nieuws

Agrologistiek gaat door

Supply chain

Agrologistiek gaat door

De laatste vergadering van het Platform Agrologistiek was tevens de eerste vergadering van het netwerk Agrologistiek. Nu de overheid geen financiële bijdrage meer levert is een groep bedrijven, gemeentes en kennisinstellingen opgestaan die verder gaat in een netwerk.

Clusteren van activiteiten, het verbinden op slimme manier, de regiefunctie ontwikkelen met een nadrukkelijke rol voor ICT. Dat had Platform Agrologistiek tien jaar geleden voor ogen. En dat is volgens scheidend voorzitter Frans van Tielrooij gelukt. “Er was politieke bewustwording nodig, er moest een agenda worden gemaakt. Ik voelde me een soort oliemannetje.”

 

600 vrachtwagenbewegingen per ontbijt

Agrologistiek betekent in Nederland 10 miljard aan toegevoegde waarde. Van Tielrooij: “Je praat echt over iets. Voor ieder ontbijt zijn 600 vrachtwagenbewegingen nodig.” De deuren gingen alleen niet zomaar open. Van Tielrooij heeft tien jaar lang hard op deuren gebonkt, is veelvuldig met de minister en belangrijke ambtenaren gaan praten. Samen met bedrijven en kennisinstellingen zijn er plannen gesmeed om vrachtwagenbewegingen van de weg te halen. “Alleen ga je sneller, samen kom je verder”, zo vat Van Tielrooij het samen.

 

Samenwerking en innovatie faciliteren

Nu de uiterste houdbaarheidsdatum van het Platform is bereikt zijn de ondernemers aan zet. Herman de Boon van het VGB pakt de handschoen op en gaat samen met een aantal bedrijven en instellingen, die tijdens de overdrachtsvergadering in Kasteel Groeneveld in Baarn een intentieverklaring ondertekenden, verder. “Agrologistiek is nog steeds een domein voor kostenbesparingen en duurzaamheid”, aldus De Boon. “De concurrentiekracht van Nederland is om nog meer toegevoegde waarde te leveren. We gaan het platform niet begraven maar omvormen naar een netwerk waarbinnen kennis wordt gedeeld en samenwerking en innovatie wordt gefaciliteerd.”

 

Intentieverklaring ondertekenen

Onder meer de WUR, Greenport Venlo, Unilever, Wayz en Kuehne + Nagel ondertekenden de intentieverklaring. FloraHolland, die tijdens de vergadering ook was vertegenwoordigd in de persoon van Rens Buchwaldt, deed een opmerkelijke uitspraak: “Ik teken niet. We ondersteunen het initiatief wel maar laten het aan de individuele ondernemers, onze leden, over om actief mee te doen in lokale netwerken.”

 

De bedoeling van het netwerk Agrologistiek is om naast een lokale focus ook vooral de blik naar buiten toe te richten en van Nederland een mondiale koploper te maken op het gebied van agrologistiek.

Reageer op dit artikel