt, waar toeleveranciers volle vrachtauto’s leveren, waar men werkpakketten kan samenstellen, die bijdraagt aan optimale arbeidsproductiviteit en tevens personenvervoer naar de bouwplaats verzorgt.

Reageer op dit artikel