nieuws

Kabinet steekt miljoenen euro’s in topsector logistiek

Supply chain

Kabinet steekt miljoenen euro’s in topsector logistiek
Het ministerie van Infrastructuur en Milieu (I&M) heeft voor 2012 negen miljoen euro gereserveerd voor specifieke steun aan de topsector logistiek

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu (I&M) heeft voor 2012 negen miljoen euro gereserveerd voor specifieke steun aan de topsector logistiek. Deze bijdrage is over de komende drie jaar oplopende verdeeld met: 19 miljoen in 2013, 17 miljoen in 2014 en 25 miljoen euro in 2015.

Deze miljoenen van I&M voor specifiek de topsector logistiek zijn terug te vinden in de begroting van het ministerie van Economische Zaken, landbouw & Innovatie (EL&I) die onderdeel zijn van de gisteren via internet vroegtijdig uitgelekte miljoenennota. Het departement van minister Verhagen houdt zich bezig met het stimuleren van de negen door minister Verhagen benoemde topsectoren, waarvan logistiek er een van is.

 

Bekaaid

In vergelijking met de andere sectoren komt logistiek er enigszins bekaaid van af. Zo krijgt de sector voeding en tuinbouw volgend jaar van het ministerie van Economische Zaken specifiek 30 miljoen euro en zo kan de energiesector rekenen op 81 miljoen euro van hetzelfde ministerie. Spekkoper is life sciences en zorg dat in 2012 van het ministerie van VWS specifiek kan rekenen op 106 miljoen euro.

 

Twee miljard steun

Naast van het ministerie van EL&I kunnen de negen topsectoren ook rekenen op geld van andere ministeries, zoals Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW), Buitenlandse Zaken (BuZa) en logistiek kan dus rekenen op specifiek gelden vanuit het al eerder genoemde ministerie van I&M. Volgens de begroting van het ministerie van EL&I komt daarmee de totale steun aan de topsectoren in 2012 uit op 1,3 miljard euro, oplopend naar iets meer dan twee miljard in 2015.

 

Bedrijvenbrief

Verantwoordelijk minister Verhagen maakt volgend voorjaar bekend hoe hij het geld precies zal gaan verdelen over de topsectoren. Hij deed deze toezegging begin deze week bij de presentatie van zijn bedrijvenbrief ‘Naar de Top’ die ook deel uitmaakt van de gisteren uitgelekte plannen en begroting van EL&I voor 2012.

 

Reactie EVO en TLN

Inmiddels hebben EVO en TLN ook gezamenlijk een eerste positieve reactie gegeven op de miljoenennota. "Het kabinet focust terecht op economische groei. De ongehinderde goederenstroom is hiervoor een voorwaarde", aldus beide organisaties.

 

Minder regelgeving 

Positief is volgens de vervoerders en verladers dat het kabinet onverkort vasthoudt aan de investeringen in fysieke infrastructuur en de vermindering van administratieve rompslomp en regelgeving voor het bedrijfsleven. Dat er geen lastenverzwaring in de mobiliteitsbelastingen plaatsvindt, is op zich goed.

TLN en EVO zeggen nog wel te analyseren hoe de precieze verdeling is van deze belastingen in het Belastingplan. 

 

Liberalisering wegvervoer 

De aandacht voor een goede functionerende Europese interne markt valt volgens TLN en EVO in het bijzonder op, nu de Europese samenwerking onder druk staat. Beide organisaties zien de voltooiing van de interne markt en liberalisering van spoor- en wegvervoer als noodzakelijk voor Nederland, dat voor groei afhankelijk is van internationale en Europese handel.

 

Eurovignet

TLN en EVO zien de voorgenomen afschaffing van het Eurovignet voor (internationaal) wegvervoer over de snelweg als een goede maatregel om de administratieve lasten verder te verlagen. De organisaties zien de voorgenomen stijging van de motorrijtuigenbelasting niet als lastenneutraal. Bedrijven die een gering aantal kilometers rijden, worden onevenredig hard getroffen in het voornemen van het kabinet. Deze bedrijven zouden moeten worden gecompenseerd. Ook worden internationaal opererende Nederlandse wegvervoerders benadeeld, als de andere verdragspartners van het Eurovignet, waaronder België, het verdrag niet opzeggen. Nederlandse vervoerders die deze landen aandoen moeten alsnog een Eurovignet aanschaffen en worden zo dubbel belast. Beide effecten zijn voor EVO en TLN onacceptabel.

 

Reageer op dit artikel