nieuws

TNO Summer Seminar: ‘Samenwerken versnelt innovaties

Supply chain

TNO Summer Seminar: ‘Samenwerken versnelt innovaties

Hoogzomer, de logistieke agenda staat even stil. Behalve bij TNO die een Summer Seminar Logistiek op 30 juli organiseerde. Een 40-tal deelnemers had wel zin in deze gratis ‘bijpraatsessie’, bedoelt voor mkb-ers om inspiratie op te doen over het aangaan van samenwerkingsverbanden.

TNO vroeg geen geld voor het bijwonen van de bijeenkomst, wel mochten de deelnemers vooraf een korte vragenlijst invullen over de huidige status en het ambitieniveau als het gaat om samenwerken. Volgens de experts van TNO zijn er legio mogelijkheden om samen te werken. Een aantal passeerden tijdens het Summer Seminar de revue, over onder meer synchromodaliteit en city logistiek.

Plattelandsbevoorrading

Walther Ploos van Amstel stond als spreker en dagvoorzitter stil bij het belang van planning en besturing hierbij. “De steden worden steeds voller. Dus het vervoer en de bevoorrading moét wel schoner. Daarentegen wordt plattelandsbevoorrading een uitdaging in de toekomst.”

 

Volgens Ploos van Amstel zien we straks op de hoofdwegen meer bundeling en ontstaan er logistieke clusters en synchromodale netwerken. “Dat stelt je in staat om als bedrijf op het laatste moment nog te bepalen met welke modaliteit je de order verstuurd.”

Bentobox

Hans Quak, als stedelijke distributie expert van TNO, ging nog wat dieper in op city logistiek, wat volgens hem verder gaat dan alleen winkelbevoorrading. “Ook de leveringen aan de horeca, kantoren en de collectie van afval horen daar bij.”

Volgens Quak zijn er verschillende oplossingsrichtingen. Schaalbare oplossingen zijn er nog altijd maar weinig. “Veranderd beleid kan bedrijven bewegen samen te werken en te kiezen voor netwerkvervoer of bundeling. Ook biedt techniek veel mogelijkheden,  zoals stille schone voertuigen”, aldus Quak die de Bentobox als oplossing er even uitlichtte, een container die kan worden gebruikt als overslagpunt of als afleverlocatie voor winkeldistributie. Quak: “Oplossingen voor stedelijke logistiek gaan eigenlijk allemaal over samenwerking. Het is relatief goedkoop in vergelijking met technische oplossingen.”

Serious game

De deelnemers mochten zelf aan de slag met een game, die meer inzicht bracht over samenwerken. In een aantal rondes moest zoveel mogelijk punten bij elkaar worden geschraapt. Uiteindelijk lukte dat alleen door met elkaar goede afspraken te maken.

 

Robbert Janssen van TNO leidde de game. “Je ziet dat iedereen laag begint en even wil aftasten en vertrouwen wil winnen. Ga je voor de individuele winst of de netwerkwinst, dat is de les die je hier uit kunt leren.”

Veel werk

Een conclusie die werd getrokken aan het einde van de middag is dat samenwerken best veel werk is maar als het goed gaat ook veel kan opleveren, innovaties gaan sneller, samen verdien je meer dan alleen. Het vinden van een passende partner is daarbij van belang. En dan heb je in binnen de organisatie nog genoeg ‘believers’ nodig om samenwerking tot een succes te brengen. Ploos van Amstel: “Samenwerken is hot maar je zult keuzes moeten maken, anders zal de praktijk tegenvallen.”

Reageer op dit artikel