nieuws

Miljardenschade in 2015 door ladingdiefstal

Supply chain

Miljardenschade in 2015 door ladingdiefstal
BSI berekende onder andere de schade die logistieke ondernemers ondervonden als gevolg van ladingdiefstal

In 2015 bedroeg de schade als gevolg van ladingdiefstal maar liefst 22,6 miljard dollar, gemeten over de belangrijkste handelslanden wereldwijd. De schade als gevolg van ladingdiefstal komt daarmee in 2015 uit op een vergelijkbaar bedrag als in 2014, meldt British Standards Institution (BSI). In Nederland vond er een daling plaats van ladingdiefstal.

BSI becijferde ook wat de impact was in 2015 van grote natuurrampen op de diverse supply chains. Dit bedrag is zelfs ruim 10 miljard dollar hoger dan de schade als gevolg van ladingdiefstal: 33 miljard. De cijfers zeggen niet alles. De bedragen zijn enigszins vergelijkbaar met eerdere jaren, maar ze hebben deels wel een iets andere oorzaak hebben. BSI geeft aan dat er iets meer schade is voor logistieke ketens  als gevolg van grenscontroles. Ook hebben terroristische acties in 2015 voor meer extra kosten gezorgd dan in 2014. Twee landen expliciet aangegeven dat ze sterk zijn gedwongen om routes aan te passen: Libanon en Jordanië.

Kosten vertraging grenscontroles lopen op

Dichter bij huis is de impact van verscherpte grenscontroles merkbaar. Trucks kunnen minder frequent dan voorheen een grens zonder vertraging passeren, meldt BSI. De onderzoekers hebben uitgezocht dat een kleine vertraging al snel tussen een kwartier en een half uur bedraagt, maar ook het aantal gevallen waarbij de vertraging tot enkele uren duurt is toegenomen. Gemiddeld kosten deze vertragingen volgens BSI 59 dollar per uur per truck.

Impact grenscontroles in 2016 groter dan in 2015

Belgische verladers is de vraag voorgelegd wat de grenscontroles aan de Franse grens hebben gekost. In november en december zouden de kosten per dag zijn opgelopen tot 200.000 dollar met een totaal van 3,48 miljoen. Het is slechts één voorbeeld van toegenomen grensoverschrijdende kosten. Meerdere landen zijn in 2015 gestart met grenscontroles en hebben ook al aangeven hiermee in 2016 door te gaan. Volgens BSI kan de schade hiervan, wanneer bijvoorbeeld de controles aan de Duits-Oostenrijkse grens worden voortgezet, het bedrijfsleven ten minste 109 miljoen dollar kosten. De onderzoekers verwachten dat de impact van grenscontroles in 2016 groter zal zijn dan in 2015 het geval was.

Miljarden schade door grenscontroles

Deze conclusie van BSI, over grenscontroles en logistieke schade als gevolg daarvan sluit aan bij de verwachting van een Franse overheidsdenktank, waarbij bedragen tot vele miljarden zijn genoemd wanneer Europese landen het Schengen-verdrag terzijde schuiven. BSI bracht de schade per land en per jaar in kaart, wanneer de landen structureel grenscontroles zouden gaan instellen. Tussen haakjes de bedragen per land in miljarden dollars: Duitsland (25), het Verenigd Koninkrijk (18), Frankrijk (17), Italië (13), Spanje (8) en Nederland (6).

Daling ladingdiefstal in Nederland

De schade als gevolg van ladingdiefstal daalt in Nederland al drie jaar op rij. Het aantal ladingdiefstallen daalde in 2015 met 20 procent ten opzichte van 2014. Speciale politieacties, beter toezicht en nauwere publiek-private samenwerking zouden hieraan bijdragen. Er lijkt, zo schrijft BSI, een lichte verschuiving te zijn van opleggerdiefstallen naar trekker diefstallen. De regio’s waar de meeste diefstallen plaatsvinden zijn onveranderd: Breda, Hazeldonk, Echt en Tilburg. In Rotterdam vinden de meeste diefstallen plaats van volledige trucks. Kleding en elektronica zijn de artikelen waar het dievengilde vooral naar op zoek is.

Reageer op dit artikel