nieuws

Vis en Roodbergen naar Groningen

Supply chain

Vis en Roodbergen naar Groningen
Kees Jan Roodbergen en Iris Vis

Vanaf komende maand heeft de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) er twee nieuwe hoogleraren bij. Iris Vis komt van de Vrije Universiteit in Amsterdam. Kees Jan Roodbergen van de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Beiden waren universitair hoofddocent. Samen zetten ze een nieuwe stap in hun carrière met de overgang naar de faculteit Economie en Bedrijfskunde.

Vorig jaar benoemde de RUG prof. Ruud Teunter als hoogleraar op dezelfde faculteit. Zijn specialisme is voorraadbeheer en retourlogistiek. Roodbergen is vanaf 1 februari hoogleraar kwantitatieve logistiek en richt zich als specialisme op webwinkellogistiek. Vis is vooral betrokken bij havenlogistiek en met name het optimaliseren van containerterminals. Zij wordt hoogleraar industrial engineering. Vis en Roodbergen zijn getrouwd.

 

Alle facetten in één faculteit

De laatste jaren zijn diverse hoogleraren in Groningen met emeritaat gegaan. De universiteit koos er voor om zich te versterken op supply chain management gebied en dan vooral richting distributievraagstukken. Van oudsher heeft de RUG naam gemaakt in de productielogistiek.

"Het bijzondere van Groningen is dat binnen één faculteit alle ketendelen worden afgedekt, inclusief de achterliggende technieken waar het gaat om bijvoorbeeld wiskundige modellering", zegt Roodbergen. "Op andere universiteiten tref je verschillende kanten van de supply chain aan in diverse vakgroepen."

Vis: "Door de komst van Kees Jan en mij is in Groningen distributie toegevoegd en bestrijkt de afdeling Operations met zes hoogleraren nu het hele vakgebied inclusief harde operations research en kwalitatieve casestudies."

 

Vakgebied breder oppakken

Roodbergen kent Groningen nog vanuit zijn studententijd. Hij studeerde er econometrie, maar vertrok daarna naar de Erasmus waar hij promoveerde in 2001. Vis kwam van de Universiteit Leiden en haalde daar haar master in wiskunde. Ook zij ging naar Rotterdam en kwam terecht in dezelfde club promovendi als Roodbergen onder leiding van prof. René de Koster. Zij promoveerde in 2002 en vertrok als universitair docent naar Amsterdam.

Vis: "Dit is een hele nieuwe stap en een enorme uitdaging. Er is een beperkt aantal leerstoelen in Nederland. Zo’n kans komt niet heel vaak voorbij. Als hoogleraar krijg je de gelegenheid om het vakgebied veel breder op te pakken en te zoeken naar parallellen waar het gaat om problemen en oplossingen."

Roodbergen: "Ik zie het als een natuurlijk proces. Als AIO ben je heel erg bezig met onderzoek en publicaties op een specifiek onderwerp. Daarna wil je toch graag een bredere oriëntatie en komen er nieuwe interesses bij. Voor mij is dat de logistiek van internetaankopen. Daar zit een enorme uitdaging in."

Reageer op dit artikel