nieuws

Grootste KennisDC van Nederland laat kennis stromen

Supply chain

Grootste KennisDC van Nederland laat kennis stromen

Windesheim in Zwolle opende eind vorige week feestelijk het Kennisdistributiecentrum (KDC) Noordoost-Nederland. De kick off stond in het teken van de twee belangrijkste speerpunten van dit Kennis DC: Supply Chain Finance (SCF) en logistieke knooppunten binnen interregionale netwerken. In workshops werd ingegaan op de (onderschatte) positie van Noordoost-Nederland als logistieke hotspot.

In Zwolle zijn ze niet alleen trots op de geweldige bekerprestaties van PEC en het toekomstige hypermoderne e-commerce dc van Wehkamp.nl, maar ook op het KDC dat vlak voor de Paasdagen officieel van start ging. “Van de zes KDC’s zijn wij de grootste als wordt afgegaan op het aantal beschikbare vierkante meters. Ik ben dan ook zo trots als een pauw dat we dit KDC hier in Windesheim hebben”, liet Jan Willem Meinesma, lid van het college van bestuur van Windesheim, zich ontvallen afgelopen tijdens zijn welkomstwoord afgelopen donderdag in het auditorium van de hogeschool.

Meer business realiseren

Ook provinciaal gedeputeerde Gerrit Jan Kok stak de loftrompet over het KDC maar liet het aanwezige publiek, zoals het een VVD’er betaamt, vooral weten wat het economische belang is van de logistieke hotspots Zwolle-Kampen-Meppel en Twente. “Op de natte bedrijventerreinen in eerste genoemde logistieke hotspot ontstaat meer en meer business en hetzelfde geldt ook voor Port of Twente met de voor deze regio belangrijke terminal in Hengelo. Voor het KDC is het nu vooral zaak om met het beschikbaar gestelde belastinggeld goede dingen te doen in de praktijk.”

Melting pot

De zes KDC’s die Nederland rijk is, zijn er vooral op gericht op het ondersteunen van het regionale bedrijfsleven bij kennis- en innovatievragen. Een KDC kan een belangrijke rol vervullen in het verder verspreiden en toepassen van de resultaten van projecten. “Het KDC Noordoost Nederland in Zwolle moet een ‘melting pot’ worden voor mensen die ook maar iets te maken hebben met logistiek. Bovendien willen we bedrijven aan de hand van onderzoek helpen bij het delen en vermenigvuldigen van kennis die moet gaan stromen hier”, stelde Jan Stegeman die als projectleider de stuwende kracht is achter het KDC NO-Nederland. Inmiddels zijn er vanuit dit KDC onder impuls van Stegeman een waslijst aan initiatieven en ideeën opgestart. Daarbij wordt, zo benadrukte Stegeman, ook nauw samengewerkt met de overige vijf KDC’s.

Speerpunten SCF en logistieke knooppunten

Het KDC in Zwolle heeft als belangrijkste speerpunten Supply Chain Finance (SCF) en logistieke knooppunten en interregionale netwerken. Michiel Steeman, lector Supply Chain Finance bij Windesheim, en Fatma Saçli, lector logistieke knooppunten en interregionale netwerken ook aan Windesheim gingen tijdens hun lezingen aansluitend in op het belang van deze speerpunten.

Multimodale kansen

Daarna volgden diverse workshop waarin onder andere diverse regio’s binnen Noordoost-Nederland hun logistieke potentie voor het voetlicht brachten. Zo ging Jeroen Hartsuiker van de provincie Drenthe in op de logistieke kansen van deze provincie op het gebied van bundeling en samenwerking en Fred Pals van de gemeente Kampen en Jeroen van den Ende, kwartiermaker Ondernemersplatform Logistiek gaven een beeld van de multimodale kansen van logistieke hotspot Zwolle-Meppel-Kampen en de rol van overheid, onderwijs en ondernemers daarbinnen.

Twente: synchromodale logistiek

Mark van Onna, ambassadeur van Port of Twente, liet in zijn workshop zien hoe de regio Twente omgaat met onder ander synchromodale oplossingen en toepassingen van technologische innovaties in relatie tot logistiek en de realisatie van een gemotiveerde arbeidsmarkt. “Deze regio biedt op het gebied van logistiek met name veel kansen voor mensen die aan de onderkant van de arbeidsmarkt zitten”, aldus Van Onna.

Praktische vraagstukken oplossen

Tijdens het afsluitende forum werd door vertegenwoordigers vanuit het regionale bedrijfsleven, onderwijs en wetenschap kort ingegaan op de vraag: ‘Hoe benutten we het logistieke goud van Noordoost-Nederland?’ “Dit KDC is een uniek netwerk voor zowel studenten als docenten om in contact te komen met het bedrijfsleven in deze regio bij het oplossen van praktische vraagstukken”, stelde Marcel Stoel (Terminalmanager bij DHL Express in Zwolle).
Met die praktische insteek kreeg Stoel Sander Bolmer, manager logistieke ketenprocessen bij Wehkamp.nl aan zijn zijde. “Laten we vooral niet te grote onderzoeksprojecten opzetten maar juist kijken naar pragmatische oplossingen, zoals de inzet van een Google Glass bij het orderpicken.”

Kansen logistiek in krimpregio’s

Kees Jan Roodbergen, hoogleraar Kwantitatieve Logistiek, directeur Center for Operational Excellence Vakgroep Operations aan de Rijksuniversiteit Groningen, benadrukte dat wetenschap- en hbo-onderwijs elkaar meer moeten gaan vinden. “Dat gebeurt ook al. Zo zijn we met de Hanze Hogeschool bezig naar de kansen van de logistieke sector in krimpregio’s. Door samen op te trekken kunnen we dingen afdekken. De hogeschool inventariseert de kansen en wij vanuit de wetenschap valoriseren dit.”

Kennis gereguleerd circuleren

Hans Baltjes, opleidingsmanager Logistiek en Economie Windesheim, stelde: “We moeten toe naar een circulatie van kennis. Dat betekent niet alleen kennisdeling met bedrijven als Wehkamp.nl maar ook met de andere vijf KDC’s. Dat gaat ook lukken want dankzij de KDC’s wordt kennisoverdracht nu meer gereguleerd. Voorheen gebeurde dat vaak op basis van persoonlijke voorkeuren tussen onderwijsinstellingen en bedrijven onderling.”

Reageer op dit artikel