nieuws

ICT staat voorop bij verbeteren logistiek proces

Supply chain

ICT staat voorop bij verbeteren logistiek proces

Wat zijn de meest genoemde logistieke verbeterprojecten in 2014? Uit een nieuwe enquête onder de bezoekers van logistiek.nl blijkt dat de honger naar meer en betere managementinformatie nog niet is gestild.

Logistiek.nl hield – net als in 2013 – een uitgebreide verbeterenquête onder bezoekers. Uit de 2014-editie komt naar voren dat de verbeterfocus van bedrijven die logistiek actief zijn, steeds nadrukkelijker op ICT ligt. Er heerst echter veel onzekerheid over welke stappen genomen moeten worden op weg naar een verbeterde operatie. In een reactie op de enquêteresultaten trekken deskundigen deze conclusie. Dit maken ze op uit de keuze voor én slimmer plannen én het invoeren van management informatie systemen. Die zijn inderdaad beide nodig om echt stappen te kunnen zetten. Dat is iets wat ook bleek uit het achtergrondartikel in Logistiek Magazine (september 2014) dat deze week verscheen, waaruit naar voren kwam, dat veel bedrijven er niet in slagen om te bedenken op welke bedrijfskritische vragen ze een antwoord nodig hebben om de eigen processen te verbeteren.

Grote behoefte aan informatie

Uit de verbeterenquête van 2014 springt naar voren, dat vrijwel alle respondenten aangeven dit jaar te hebben geïnvesteerd of willen investeren in het invoeren van een management informatie systeem, dashboards of business intelligence. Dat drukt ontegenzeggelijk

de zucht naar informatie uit, iets wat prima past bij de hedendaagse trend van mensen en bedrijven om zoveel mogelijk informatie tot zich te nemen. De vraag is en blijft: wat doen we met die informatie? Ook geeft veel informatie niet in alle gevallen antwoord

op prangende vragen van bedrijven, daaraan ligt uiteraard een juiste en precieze vraag ten grondslag.

Verbeterprojecten in vijf deelgebieden

De enquête met de vraag ‘Welke verbeterproject staat op uw agenda’ is opgedeeld in vijf logistieke deelgebieden. De nadruk binnen supply chain management ligt zoals gezegd duidelijk op het beter aansturen van processen met behulp van management informatie

systemen.
Op het gebied van voorraadbeheer overwegen veel bedrijven hun voorraadposities in de keten. Veranderende locaties of het winnen/verliezen van klanten kan hier debet aan zijn. Voor verbeterprocessen op het gebied van productie en administratieve processen mikken de respondenten op verhogen van de efficiëntie en het verkorten van doorlooptijden. Bij het deelgebied warehousing waren de meningen verdeeld, al kregen gerichte verbeteringen in orderpickprocessen en het herinrichten van een magazijn de meeste stemmen. Distributiebedrijven gaven aan slimmer te willen plannen en zien ook een TMS of upgrade

ervan als een welkome ondersteuning voor het verbeteren van de processen.

Klik hier naar de recent verschenen white paper met de enquêteresultaten.

Reageer op dit artikel