nieuws

Succes vervoerders staat of valt met innovaties

Supply chain

Succes vervoerders staat of valt met innovaties

Om succesvol te blijven moeten ondernemers in de transport en logistiek zich meer richten op innovaties. Overleven door alleen te sturen op kosten is onvoldoende. ‘Niets doen is dus geen optie’, concluderen ING en TVM op basis van een sectorstudie van Panteia.

“In deze sector die moeilijke jaren achter de rug heeft, kom je niet meer weg met heel erg goed je best doen want de eisen van klanten liggen steeds hoger. De situatie in de sector is na 2008 drastisch veranderd en volatiliteit in de logistiek is mede door de crisis sterk toegenomen. Na een mindere periode zitten we nu gelukkig in een laagconjunctuur die ruimte biedt voor nieuwe kansen. De sector is weer innovatief maar het is vooral zaak dat dit veel gestructureerde gebeurt met name op het vlak van sociale innovatie”, benadrukte Machiel Bode, sectormanager Transport & Logistiek bij ING, gisteren bij de presentatie van het sectorrapport getiteld: Gezonde groei onder uitdagende omstandigheden, Focus op onderscheidend vermogen.

Meer inzetten op innovatie

Voorafgaand vond er in het ING-kantoor Amsterdamse Poort bij stadion de Arena onder leiding van RTL Z en RTL Nieuws journaliste Hella Hueck een seminar plaats met als thema: ‘Gezonde groei onder uitdagende omstandigheden’. De boodschap van het rapport – en ook de rode draad van het goed bezochte seminar- is dat logistiek dienstverleners en transportbedrijven binnen hun bedrijfsvoering moeten inzetten op innovatie. Om hierin te slagen moet er volgens de opstellers van het rapport personeel en middelen worden vrijgemaakt om nieuwe kansen te ontwikkelen en te pakken.

Innovatieplannen sterven in schoonheid

Machiel Bode: “Innovatie is de sleutel tot succes, voorwaarde voor het slagen is dat het wordt toegepast bij de producten, diensten en processen van een bedrijf. De slagingskans is groot als ondernemers ook naar buiten durven te kijken want veel innovatieplannen sterven al in schoonheid voordat überhaupt is gestart aan het implementatieproces.”

Basis niet laten versloffen

Daarbij is het volgens de sectorstudie, waar bijna veertig vervoerders een bijdrage hebben geleverd, noodzakelijk dat scherp het oog wordt gehouden voor het huidige bedrijfsmodel. “Want wie zijn basis laat versloffen, redt het niet op innovatie alleen.”

Praktijkvoorbeelden van geslaagde innovaties

Tijdens het seminar gingen Peter de Rooij, directeur De Rooy Transport, Eric de Winter, directeur De Winter Logistics, Alphons van Erven, divisie directeur van Rhenus Contract Logistics in Nederland, en Marco Scholten directeur van Bode Scholten welke innovaties zij binnen hun bedrijf de afgelopen jaren hebben doorgevoerd. De innovaties van deze logistiek dienstverleners worden in het rapport van TVM en ING als schoolvoorbeelden aangehaald van geslaagde innovatief ondernemerschap in de praktijk.

Aanschaf vergistingsmachine

Zo wil De Rooy Transport zich onderscheiden met duurzaam ondernemen door onder andere te investeren in de aanschaf een vergistingsmachine om in eigen beheer energie op te wekken voor elektriciteitsvoorziening van onder andere de elektrische trucks die het bedrijf inzet. Peter de Rooij: “We willen bij onze energievoorziening niet meer afhankelijk zijn van de grote oliemaatschappijen. Uit onze contacten met de elektriciteitsmaatschappen zijn we er echter achter gekomen dat het ook daar een grote boevenbende is. We zijn nu in contact gekomen met een ondernemer die de vergistingsmachine wil gaan bouwen waardoor we onze eigen energieleverancier worden.”

