nieuws

FMCG-producenten verduurzamen met Jumbo logistieke keten

Supply chain

FMCG-producenten verduurzamen met Jumbo logistieke keten

Op initiatief van logistiek dienstverlener Nabuurs is Jumbo Supermarkten een samenwerking gestart met HJ Heinz, FrieslandCampina, SCA Hygiëne Products, Hero Benelux en Refresco om samen te werken aan duurzame groei. De eerste stap is inmiddels gezet: geconsolideerd bestellen.

De vervoersstromen van de deelnemende verladers worden gebundeld. Jumbo kan nu elke dag een volle wagen bestellen, waarbij ook nog ruim 50 procent meer aan vracht kan worden meegenomen door het stapelen van pallets.

DUPLO

De nieuwe werkwijze vloeit voort uit het DUPLO-project, waarvan de pilotfase is begeleid door adviesbureau Pure Birds. “Het project is ontstaan op initiatief van Nabuurs, dat samen met Heinz, FrieslandCampina, SCA en Hero al een supply chain concept had ontwikkeld voor de bundeling van goederenstromen van deze verladers. Onze rol in het project was het aanspreken en uitdagen van partijen op de uitgesproken ambitie, te komen tot verdere resultaten, en het betrekken van meer partijen in de keten”. aldus Bram van Schijndel, expert duurzame logistiek van Pure Birds. Belangrijk voor het succes van het project is dat Nabuurs alleen als facilitator optreed. “Zo blijven de verladers eigen baas en kunnen ze de relatie met hun klant verbeteren”.

Vaker leveren

Doordat Jumbo gebundeld bestelt, kan Nabuurs het distributiecentrum in Woerden voortaan 5 in plaats van 3 keer per week beleveren met gecombineerde vrachten van de deelnemende verladers. Ook is er van 48-uurs levering opgeschaald naar 24-uurs levering. Dankzij de fors hogere beladingsgraad, door onderlinge stapeling, worden er minder kilometers gereden. Dit leidt tot lagere voorraden voor Jumbo, een hogere responsiviteit voor de deelnemende producenten en een aanzienlijke vermindering van de CO2-uitstoot.

Echte ‘gamechanger’

Karel de Jong, directeur supply chain van Jumbo roept alle industriepartners en logistiek dienstverleners op om met Jumbo in gesprek te gaan om soortgelijke verbeteringen te initiëren. “Deze manier van samenwerken is voor ons een echte gamechanger. In juni spraken we voor het eerst met elkaar en sinds september werken we op pilotbasis volgens het DUPLO-principe. Deze werkwijze wordt nu geïntegreerd in ons standaard proces en het smaakt naar meer. In januari starten we hiermee ook in ons DC in Beilen, waar we in potentie nog meer kilometers kunnen besparen.”

De eerste resultaten op een rij

• 40% voorraadverlaging bij het Jumbo DC in Woerden

• 40% minder vrachten aan de deur bij Jumbo DC in Woerden

• 30% hogere beladingsgraad

• 35% minder gereden kilometers

• 35% minder CO2-uitstoot

Nabuurs zoekt continu naar manieren om meer waarde toe te voegen voor zijn klanten en tegelijkertijd bij te dragen aan een duurzamere logistiek. De logistiek dienstverlener heeft al een Lean and Green Star op zak. Tjebbe Nabuurs, directeur operations: ” Nu willen we doorpakken, samen met onze klanten en ketenpartners. Dat geeft een totaal nieuwe dimensie aan samenwerking in de keten. Door te starten vanuit een gedeelde ambitie met onze klanten en op het juiste niveau te schakelen met Jumbo, is het gelukt om dit traject tot een succes te maken.”

Reacties van verladers

Tom Tillemans, head of logistics excellence: “Nadat Nabuurs de transportplanning heeft gemaakt voor de andere verladers, vullen we de wagens op met onze producten. Dat zorgt voor een kortere doorlooptijd tussen orderontvangst en levering. De eerstvolgende stap hebben we ook al gezet: het afvullen van de wagens met een single VMI – Vendor Management Inventory.”

Verlagen uitstoot

Edward Brons, supply chain manager: “Productie en transport zorgen voor CO2-uitstoot. Daar is Hero Benelux zich van bewust. Het verlagen van die uitstoot is daarom een constant punt van aandacht waar we op verschillende manieren aan werken.”

Slimme planning

Harry Bloemen, director supply chain management: “De uitdaging is om door een slimme planning te proberen de lege kilometers te reduceren zodat we uiteindelijk met z’n allen tegen lagere kosten en met minder CO2-uitstoot de leveringen naar Jumbo kunnen uitvoeren.”

Responsievere keten

Gretta Schoonderbeek, customer logistics manager: “Verladers, retailer en dienstverlener hebben samen gewerkt aan een betere benutting van de truckcapaciteit met als gevolg minder lege kilometers, minder wagens aan de deur en een responsievere keten.”

Maximale beladingsgraad

Cindy Hendriks, logistiek accountmanager: “We kijken naar de hele keten, waarbij we samen waarde creëren en de CO2-belasting verlagen. Uiteindelijk willen we deel uitmaken van een transportnetwerk waarin een minimaal aantal lege kilometers en een maximale beladingsgraad worden gerealiseerd.”

Logistiek Magazine

Het DUPLO-project komt ook aan bod in het omslagartikel ‘Bundeling blijft achter bij potentie’ in het decembernummer van Logistiek Magazine. Mis het niet, neem nu een abonnement!

Logistiek Link

Welke goede voorbeelden van bundeling zijn er nog meer? Praat verder met vakgenoten op Logistiek Link!

Reageer op dit artikel