nieuws

‘Focus ligt op investeren supply chain visibility

Supply chain

‘Focus ligt op investeren supply chain visibility

Uit onderzoek van Eyefortransport blijkt dat LDV’ers, retailers en producenten supply chain technologie steeds meer omarmen als onmisbare hulpmiddelen voor succesvol beleid. Bovenaan het lijstje van toekomstige investeringen staan tools ter verbetering van de supply chain visibility. In hoeverre sluiten de onderzoeksresultaten aan op de gedachten van drie Nederlandse logistieke experts? We vroegen het Eric Hereijgers, Jürgen Donders en Alex Tjalsma.

Eyefortransport ondervroeg IT en operationeel managers van logistieke-, retailende- en producerende bedrijven naar hun mening en verwachtingen waar het aankomt op toekomstige investeringen in supply chain technologie. Van de respondenten kwam 56 procent uit de Verenigde Staten, 29 procent uit de Europese Unie. Reden voor Logistiek.nl om de resultaten van Eyefortransport eens langs de meetlat van drie Nederlandse logistieke experts te leggen. Logistiek benaderde Eric Hereijgers (Total Logistics), Jürgen Donders (Gordian) en Alex Tjalsma (Involvation) met enkele vragen.

Visibility, S&OP en TMS
Het onderzoek van Eyefortransport toont in elk geval onomstotelijk aan dat supply chain visibility bovenaan de investeringslijstjes staat met 47 procent van de respondenten aangevend er zeer binnenkort in te willen investeren. Het lijkt erop dat bedrijven technologie zien als dé manier om zicht op de keten te krijgen. Op plaats twee en drie staan Sales & Operations Planning (S&OP, 38 procent) en transport management systemen (TMS, 36 procent). Daarna volgen nog supply chain planning, forecasting, ERP en order management.

Organisatorische aspecten groter knelpunt dan technische mogelijkheden
Wat Eric Hereijgers betreft hoeft investeren in supply chain technologie niet per se investeren in technologie te zijn. “Een betere supply chain visibility is voor veel ondernemingen in ieder geval een grote wens. Ditzelfde geldt voor Sales & Operations planning. Echter, de aandacht gaat hierbij met name uit naar de organisatorische verbeterpunten op deze onderwerpen. De organisatorische aspecten zijn een groter knelpunt dan de technische mogelijkheden en IT-systemen.” Wel ziet ook hij dat bedrijven nog steeds veel investeren in zaken als transport management optimalisatie systemen, voorraadbeheersing en forecasting, maar ook in verbetering van warehouse management. “Daarnaast is er zeer veel aandacht voor de ontwikkeling van business intelligence tools. Dit is op vele manieren worden vorm te geven. Excel is hierbij overigens nog één van de meest toegepaste methoden.”

Supply chain visibility overschat
Alex Tjalsma is nog wat stelliger in zijn bewoordingen dan Hereijgers. “Supply chain visibility wordt al jaren overschat als middel om grip te krijgen op de keten. Supply chain visibility is feitelijk geen voorwaarde voor grip, maar een gevolg van grip.” Tjalsma noemt The Fresh Connection van Involvation, de supply chain management game als voorbeeld voorbeeld. “In deze game is de uitgangssituatie total visibility. De keten ligt op tafel; recht voor je neus. Demand en supply zijn in één oogopslag te zien. Toch gaan alle spelers de bietenbrug op. Gevolg: een slechte performance tegen hoge kosten. Oorzaak: ontwerpfouten in proces en besturing. Klopt je proces, dan kun je het beheersen. Alleen dan is er sprake van grip. En heb je grip dan ben je betrouwbaar. What you see is what you get. True visibility dus. De rol van ICT hieraan is slechts een ondergeschikte.”

Supply chain planning
Return On Investment wordt door veel respondenten belangrijk gevonden. Ze hebben ook wederom met duidelijke cijfers aangegeven van welke supply chain technologie ze een snelle ROI verwachten. Supply chain planning staat op de eerste plaats (50 procent), voorraadbeheer op een goede tweede plek (41 procent) en transport management (32 procent) completeert het podium. Opvallend genoeg staat supply chain visibility slechts op een vijfde plaats.  

