nieuws

Volop vragen over supply chain finance

Supply chain

Volop vragen over supply chain finance

Ook al is er veel over supply chain finance geschreven, het staat nog echt in de kinderschoenen. Tot die conclusie komt de zojuist benoemde lector op dit gebied, Michiel Steeman van Windesheim.

De officiële installatie van Michiel Steeman als lector aan de Hogeschool Windesheim was afgelopen vrijdag in Zwolle. Tien jaar geleden begon zijn fascinatie voor dit onderwerp toen hij werkzaam was bij NMB-Heller (nu ING). Later ontwikkelde hij in samenwerking met Nyenrode een training tool genaamd The Cool Connection en richtte hij samen met Dinalog een Supply Chain Finance Community op.

Meer onderzoek nodig

Volgens Steeman is er voor bedrijven nu alle reden om supply chain finance een plek te geven in de strategische visie op ketenmanagement. Maar daarvoor is wel meer onderzoek nodig. De zojuist benoemde lector wil dat onderzoek in drie aandachtsgebieden vorm gaan geven.

  • Multinationals – bij veel grote bedrijven draaien pilots op dit moment. De vraag is in hoeverre de huidige modellen in staat zijn om te komen tot kostenreductie in de keten en het beperken van financiële risico’s
  • MKB-bedrijven – vanuit de overheid en banken is daar belangstelling voor. Supply chain finance kan een nieuwe financieringsvorm zijn om middelgrote en kleine bedrijven op te starten of te behoeden voor faillissement
  • Wereldeconomie – bij de Wereldbank is een initiatief gestart. Hier luidt de vraag of supply chain finance leveranciers in ontwikkelingslanden kan helpen om toegang te krijgen tot wereldwijde markten

Prestaties verbeteren en risico’s indammen

In zijn lectorale rede gaat Steeman diverse definities langs. “Het gaat niet om één partij in de keten, die naar de bank gaat om de financiering rond te krijgen, maar het betreft altijd een groep bedrijven in een supply chain die bereid zijn samen te werken aan optimale financiering van de activiteiten in de keten. Samenwerking is het sleutelbegrip. Daarnaast is het doel belangrijk en dat is ofwel de financiële prestatie verbeteren of de risico’s verminderen. Tot slot moet ook duidelijk zijn vanuit welk perspectief supply chain finance wordt ingezet. Het beste resultaat wordt gehaald als er één sterke partij is die de controle heeft over de keten. Dat kan ook een partij zijn die faciliterend optreedt, zoals een logistiek dienstverlener.”

Modellen en simulatietools

Het doel van het onderzoek, waar Steeman zich op gaat werpen, is het in kaart brengen van kostensoorten en van risicofactoren die de financiële prestaties beïnvloeden. Op basis daarvan gaat hij binnen het lectoraat werken aan modellen, die ketenpartners kunnen gebruiken bij het nemen van belangrijke beslissingen. Uiteindelijk mondt dat uit in concepten, simulatietools en leermiddelen om beter inzicht te krijgen in de toepassing van de theorie.

 

Reageer op dit artikel