nieuws

Gratis toegang voor beurs en uitgebreid lezingenprogramma

Supply chain

Gratis toegang voor beurs en uitgebreid lezingenprogramma

Eén van de trekkers tijdens het veelzijdige congres parallel aan de beurs ICT & Logistiek is Walther Ploos van Amstel. “Negen van de tien dc’s zijn straks volkomen onbruikbaar.”

De docent (Hogeschool van Amsterdam, VU Amsterdam) haakt aan bij de discussie over robotisering, ook in de sector transport en logistiek. “Met meer e-commerce (straks ook in business-to-business), de opkomst van nano-stores en de circulaire economie worden goederenstromen sneller, frequenter en fijnmaziger. De verpakkingsdichtheid, het aantal orderregels per kubieke meter, neemt de komende tien jaar met een factor vijf tot tien toe. Niet de transport- of opslagkosten bepalen de inrichting van distributienetwerk, maar juist de efficiënte handling. Ik voorspel, dat technologische ontwikkelingen het logistieke landschap drastisch gaan veranderen.”

Paneldiscussie over nieuwe technologie

Ploos van Amstel noemt drie trends: kerncorridors met intelligente verkeersmanagementsystemen (TEN-T), zelfrijdende trucks (road trains) en robots in magazijnen. Alle trends wijzen in de richting van schaalvergroting en noodzakelijke aanpassingen in de fysieke distributie. Daarin zullen veel huidige dc’s het heel moeilijke krijgen. Op de eerste beursdag is er onder leiding van Ploos van Amstel aan het einde van de dag nog een paneldiscussie. De logistieke kansen van nieuwe technologie staan centraal. Hoe kan logistiek zich vernieuwen met bijvoorbeeld 3-D printing? Hij geeft in een andere sessie zijn visie op stedelijke distributie als lector city-logistics en over ketensamenwerking onder de titel ‘Margekillers in de logistiek’.

Praktijkcase van Intergamma over WMS

ICT de rode draad in het totale congresprogramma op 29 en 30 oktober. Vanuit de praktijk geeft Intergamma een caseverhaal over de implementatie van het Davanti MLS pakket. Op beide dagen is ook TLN aanwezig met een update over papierloos transport – een campagne waar de vervoerdersorganisatie in de afgelopen maximaal gas op geeft. Dat geldt ook voor GS1, die de beursbezoekers bij wil praten over het streven naar standaardisering van artikeldata waar retailers op aandringen. Verder pogen Dinalog en de Kamer van Koophandel het MKB aan te zetten tot een grotere innovatiedrang al dan niet ICT gerelateerd.

Onderzoeksresultaten webwinkellogistiek

De tweede beursdag heeft ook lezingen in petto, die alleen die dag worden gehouden. Zo komt prof. Jack van der Veen uitleggen hoe en waarom logistiek managers zich moeten aanpassen aan de volatiliteit waar supply chains tegen aan lopen. Later op de dag geven prof. Sander de Leeuw (VU Amsterdam) en Nando van Essen een toelichting op de resultaten van een jaarlijkse onderzoek Global Webshop Logistics.
In het lezingenprogramma hebben verder diverse exposanten een plekje toegewezen gekregen om meer inhoudelijk hun pakketten en diensten voor het voetlicht te brengen. Onder meer staan op het podium: Slimstock, TomTom, Centric, Consafe, Exact, Cape, BP, Savoye en Goodman.
Klik hier voor het volledige congresprogramma

Reageer op dit artikel