Snelle ROI vereist voorwaarden
Is het überhaupt van belang dat een SC-software oplossing een snelle ROI kent? Jürgen Donders: “Jazeker! Het is nu juist erg belangrijk, al was het maar omdat bedrijven te vaak investeren in IT-oplossingen waarvan de ROI helemaal niet duidelijk is. Bij Gordian streven we met onze oplossingen naar een terugverdientijd van één of maximaal twee jaar.” Een snelle ROI is volgens Hereijgers alleen te behalen als aan een aantal voorwaarden wordt voldaan. “Voordat investeringen in Supply Chain visibility rendement opleveren, zullen de basisprocessen zoals voorraadbeheer, transport, WMS en forecasting goed op orde moeten zijn. Belangrijk is dat daar dan ook primair de aandacht naar uit blijft gaan, omdat daarmee het meest valt te verdienen.  De ROI is daar dan ook het hoogste, mits het systeem goed wordt ingezet en geïmplementeerd.”

‘Dure ICT kan uitlopen op teleurstelling’
Dat supply chain visibility slechts op een vijfde plaats staat en dat ROI niet alles is, blijkt uit de reactie van Tjalsma: “Niet zelden is de waargenomen complexiteit, denk aan lange onbetrouwbare doorlooptijden, wandelende bottlenecks, ad-hoc acties, veel wip, boze klanten en frustratie, slechts een symptoom van een min of meer onbeheersbaar proces. En een onbeheersbaar proces kun je niet beheersen, ook niet met de meest geavanceerde ICT. Je moet eerst terug naar de tekentafel om de ontwerpfouten uit je proces te halen; om je proces beheersbaar te maken.” Hij zegt dat de I van ICT niet voor niets pas op de derde positie in het bekende PBIO model staat. Na de aspecten proces en besturing. “Gaan bedrijven hier niet goed mee om, dan loopt de investering in dure ICT per definitie uit op teleurstelling.” Dat wil volgens Tjalsma niet zeggen dat relatief eenvoudige en goedkope ‘point skill’ ICT-oplossingen, zoals  voor inventory en transport management, hier evenveel last van hebben. “Deze zijn hier minder gevoelig voor. Zij helpen de planner eenvoudigweg  betere keuzes te maken in deelprocessen. Waardoor deze al snel verbeteren.”

RFID zou slechte ROI geven
Wat opvalt in de resultaten van Eyefortransport, is dat de respondenten RFID (36 procent) zien als een technologie die een slechte ROI geeft. Ook forecasting (33 procent) en event management (32 procent) weten de respondenten niet te overtuigen op financieel gebied. Hereijgers is niet verbaasd dat zaken als RFID en forecasting slecht scoren op het aspect ROI. “RFID is zeer nuttig is specifieke toepassingen. Maar dit kan niet worden vergeleken met systeem oplossingen voor  Supply chain management. Forecasting is vooral een organisatorisch probleem. De meeste forecasts resulteren in een hockey-stick curve; daar verandert geen systeem iets aan. Een juiste organisatorisch aanpak is voor forecasting belangijker dan het systeem.”

‘Nog veel te winnen met forecasting’
Donders wil vooral voor wat betreft forecasting hierop reageren: “Ik kan deze uitkomst wel begrijpen. Ik ben het er deels, voor bepaalde business-omgevingen, ook wel mee eens. Er zijn echter ook veel business-omgevingen waar toch nog veel te winnen is met betere forecasting. Denk bijvoorbeeld aan slow moving (spare-) parts. Daarbij is veel te winnen, vooral door meer data en/of meer historie te gebruiken.”

De gekozen selectiecriteria
Waar het de selectie van supply chain technologie betreft, gaan bedrijven nog steeds vooral voor de kwaliteit van de leverancier, de goede klantenservice en een moeiteloze implementatie. Deze zaken worden als erg belangrijk genoemd. Ook de reputatie van de leverancier staat als belangrijk aangemerkt in het rapport. De top-picks lijken verstandig. Toch heeft Donders zijn bedenkingen bij het selectiebeleid. “Ik denk waar te nemen dat softwarepakketten nog steeds vaak worden geselecteerd op basis van oppervlakkige criteria en/of op basis van gevoel en relaties.” Tjalsma is positiever: “Er is behoorlijk wat verandert bij de selectie van software. Aandacht voor complexe functionaliteit is vervangen door aandacht voor goede implementatie en ondersteuning van de leverancier. Tevens is er meer aandacht voor “groeimogelijkheden2 van het systeem. Tevens is de betrokkenheid en de leidende rol van de operationeel verantwoordelijke behoorlijk toegenomen. En dat is maar goed ook.”

Reageer op dit artikel