nieuws

Physical Internet wat is het?

Supply chain 10548

Physical Internet wat is het?

Expediteurs, transporteurs en logistiek dienstverleners; vergeet eigen netwerken. Physical Internet is de toekomst. Maar wat is Physical Internet?

Open en verbonden logistieke netwerken zijn de standaard in 2050 volgens Europese onderzoeksagenda’s. De naam van de nieuwe methodiek, luidt Physical Internet (PI). PI moet een alternatief bieden voor de klassieke supply chain. Iris Vis, hoogleraar Industrial Engineering aan de Rijksuniversiteit Groningen is een van de hoogleraren die zich actief bezighoudt met onderzoek naar dit jongste fenomeen in opkomst.

Wat is Physical Internet?

“Physical Internet gaat uit van volledig verbonden en open netwerken van logistieke diensten waarin fysieke objecten worden verplaatst, opgeslagen, geleverd en gebruikt. PI kan het makkelijkste worden uitgelegd, naar analogie van het versturen van e-mails. Je bent als zender bezig met de boodschap. Hoe die boodschap uiteindelijk bij de ontvanger komt, is niet relevant. Feit is dat die e-mail in kleine brokjes wordt opgedeeld en via diverse hubs in één geheel bij de ontvanger aankomt. Die hubs staan met elkaar in verbinding. Die analogie is in het PI concept vertaald naar logistieke en transportnetwerken waarbij goederen op juiste moment op juiste plek terechtkomen, hoe maakt in feite niet uit.

Physical Internet versus logistiek

“PI gaat uit van volledig open en verbonden netwerken waarin magazijnen, terminals, en het transport worden gedeeld. Eén van de elementen uit het Physical Internet zijn modulaire containers. PI gaat uit dat er dat er gestandaardiseerde containers in allerlei maten zijn. Zeecontainers, maar ook kleine maten die allemaal aan elkaar kunnen worden geklikt. Ze kunnen ook worden losgekoppeld als dat nodig is om de vervoerscapaciteit beter te benutten. PI kun je zien als is synchromodaal 2.0 Het gaat niet om het vervoer van groepen containers maar om individuele containers en de inhoud er van. We doen het als persoon al. Kijk naar het openbaar vervoer. We kunnen de bus, trein of taxi pakken. Als passagier kiezen we de beste route om van A naar B te komen en als er een verstoring is, kijken we op een app om een andere route te kiezen. PI gaat er vanuit dat door de ontwikkeling van internet of things producten intelligent worden. Deze intelligentie kan worden gebruikt om op lokaal niveau beslissingen nemen. Beschikbaarheid van data is daarbij dan ook essentieel.”

Voordelen Physical Internet?

“Duurzaamheid, omdat je de transportmodaliteiten veel beter kunt inzetten. Ook kun je door PI beter bundelen waardoor de efficiencygraad vergroot én door de inzet van de kleinere maat containers kun je beter verpakken waardoor minder lucht wordt vervoerd.”

 

 

Reageer op dit artikel