nieuws

Benchmark Operational Excellence in de maak

Supply chain 2014

Benchmark Operational Excellence in de maak

UNC Plus Delta brengt de visie, de aanpak en het resultaat van Operational Excellence binnen organisaties in kaart door het houden van een onderzoek. Het resultaat moet waardevolle informatie opleveren die wordt gedeeld met de respondenten.

Onder Operational Excellence wordt verstaan het effectief en efficiënt inzetten van de operationele bekwaamheden, middelen en capaciteiten door toepassing van methodieken en/of filosofieën, zoals Lean en Six Sigma, 5S en TPM. Dit alles met als doel om processen bedrijfsbreed op elkaar af te stemmen en het maximaliseren van de operationele winst door het direct of indirect opleveren van klantwaarde.

Onderzoek

De logistiek student Ravi Sewbaransingh van Hogeschool Rotterdam voert het onderzoek uit. “Om dit onderzoek mogelijk te maken en zoveel mogelijk data te verzamelen bij organisaties die Operational Excellence toepassen, wil ik logistieke organisaties vragen om hun medewerking, ook als ze niet met Operational Excellence bezig zijn. Het invullen van de vragenlijst kost hooguit vijftien minuten en draagt bij aan waardevol onderzoek.”

Best practices

Met de verzamelde data uit het onderzoek wordt waardevolle informatie gecreëerd en gedeeld met de deelnemers. Deze informatie kan het volgende voor organisaties opleveren:

  • Benchmark met de branche zodat u weet waar uw organisatie staat
  • Leren van best-practices in de branche
  • De toepassing van Operational Excellence in uw organisatie een boost geven of ondersteunen
  • Naar een hoger plan tillen van uw concurrentiekracht

De verstrekte gegevens zullen uitsluitend voor dit onderzoek worden gebruikt. De verwerking van de data gebeurt anoniem, derde partijen kunnen niet achterhalen wie de antwoorden gegeven heeft.

Lean Six Sigma Seminar 2016

Als dank voor het invullen ontvangen respondenten het E-book Pitstop. Een boek met aansprekende verhalen over Operational Excellence uit de praktijk. Daarnaast wordt er onder de deelnemers 1 ticket verloot voor het Lean Six Sigma Seminar op 6 oktober 2016, t.w.v. €599,- en 10 waardebonnen van bol.com t.w.v. €25,-.

Reageer op dit artikel