Healthcare en fulfilment

Rhenus is van een andere orde. Het Duitse concern heeft tijdens de crisis gezocht naar nieuwe groeimarkten en kwam al snel uit op healthcare en fulfilment. “Voor die eerste markt zijn we ons vooral gaan richten op de logistiek van medische apparatuur. Van die markt werd verwacht dat die zou gaan groeien door het steeds ouder worden van de West-Europeaan. Daarbij kwam dat de markt toen vooral door groothandels en enkele logistiek dienstverleners werd gedomineerd, waardoor de concurrentie beperkt was”, aldus Alphons van Erven.

Flexibele schil

Voor Bode Scholten uit Zoetermeer, onderdeel van het Transmission netwerk, stond innoveren in crisistijd vooral in het teken van flexibiliseren. Marco Scholten: “We hebben op basis van drie scenario’s in 2008 besloten om een flexibele schil te creëren om zo min mogelijk omzetverlies te krijgen. We zijn uitgekomen op een minimaal omzetverlies van 10 procent door vermindering van het aantal vrachtwagens en het niet verlengen van tijdelijke contracten van zowel chauffeurs als warehouse personeel.”

Investeren in ICT

Eric de Winter van sierteeltvervoerder De Winter Logistics stelde dat zijn bedrijf de afgelopen jaren met name heeft geïnvesteerd in technologie voor het delen van keteninformatie alsmede sociale innovatie. “De sierteeltteken is van origine traditioneel ingericht. Veel bestellingen verlopen nog altijd per telefoon. Wij zijn op dat vlak gaan investeren in ICT en hebben nadrukkelijk de samenwerking gezocht met andere vervoerders binnen Greenport Logistics. We hebben met ICT efficiencyslagen kunnen maken. Nodig want tachtig procent van onze bestellingen ontvangen we een half uur van tevoren en we hebben dankzij onze investeringen een doorlooptijd weten te realiseren van maximaal vier uur.”

Stille zaal

Na de presentatie vroeg Hueck aan de vervoerders in de zaal voor welke uitdagingen zij de komende jaren staan. Een echte reactie bleef uit. TLN-directeur Peter Sierat benadrukte aan de journaliste dat het streven van TLN is dat al het vrachtpapier uit de sector moet worden gejaagd. “Binnen vijf jaar moeten we allemaal zijn overgestapt op de digitale vrachtbrief.”

Dertig procent CO2-reductie

Op de vraag van de RTL-journaliste aan De Rooy, De Winter, Scholten en Van Werven welke innovatie op één staat voor 2015 stelde Peter de Rooy: “Ons speerpunt is met de klant om verder te kijken in de keten waar het gaat om het verbeteren van duurzaamheid. Daarnaast meer handen geven aan ons streven van dertig procent CO2-reductie. Marco Scholten: “We willen pro-actiever reageren op de klantvraag door onder andere ons dashboard te verbeteren waarmee we de interne stuurinformatie beter kunnen managen.”

Duurzame inzet mensen

Alphons van Erven: “Uitdaging wordt de duurzame inzet van mensen. Op dat vlak valt veel te verbeteren. De sector heeft daar nog geen antwoord op en wij zelf ook niet dus daar moet nog over worden nagedacht.”

Inzetten op verandermanagement

Eric de Winter: “Verandermanagement wordt bij ons steeds belangrijker. Hoe betrek je mensen in hetgeen we doen en hoe voorkom je dat we in vaste stramienen blijven hangen.”

Geef personeel meer vrijheid

Om buiten gebaande kaders te kunnen denken, moet personeel meer vrijheid krijgen benadrukt Bode gisteren. “Om dit voor elkaar te krijgen, moeten ondernemers de gebruikelijke routines, deadlines en beperkingen binnen het bedrijf doorbreken. Ook hier geldt dat je het kind niet met het badwater moet weggooien, dus dat er aan deze keuzes een goede inschatting van de kwaliteiten van de onderneming ten grondslag moet liggen.”

Reageer op dit artikel