nieuws

De ideale supply chain is nog ver weg

Supply chain

De ideale supply chain is nog ver weg

Veel meer dan een mager zesje zit er niet in. De Nationale Supply Chain Monitor komt met nieuwe onderzoeksresultaten. De middelmaat lijkt te regeren in het denken over supply chain samenwerking in Nederland.

In deel drie van de monitor doen initiatiefnemers BLMC en Nyenrode verslag van hun onderzoek naar strategische samenwerking binnen logistieke ketens. Op dat punt zijn teleurstellend weinig resultaten geboekt, concludeert het onderzoeksteam. “En dat ondanks alle aandacht voor supply chain management, ondanks de ambitie en potentie van Nederland op dit gebied en ondanks het feit dat er voldoende tools beschikbaar zijn”, aldus prof. dr. Jack van der Veen, hoogleraar supply chain management van Nyenrode.

 

Informatiedeling heel voorzichtig tot stand

Van der Veen stelt, dat we nog heel ver af zijn van de ideale supply chain. Belangrijk pijnpunt is de bereidheid om informatie te delen. De scores op dit aspect in de monitor, gebaseerd op input van 99 supply chain professionals, zijn niet om over naar huis te schrijven. Informatiedeling is nodig om tot een goed niveau van samenwerking te komen. Het onderzoek constateert, dat informatiedeling net zo voorzichtig wordt gemanaged als de wijze waarop bedrijven bereid zijn te investeren in technologie op dit gebied.

Uit de vragen over prestatiemeting blijkt, dat KPI’s wel worden gebruikt. Maar tussen ketenpartners is onderling relatief weinig afstemming en uitwisseling van indicatoren. In een eerdere aflevering van de monitor bleek ook al dat leveranciers slechts in beperkte mate worden gemonitord bij hun selectie.

 

Eerst strategie op elkaar afstemmen

In de monitor geven de deelnemers aan wel concreet aan de slag te willen met supply chain management, zoals het opstellen van contracten en het toewijzen van accountmanagers voor ketenpartners. Volgens de onderzoekers schuilt daarin een gevaar.

“Je zal eerst in strategische zin de schakels in de keten bij elkaar moet brengen”, zegt Jelle Vonck (BLMC). “Anders komt er van supply chain management niet veel terecht. Binnen de board van het bedrijf is het van belang om de boodschap goed te verwoorden en niet te verzanden in praktische aspecten. Dan verliest supply chain management zijn positie in de board. Het vergt moed om met ketenpartners financiële informatie te delen en zwakke punten te bespreken. Daar moet op het hoogste niveau overeenstemming over zijn.”

 

Supply chain niet leidend bij veranderingen

Positief is dat elementen als continu verbeteren en verandermanagement hoog scoren in de monitor. Van der Veen is blij met de dynamiek, die er blijkbaar is in organisaties. “Mijn vrees is echter, dat supply chain management niet de leidende gedachte is achter deze veranderingen. Dus zal de prestatie op dit gebied niet toenemen.”

Vonck: “Technisch zijn er geen belemmeringen om veranderingen door te voeren. Waarom gebeurt het dan niet? Omdat het uiteindelijk allemaal mensenwerk is. Het ontbreekt bij veel logistieke organisaties aan sociale innovatie, zoals al vaker is geconstateerd.”

Een aantal punten in het onderzoek onderstreept die zienswijze. Slechts hier en daar is sprake van jobrotatie tussen ketenpartners. Ook ontbreekt het aan externe certificatie van medewerkers op supply chain gebied en aan formele beloning na afronding van een training.

Komende maand brengen de onderzoekers een consolidatierapport uit van de drie tot nu toe verschenen onderzoeken.

 

Lees meer over de Nationale Supply Chain Monitor

 

SCELP – nieuw platform voor supply chain managers

Reageer op dit artikel