nieuws

Barcode op medicijn reduceert foutkans fors

Supply chain

Barcode op medicijn reduceert foutkans fors

Ziekenhuisapothekers pleiten voor uniforme barcodes op de kleinste eenheden, bijvoorbeeld op een pil of ampul. Hiermee moet het aantal medicatiefouten flink worden verminderd.

Die oproep komt naar aanleiding van een onderzoek van een internationale werkgroep van GS1 Healthcare. Het onderzoek heeft uitgewezen dat het aanbrengen van uniforme barcodes op de kleinste eenheden het aantal medicatiefouten met ruim veertig procent  vermindert. Exacte aantallen zijn niet bekendgemaakt. Dr Roberto Frontini, president van de European Association of Hospital Pharmacists: “Door een geneesmiddel aan het bed van de patiënt te scannen voordat het wordt toegediend, kunnen in veel gevallen medicatiefouten worden voorkomen.”

Afspraak

Met de nieuwe standaard en duidelijke richtlijnen op ‘single unit niveau’ (ook wel‚ ‘level below the each’ genoemd ) kan elke verantwoordelijke partij binnen de keten producten op de juiste manier identificeren. Meer dan tachtig experts van toonaangevende partijen binnen de gezondheidszorgsector hebben gezamenlijk afgesproken aan welke eisen de barcodering moet voldoen om ook de kleinste eenheden van geneesmiddelen en medische hulpmiddelen te identificeren.

Reductie fouten

Frédérique Fremont van het Franse Robert Ballanger Hospital en co-voorzitter van de werkgroep benadrukt dat het essentieel is dat ziekenhuizen en fabrikanten samenwerken om deze standaard te implementeren. “Dat zal ons in staat stellen om de kritische massa te bereiken om deze gestandaardiseerde en geautomatiseerde processen te implementeren om zo medicatiefouten te reduceren en een veilig gebruik van medische hulpmiddelen te verzekeren.”
De ziekenhuisapothekers hebben nog geen datum vastgesteld voor wanneer de uniforme code gerealiseerd moet zijn. Ze bekijken jaarlijks de voortgang.  Openbare apothekers daarentegen pleiten voor een uniforme barcodering vanaf 2016 op doosjes.
In april werd al bekend dat de GS1-standaard de norm wordt voor de gezondheidszorg. De standaardisering in codering moet leiden tot een efficiëntere logistiek en goedkopere zorgsector. Ruim 30 internationale zorgpartijen hebben hun handtekening gezet onder de deal die moet leiden tot 1 uniforme coderingsnorm voor de zorgsector.

Reageer op dit artikel