nieuws

Van der Veen: ‘SCM is nieuwe bedrijfskunde

Supply chain

Van der Veen: ‘SCM is nieuwe bedrijfskunde

Het Supply Chain Excellence Leadership Platform (SCELP) is het jaar tijdens de eerste bijeenkomst gestart met een opvallende stelling: ‘supply chain management is de nieuwe bedrijfskunde’. “Het korte termijn-denken overheerst, de financiële dagkoersen zijn leidend”, meent hoogleraar Jack van der Veen van Nyenrode. “SCM gaat niet over een afdeling, maar over de strategische coördinatie over afdelingen, bekeken vanuit een lange termijn-perspectief.”

Het onderwerp trok volgens de hoogleraar veel beslissers in de supply chain. Bij de eerste bijeenkomst van SCELP waren vijftig personen aanwezig en dat geeft volgens Van der Veen aan dat het platform in een behoefte voorziet. “Veel organisaties en ketens zijn onvoldoende klantgericht, de focus ligt op de interne organisatie, op de eigen afdeling.”

Verdeel en heers tussen afdelingen met eigen budget en KPI’s

De oorzaak voor het korte termijn-denken schuilt volgens Van der Veen dus in de wijze waarop bedrijven zijn georganiseerd. Hij meent dat marktprincipes overheersen en sociale principes nauwelijks worden gehanteerd. “Het topmanagement hanteert een verdeel- en heersstrategie met afdelingen die elk hun eigen budget en prestatie-indicatoren hebben.” Op zijn eigen vraag of supply chain management het antwoord op deze problemen kan leveren, antwoordt Van der Veen volmondig met ja. “Supply chain management gaat niet over een afdeling, maar over de strategische coördinatie over afdelingen, bekeken vanuit een lange termijn-perspectief. Het is de nieuwe bedrijfskunde.”

SCELP-thema’s aangescherpt

Na twee jaar waarin nieuwe inzichten in supply chain strategie en leiderschap zijn ontstaan, was het tijd om de thema’s van SCELP aan te scherpen. Voor 2015 zijn de volgende vier thema’s bepaald:

  • Hoe draagt supply chain management bij aan strategisch competitief voordeel. Is er een duidelijke SCM-strategie?
  • Welke vormen van leiderschap kunnen worden toegepast om samenwerking binnen organisaties en binnen netwerken te realiseren?
  • Hoe zorgen we voor een transparante keten met een gezamenlijke ketenmonitor, zodat we als keten kunnen sturen en leren ten aanzien van het gezamenlijke doel?
  • Hoe creëer je de juiste supply chain cultuur in je eigen organisatie en in de keten?

Relatie tussen cultuur en supply chain management

Het vierde thema is geheel nieuw en spreekt volgens Van der Veen tot de verbeelding van de SCELP-deelnemers. Volgens hem is over de relatie tussen cultuur en supply chain management nog maar weinig bekend. Recent wetenschappelijk onderzoek van Maarten Snijders van BLMC toont volgens de hoogleraar aan dat er wel degelijk een verband bestaat tussen het type cultuur en de supply chain prestaties.

Reageer op dit artikel