nieuws

Continue verbeteren creëert nieuwe routines en flexibiliteit

Supply chain

Continue verbeteren creëert nieuwe routines en flexibiliteit

De logistieke uitdagingen zijn steeds complexer waardoor constant vernieuwen, verbeteren en aanpassen cruciaal is. Dit continue verbeteren, waarbij de klant centraal staat, moet nieuwe routines op de werkvloer opleveren. Innovatiekracht wordt aan de basis gemobiliseerd zodat verbeteringen en kostenverlaging dagelijkse kost worden. Dit zijn de belangrijkste conclusies uit het rapport ‘Lean for Logistics: de basis voor uw route naar succes’ van ABN AMRO in samenwerking met TLN en L-Logic.

Opdrachtgevers vragen logistieke dienstverleners steeds vaker om oplossingsgerichte activiteiten. Hierdoor staan zij voor de uitdaging efficiënter en meer kostenbewust te opereren, zonder concessies te doen aan flexibiliteit. Nieuwe technologieën, diensten, producten en processen stellen steeds nieuwe eisen aan werkstandaarden die voortdurend worden bijgeschaafd. Gemotiveerde medewerkers die proactief hun werkprocessen evalueren en verbeteren, verhogen volgens ABN AMRO het concurrentievermogen van de organisatie. Voorwaarde is dat continu verbeteren routine wordt op de werkvloer. “Je ziet in de logistiek veel processen die worden gedaan zoals ze altijd al zijn gedaan. Er dient anders naar deze bestaande processen te worden gekeken, er moet ruimte komen om ze aan te passen aan veranderingen. Vervolgens moeten er wel weer nieuwe routines ontstaan. Dat vergt een andere manier van denken en aansturen”, aldus Bart Banning, Sector Banker Transport en Logistiek van ABN AMRO, over het onderzoek.

Niet sturen, maar coachen

Constante vernieuwing vereist de juiste cultuur en infrastructuur. De aansturing van medewerkers door het management verandert van

Bart Banning

Bart Banning

sturend naar coachend. Dit vergt een grondige cultuuromslag. Deze nieuwe aansturing past bij de huidige tijd, waarin meer behoefte is aan creativiteit, autonomie en resultaatgerichtheid. Deze stijl van leidinggeven is volgens ABN AMRO nog lang niet voor alle logistieke dienstverleners vanzelfsprekend. Zo opereren relatief veel bedrijven nog traditioneel. Deze nieuwe managementstijl wordt zichtbaar zodra leidinggevenden problemen niet langer zelf willen oplossen, maar medewerkers de ruimte geven dit te doen.

Multidisciplinaire teams bieden kansen

Het is belangrijk vanaf het begin dicht op de werkvloer te blijven en teams te vormen. Het bewust samenbrengen van medewerkers van verschillende afdelingen binnen een team vergroot het onderlinge begrip en leidt tot betere en structurele oplossingen. “Constant vernieuwen, verbeteren en aanpassen is voor logistieke dienstverleners de enige manier om succesvol te blijven. Dit betekent vaak dat de bedrijfscultuur ingrijpend moet veranderen. Het management krijgt een faciliterende rol, terwijl van medewerkers wordt verwacht dat ze kritisch naar hun werkomgeving kijken”, vertelt Bart Banning, Sector Banker Transport en Logistiek van ABN AMRO. “Vreemd genoeg moet continue vernieuwen een routine worden. Hierdoor wordt de nieuwe manier van werken in de organisatie geborgd. Dat kost tijd, maar maakt de weg vrij voor een succesvolle organisatie die open staat voor vernieuwing en de klant bij alles wat zij doet als startpunt neemt.”

Dowload hieronder het volledige rapport.

Reageer op dit artikel