nieuws

Supply chain risico’s baren bedrijven meeste zorgen

Supply chain

Supply chain risico’s baren bedrijven meeste zorgen
supply chain risicos

Het wereldwijde economische landschap verandert snel en brengt risico’s met zich mee. Bedrijven wijzen technologie, supply chain en regelgeving aan als de drie risico’s die hun momenteel de meeste zorgen baren.

Dit blijkt uit het onderzoek onder risk managers bij 500 bedrijven in Europa, het Midden-Oosten en Afrika. Deze Emerging Risks Barometer 2015 is uitgevoerd door ACE. Een onderzoek dat iedere twee jaar wordt gehouden.

Supply chain risico’s staan op de tweede plaats, genoemd door 31 procent van de respondenten. Supply chain stond in de Barometer van 2013 nog op één, en heeft twee jaar later nog steeds topprioriteit. Nu meer bedrijven naar nieuwe en vaak opkomende markten uitbreiden, waarbij ze complexere en uitgebreide netwerken van leveranciers en partners inzetten, is de supply chain zowel een bron van groei als van zorg. Verschillende risicogebieden raken steeds verder met elkaar verweven volgens ACE.

Ethiek in het gedrang

Bedrijven lijken zich minder zorgen te maken over bedrijfsonderbrekingen als gevolg van natuurrampen en richten zich op problemen die hun bedrijfsimago ernstig kunnen schaden. De respondenten zien onethische arbeidspraktijken (36%) als een van hun grootste zorgen over de supply chain. Bijna zes op de tien (58%) bedrijven geven toe dat ze niet altijd kunnen instaan voor de ethische en handelsnormen van ieder bedrijf waar ze mee samenwerken.

Reputatieschade

Reputatierisico’s werden door 28% van de respondenten genoemd en staan daarmee op de derde plaats. Supply chains worden steeds complexer en het is moeilijk om overal dezelfde kwaliteitsnormen te handhaven, wat  kan leiden tot reputatieschade. Ook striktere wetgeving en verhoogd toezicht op compliance vormen een risicofactor voor bedrijven. Veruit de grootste zorg omtrent reputatierisico’s is het verlies van gevoelige en/of klantgegevens. Dit illustreert nogmaals het belang van technologische risico’s voor een bedrijf en de kans op reputatieschade.

Financiële impact van technologie

Van de bedrijven stelt 46 procent dat technologische risico’s, waaronder cyberaanvallen, dataverlies en bedrijfsonderbrekingen, hen de meeste zorgen baren. Technologie staat ook bovenaan de lijst van risico’s waarvan bedrijven verwachten dat ze in de komende twee jaar de grootste financiële impact op hun activiteiten zullen hebben.

Te weinig kennis supply chain risico’s

Toch toont het onderzoek aan dat bedrijven hun inspanningen niet op de juiste gebieden richten, omdat ze te weinig weten over de bedreigingen. Het is tekenend dat minder dan een kwart (20%) van de respondenten zegt zich de meeste zorgen te maken over inbreuk op klantgegevens, terwijl de kosten en reputatieschade daarvan enorm kunnen zijn.

Vooruitkijkend naar de situatie over drie jaar, verwacht 70 procent van de respondenten dat verzekeringen redelijk tot zeer belangrijk zijn bij de beheersing van technologische risico’s. Voor supply chain risico’s en reputatierisico’s ligt dat op 80 procent.

De onderzoeksresultaten tonen echter ook aan dat de verzekeringsbranche nog niet op zijn lauweren kan rusten. Risk managers geven aan dat ze betere oplossingen willen voor het beheersen van immateriële risico’s, die ook ondersteuning dekken. Meer dan de helft (54%) denkt dat de branche zijn aanbod rondom technologische risico’s zou kunnen verbeteren. Risk managers in de Benelux zouden daarnaast graag zien dat de bedrijfstak voortgang maakt op het gebied van reputatieschade (24%) en supply chain risico’s (26%).

De Emerging Risk Barometer van ACE omvat gedetailleerde informatie en statistieken over al deze risicocategorieën, informatie over hoe verschillende sectoren tegen risico’s aankijken. Download de Barometer.

Reageer op dit artikel