nieuws

Sector reageert ‘gematigd positief’ op regeerakkoord

Supply chain

Sector reageert ‘gematigd positief’ op regeerakkoord

Het gisteren gepresenteerde regeerakkoord van VVD en PvdA is gematigd positief ontvangen door de sectororganisaties EVO, TLN en KNV. De belangenorganisaties vinden het in grote lijnen positief voor de sector transport en logistiek dat de regeldruk minder wordt en dat er geen kilometerheffing komt voor alleen vrachtverkeer. Een samenhangende visie voor specifiek de logistiek (top)sector is daarentegen ver te zoeken in het regeerakkoord.

Een kilometerheffing voor alleen vracht zou de sector een lastenverzwaring opgeleverd hebben van ruim 1 miljard euro, stellen de beide brancheorganisaties. In plaats van deze heffing willen VVD in PvdA inzetten op het programma ‘Beter Benutten’ dat een bijdrage moet leveren aan het verminderen van files. EVO en TLN stellen in hun eerste reactie dat het positief is dat het nieuwe kabinet blijvend aandacht besteed aan het aanpakken van de filedruk.

Nieuw beleid rondom Eurovignet
Zo vinden beide organisaties het in dat kader van belang dat het kabinet gaat inzetten op onder andere de aanleg van de Ring Utrecht en de Nieuwe Westelijke Oeververbinding (NWO) bij Rotterdam. Twee voor het vervoerend bedrijfsleven zeer belangrijke verbindingswegen. Ook wordt er nieuw beleid ingezet rondom het Eurovignet. Dat beleid, waar in het akkoord verder niet inhoudelijk op in wordt gegaan, is vooral toegespitst op de inzet van schonere vrachtauto’s. De meeropbrengsten hiervan komen ter beschikking voor investeringen in weginfrastructuur.

KNV mist ambities
Koninklijk Vervoer Nederland (KNV) noemt in haar reactie de erkenning in het regeerakkoord van het goederenvervoer voor de Nederlandse economie ‘goed nieuws’, maar mist ambities voor de groei van het spoorgoederenvervoer. De organisatie vindt het opmerkelijk dat het regeerakkoord wel spreekt over de verbetering van het hoofdrailnet, maar geen woord wijdt aan de vernieuwing van de concessie aan ProRail, dan wel Keyrail.

Onvrede bij TLN en EVO over accijnsverhoging
Toch is er ook flinke kritiek vanuit EVO en TLN met name is er onvrede over de voorgenomen accijnsverhoging van 3 eurocent per liter diesel en LPG die vooral bedoeld is om schoon rijden te stimuleren. “De accijnzen op brandstof liggen in Nederland al ver boven het Europees minimum en daarnaast zijn de brandstofprijzen in Nederland nog nooit zo hoog geweest. Brandstof is een enorme kostenpost voor beroepsvervoerders en eigen vervoerders.” Volgens TLN en EVO leidt de accijnsverhoging tot een lastenverzwaring voor de transportsector van circa 113 miljoen euro per jaar. Die komt bovenop de al eerder bekendgemaakte verhoging van de assurantiebelasting.

Geen samenhangende visie
Als het regeerakkoord in vogelvlucht wordt bekeken door een logistiek en transport bril dan valt er over deze (top)sector niet een echt samenhangende visie te bespeuren. Wat voor de sector in het oog springt is een vermindering van de regeldruk die het duurzaam ondernemen moet bevorderen en investeringen in projecten die voor zowel transport als logistiek van belang zijn.
Logistiek.nl zet ze op een rijtje:

  • Belemmeringen voor het goederenvervoer worden weggenomen door het bevorderen van snelle/goede douaneafhandeling;
  • Kabinet inventariseert belemmeringen duurzamere binnenvaart en neemt deze waar mogelijk weg;
  • Investeringen rondom mainports/brainports en greenports krijgen prioriteit;
  • Eurovignet verder toegespitst op schonere vrachtauto’s;
  • Regionale luchthavens mogen zich verder ontwikkelen, ook om de groei van Schiphol te ondersteunen;
  • Geen kilometerheffing in plaats daarvan zet de regering het programma Beter Benutten door dat een bijdrage levert aan het verminderen van files;
  • De succesvolle samenwerking tussen bedrijfsleven, wetenschappelijke instellingen, regio’s en overheid, in het kader van het topsectorenbeleid, waar logistiek deel van uitmaakt, wordt voortgezet;
  • Met netbeheerders, energiebedrijven en lokale overheden worden afspraken gemaakt over de laadinfrastructuur om de groei van elektrische mobiliteit verder te stimuleren.
Reageer op dit artikel