nieuws

Supply chain vormt belangrijkste risico voor bedrijven

Supply chain

Supply chain vormt belangrijkste risico voor bedrijven
Bedrijven onderschatten supply chain risico's

Bedrijven maken zich minder druk over de impact van traditionele risico’s zoals brand of natuurrampen. Wel maken ze zich steeds meer zorgen om de impact van een disruptieve supply chain, hun concurrenten en steeds meer geavanceerde cyberaanvallen.

Dat blijkt uit de Allianz Risk Barometer 2016 die is uitgevoerd door Allianz Global Corporate & Specialty (AGCS). Het risicolandschap voor het bedrijfsleven verandert in 2016 sterk, volgens de onderzoekers. Bedrijfsonderbreking door onder meer verstoring in de toevoer van goederen, de supply chain, vormen voor het vierde jaar op rij het belangrijkste risico voor bedrijven wereldwijd.

Hoogste stijgers

Daarnaast maken veel bedrijven zich zorgen over het feit dat schades door onderbreking van de bedrijfsactiviteiten in toenemende mate worden veroorzaakt door niet-fysieke schade in plaats van materiële schade. Dit wordt veroorzaakt door cyberaanvallen, technisch falen of geopolitieke instabiliteit. Cyberincidenten worden tevens aangehaald als belangrijkste lange termijnrisico voor bedrijven in de komende tien jaar. Daarentegen dalen natuurrampen twee plekken ten opzichte van vorig jaar naar de vierde plek. Dit reflecteert het feit dat de schade door natuurrampen in 2015 het laagste niveau heeft bereikt sinds 2009.

“Nieuwe technologieën, toenemende digitalisering en “Internet of Things” veranderen klantengedrag, industriële processen en bedrijfsmodellen”, aldus Chris Fischer Hirst, ceo van AGCS. “Dit brengt legio kansen met zich mee, maar doet tevens het bewustzijn groeien van de noodzaak van een accuraat antwoord van bedrijven op deze nieuwe uitdagingen. Als verzekeraars moeten we samenwerken met onze corporate klanten om hen te helpen bij het op een begrijpelijke manier adresseren van deze nieuwe realiteit.”

Uitdagende marktomstandigheden

Meer dan een derde van de respondenten (34%) noemde marktontwikkelingen zoals toegenomen concurrentie of marktvolatiliteit/-stagnatie als één van de belangrijkste ondernemingsrisico’s in 2016. Hiermee is deze nieuwe onderzoekscategorie over de hele linie het tweede topgevaar. Marktontwikkelingen zijn met name een zorg in de bouw & techniek, financiële dienstverlening, scheepvaart & maritieme sector, transport, farmaceutische industrie en bij producerende bedrijven. Binnen alle genoemde sectoren eindigt dit risico op de tweede plek en in aanvulling hierop is dit risico een top twee zorg in zowel Europa, Zuidoost-Azië, Afrika als het Midden-Oosten.

Op de tenen lopen

Vele bedrijven kennen een toenemend aantal uitdagingen welke hun winstgevendheid bedreigt en mogelijk ook hun bedrijfsmodel. “Ondernemingen moeten continue op hun tenen lopen en nieuwe producten, diensten of oplossingen ontwikkelen om maar relevant te blijven voor de klant en succesvol te zijn in deze snel veranderende en wereldwijd zeer competitieve omgeving,” legt Bettina Stoob, Head of Innovation AGCS, uit. “Innovatie cycli worden korter; de drempels voor markttoegang worden lager; toenemende digitalisering en nieuwe “disruptieve” technologieën moeten snel eigen worden gemaakt terwijl mogelijk meer behendige startups toetreden tot het spel. Tegelijkertijd dienen bedrijven tevens compliant te zijn aan veranderende of opgelegde regelgeving, toenemende veiligheidseisen of im-/export beperkingen.”

Cyberaanvallen worden meer geavanceerd

Een ander gebied van een wereldwijd toenemende zorg voor bedrijven zijn cyberincidenten zoals cybercriminaliteit of inbreuk op data, maar ook technisch IT falen. Cyberincidenten zijn 11% gestegen ten opzichte van vorig jaar, waardoor dit risico verschuift van de vijfde plaats en voor het eerst in de top drie eindigt (28% van de respondenten). Bij de eerste Allianz Risk Barometer vijf jaar geleden werden cyberincidenten slechts door 1 procent van de ondervraagden gezien als een risico. Volgens de respondenten is reputatieschade (69%) de voornaamste oorzaak van financiële schade voor bedrijven na een cyberincident, gevolgd door bedrijfsonderbreking (60%) en aansprakelijkheid na een data-breuk (52%).

Volgens de Allianz Risk Barometer zijn bedrijven in toenemende mate bezorgd om de steeds geavanceerder wordende cyberaanvallen. “Aanvallen door hackers worden doelgerichter, duren langer en kunnen ononderbroken doordringen,”verklaart Jens Krickhahn, Cyber Insurance Expert bij AGCS. Terwijl cyberaanvallen toenemen in zowel frequentie als omvang, zouden bedrijven de impact van een operationele uitval in de hedendaagse digitale en onderling verbonden bedrijfstakken niet moeten onderschatten. “Een eenvoudige technische storing of gebruiksfout kan resulteren in een grote uitval van de IT systemen met Business Interruption als gevolg,” zegt Volker Muench, AGCS Expert Property Underwriting. “Tijdige waarschuwingen en betere monitoring zijn nodig om omvangrijke cyber BI schades te voorkomen”, zegt Krickhahn.

Geopolitieke instabiliteit veroorzaakt verschuivingen

Business Interruption blijft voor het vierde jaar op rij, met 38% van de respondenten, het belangrijkste gevaar in de Allianz Risk Barometer. En inderdaad stijgen de BI schades voor bedrijven, waarbij het typerend is dat over het algemeen BI schades een veel grote aandeel hebben dan tien jaar geleden en waarbij het vaak de directe materiële schade overschrijdt, zoals de AGCS analyse van verzekeringsclaims aantoont. Volgens de respondenten zijn natuurrampen (51%) de grootste oorzaken van BI en het meest gevreesd door bedrijven op de voet gevolgd door brand/explosie (46%). Daarnaast tonen de surveyresultaten aan dat er binnen multinationals toenemende zorgen zijn over de vergaande impact van geopolitieke instabiliteit. Hierbij moet men denken aan oorlogen of andere politieke onrusten die van invloed kunnen zijn op de toevoer van goederen. Dit geldt ook voor terrorisme, wat weer zijn weerslag kan hebben op personeel, gebouwen of andere bezittingen.

“Bedrijven moeten zich voorbereiden op een groter scala van ontwrichtende krachten in 2016 en daarna,” verklaart Axel Theis, Member of the Board of Management, Allianz SE. “De toenemende impact van globalisering, digitalisering en technologische innovatie zet ons voor fundamentele uitdagingen.”

Download hieronder het volledige rapport (pdf)

Lees ook: Airbus mist doelstellingen om supply chain

Reageer op dit artikel