nieuws

Productveiligheid grootste pijnpunt in healthcare-logistiek

Supply chain

Productveiligheid grootste pijnpunt in healthcare-logistiek

De top 4 van grootste ‘pijnpunten’ in de wereldwijde healthcare supply chain zijn: productveiligheid, regelgeving, beschadiging of bederf van producten en kosten. Deze conclusie trekt UPS op basis van grootschalig onderzoek onder 421 zorglogistiek specialisten wereldwijd.

In het woensdag verschenen onderzoek van UPS getiteld Pain in the Supply Chain, geven de (logistieke) gezondheidszorg-professionals hun visie op de belangrijkste problemen in hun supply chain en de bijbehorende business-strategieën.

Grootste zorg productveiligheid

In dit onderzoek. dat voor de achtste keer door onderzoeksbureau TNS is uitgevoerd in opdracht van UPS. zijn (logistieke) healthcare-specialisten uit Europa (waaronder Nederland), Noord-Amerika, Azië en Latijns-Amerika telefonisch geraadpleegd. Uitkomst hiervan was dat de grootste zorgen in de wereldwijde healthcare supply chain nog altijd zijn productveiligheid, regelgeving, beschadiging of bederf van producten en kosten.

Investeren in barcodes en serienummers

Laat onverlet, zo blijkt uit het onderzoek, dat binnen deze tak van logistiek dit jaar grote stappen zijn gemaakt in de aanpak van deze pijnpunten. Zo zegt 75 procent van de respondenten succesvol te zijn op het gebied van productveiligheid, tegenover 55 procent in 2014. Investeringen zoals barcodes en serienummers, en de samenwerking met autoriteiten worden gezien als de voornaamste redenen voor dit succes.

Samenwerking ldv’ers beste strategie

Ook geeft 70 procent van de respondenten aan goed met regelgeving om te kunnen gaan, tegenover 57 procent vorig jaar. Samenwerking met lokale externe logistieke dienstverleners (3PL’s) is hiervoor de beste strategie aldus 55 procent van de respondenten in het UPS-onderzoek.

Supply chain onzichtbaar

Op het gebied van productveiligheid zegt 46 procent van de respondenten diefstal (46 procent) en een nauwelijks zichtbare supply chain met te veel tussenpartijen (40 procent) als de grootste uitdagingen te beschouwen. Daarnaast geeft slechts de helft aan de kosten van de supply chain succesvol te kunnen managen. De grootste uitdaging hierbij is volgens een ruime meerderheid (56 procent) de snelle groei van de onderneming.

Samenwerking meest succesvolle strategie

Volgens een meerderheid van de respondenten is samenwerking de meest succesvolle strategie in de healthcare-supply chain om moeilijkheden te voorkomen omtrent regelgeving, beschadiging en bederf van het product en hoge kosten.

Reageer op dit artikel