nieuws

Positieve reacties op rapport Topteam Logistiek

Supply chain

Positieve reacties op rapport Topteam Logistiek
Positieve reacties op rapport Topteam Logistiek

Vorige week vrijdag presenteerden tien Topteams hun rapporten met adviezen om het Nederlandse bedrijfsleven aan de internationale top te behouden en de concurrentiepositie te verbeteren. De logistieke organisaties TLN, KNV en EVO reageren positief op het voorgestelde beleid van Topteam Logistiek.

 

‘Nederland heeft in 2020 een internationale toppositie in de regie en uitvoering van de logistieke keten.’ Dat was de kern van de boodschap die het Topteam Logistiek vorige week presenteerde in het advies aan minister Verhagen van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie. Zowel Transport en Logistiek Nederland (TLN), werkgeversorganisatie Koninklijk Nederlands Vervoer (KNV) als verladersorganisatie EVO reageren enthousiast op het voorgestelde beleid

 

TLN

TLN is positief over het advies waarvan de conclusies volgens de organisatie een bevestiging zijn van het eigen beleid, waarin gestreefd wordt naar de ontwikkeling van één koepelorganisatie voor logistieke dienstverlening en waarin duurzaamheid en innovatie centraal staan. Om de samenwerking en belangenbehartiging binnen het goederenvervoer over de weg te versterken, zijn TLN en KNV Goederenvervoer onlangs gefuseerd. Bovendien wil TLN zich de komende jaren sterker maken voor de logistieke belangen van de sector. Met die reden start TLN samen met expediteursvereniging FENEX binnenkort een onderzoek voor verregaande samenwerking of integratie.

 

KNV

Ook werkgeversorganisatie Koninklijk Nederlands Vervoer (KNV) onderschrijft de belangrijkste conclusies uit het rapport. Volgens KNV geven de adviezen van Topteam Logistiek een mooie impuls aan innovatie. Dat is volgens de organisatie belangrijk omdat de Nederlandse logistieke sector mondiaal toonaangevend is. De organisatie plaatst overigens wel enkele kanttekeningen. Zo zijn goede achterlandverbindingen volgens KNV van cruciaal belang. Deze verbindingen moeten er in de komende decennia voor zorgen dat Nederland een vestigingslocatie blijft die vervoersstromen aantrekt.

 

EVO

Tot slot is ook verladersorganisatie EVO erg lovend over het adviesrapport van Topteam Logistiek. EVO heeft schriftelijk en in een hoorzitting het Topteam van bijdragen voorzien en ziet tot eigen tevredenheid dat veel daarvan is terug te vinden in het advies. Tegelijkertijd is EVO zeer te spreken over de twee concrete maatregelen die minister Verhagen voorstelt om investeringen in innovatie voor het bedrijfsleven aantrekkelijk te maken. EVO hoopt wel dat de minister na de zomer, in zijn volledige reactie, ook concrete maatregelen aan gaat kondigen die de internationale goederenstroom verder faciliteren en het douanesysteem robuuster maken. Daarnaast pleit de organisatie voor initiatieven die onderwijs en bedrijfsleven in staat stellen om gezamenlijk het hoofd te bieden aan dreigende personeelstekorten in onder andere de logistiek.

 

Kennisakkoord

En dat is ook de mening van het Kennisakkoord Logistiek, een samenwerkingsverband tussen hogescholen, overheid en bedrijfsleven, waaraan EVO, TLN, HVA, HAN, HRO, Fontys Venlo, NHTV en Hogeschool Windeshiem deelnemen. Het Kennisakkoord kan zich goed vinden in het advies dat het Topteam Logistiek heeft gepresenteerd en vindt zichzelf de aangewezen instantie om de wisselwerking tussen onderwijs en arbeidsmarkt te verbeteren en daarvoor concrete acties op te zetten.

 

 

Reageer op dit artikel