nieuws

Slimstock ziet doorbraak in voorspelling product levenscyclus

Supply chain

Slimstock ziet doorbraak in voorspelling product levenscyclus

Slimstock kondigde afgelopen donderdag een doorbraak aan in zijn voorraadoptimalisatiesoftware. CEO Eric van Dijk: “We gaan in Slim4 nu ook transactiedata importeren en analyseren. Door niet alleen naar orders maar ook naar het bestelgedrag van klanten te kijken, kun je begin en einde van de levenscyclus van een artikel beter voorspellen.” En dat levert een bedrijf veel geld op.

Eén van de moeilijkste onderdelen van voorraadbeheer is het introduceren van nieuwe producten. Er zijn nog geen historische gegevens voorhanden en niemand weet of een product wel of niet gaat aanslaan. Voor het einde van de levenscyclus geldt hetzelfde: wanneer ga je uitfaseren? Wanneer stap je af van je “normale” bestelpatroon en ga je kleine series inkopen of, nog een stapje verder, besluit je een product helemaal niet meer op voorraad te houden?

Door gebruik te maken van transactiedata uit ERP-systemen, verwacht Van Dijk tot nieuwe inzichten te komen, vertelde hij afgelopen donderdag tijdens de jaarlijkse Slimstock Klantendag in Baarn. “We zijn in de logistiek gewend om naar kale orders te kijken en daar de forecast op te baseren. Wat wij nu zien is dat het nogal uitmaakt of deze orders allemaal door één en dezelfde klant zijn gedaan, of het herhaalaankopen zijn of dat het eerste orders zijn van verschillende klanten.  Er is een bepaalde nog onbekende ratio tussen deze factoren op basis waarvan je kunt voorspellen of een product zijn volwassenheidsfase heeft bereikt. Ons doel voor komend jaar is om die ratio te bepalen.”

Miljoenen SKU’s doorrekenen

De mogelijkheid om ook transactiedata mee te nemen in voorraadanalyses ten behoeve van beter product lifecycle management, wordt één van de nieuwe functionaliteiten in Slim4. Een belangrijke basis voor nieuwe analysemogelijkheden ligt volgens Van Dijk in de sterk gestegen rekenkracht van Slim4. “Om klanten als bol.com en V&D te bedienen hebben we onze software  geschikt gemaakt om in korte tijd miljoenen SKU’s door te rekenen. Dit maakt het nu mogelijk om ook transactiedata te verwerken, een paar jaar terug kon dit nog niet.”

Volgens Van Dijk kan het beter voorspellen van de product life cycle een bedrijf heel veel geld opleveren. “Iedereen die met productintroducties te maken heeft gehad, weet hoe lastig dit is. Je zit in het begin alleen maar risico’s te managen, van optimaliseren van voorraden is geen sprake.” Pas in de maturityfase van een product kan een bedrijf de optimale bestelgrootte bepalen, hier zijn inkooppatroon op baseren en verder alles automatisch laten verlopen.

Geen incourante voorraad bestellen

Ook bij het uitfaseren van een product worden hoge kosten gemaakt die door beter inzicht kunnen worden vermeden. Er komt voor ieder product een moment dat de optimale bestelgrootte moet worden afgebouwd. Als een bedrijf dit moment niet op tijd herkent of er geen aandacht voor heeft, zit een inkoper op een gegeven moment incourante voorraden te bestellen. Ook voor de beslissing om een product helemaal niet meer op voorraad te houden zijn transactiedata van grote waarde, stelt Van Dijk. “Misschien wordt een artikel weliswaar niet meer zo vaak besteld, maar wel juist door één van je beste klanten. Uit serviceoverwegingen zul je zo’n artikel eventueel dan toch op voorraad willen houden.”

Supply chain manager krijgt meer macht

Indien supply chain managers erin slagen te voorspellen welke nieuwe producten gaan aanslaan in de markt en welke het einde van hun levenscyclus gaan naderen, zal dit hun positie binnen het bedrijf flink versterken, denkt Van Dijk. “Als jij aan een verkoper een lijstje kunt tonen met artikelen die het gaan maken, zal deze in eerste instantie zeggen: waar bemoei jij je mee! Maar reken maar dat hij bij je terugkomt. De supply chain manager wordt hiermee nog meer de spil tussen inkoop, verkoop en operations.”

De CEO van Slimstock verwacht veel van het onderzoek. “We zullen hier komend jaar met z’n allen veel kennis in gaan opbouwen. De genoemde ratio’s zullen in iedere sector anders liggen, dus hebben we hier iedereen bij nodig. Maar als we erin slagen brengen we onszelf weer naar the next level in voorraadbeheer. Want dat is het mooie aan dit vak. Het is nooit klaar.”

Reageer op dit artikel