nieuws

‘Supply chain risico’s onderschat door mkb’

Supply chain

‘Supply chain risico’s onderschat door mkb’
Bedrijven onderschatten supply chain risico's

Kleine- en middelgrote producenten wereldwijd geven aan dat ze prima kunnen omgaan met eventuele leveranciersproblemen. Sterker, in het onderzoek van Zurich Insurance Group geeft 55 procent van de ondervraagde bedrijven aan geen invloed te verwachten op de dagelijkse business wanneer de belangrijkste leverancier zou wegvallen.

De opvallende uitkomst staat in de derde SME survey van de Zurich Insurance Group die is uitgevoerd door de onderzoekers van Gfk. Het onderzoek bevat uiteraard meer data. Slechts één op de zeven kleine- en middelgrote bedrijven wereldwijd geeft aan dat het wegvallen van de grootste toeleverancier zou leiden tot significante problemen.

Wegvallen belangrijkste leverancier

Van alle respondenten geeft 39 procent aan dat ze wel supply chain risico’s loopt wanneer de belangrijkste leverancier zou wegvallen. De verwachtingen van de ondervraagde deelnemers komt niet helemaal overeen met de ervaringen die Zurich Insurance Group heeft opgebouwd in de loop der jaren.

Mkb onderschat blootstelling aan supply chain risico’s

Nick Wildgoose, Global Supply Chain Product Leader bij de verzekeringsmaatschappij: “Er zijn grote verstoringsrisico’s in de supply chain en de helft van die verstoringen is afkomstig van het niveau onder die van de grootste leveranciers. Dit zorgt ervoor dat wij het sterke vermoeden hebben dat kleine- en middelgrote bedrijven vermoedelijk hun blootstelling aan supply chain risico’s onderschatten. Het is aan ons om dit aan deze ondernemers duidelijk te maken.”

Derde jaarlijkse onderzoek naar supply chain risico’s

Voor het derde jaarlijkse onderzoek naar supply chain risico’s zijn 3.000 mensen met een hooggeplaatste functie bij kleine- en middelgrote bedrijven ondervraagd. Onder het mkb verstaat Zurich Insurance Group bedrijven met 0 tot 250 fulltime werknemers. In het onderzoek is gevaagd om drie risico’s te identificeren waarmee hun onderneming in 2015 mee te maken heeft gekregen.

 

Reageer op dit artikel