nieuws

Gebrek aan meetmethodes remt duurzame logistiek

Supply chain

Gebrek aan meetmethodes remt duurzame logistiek
Gebrek aan meetmethodes remt groei duurzame logistiek

Drie op de vier verladers stelt nog geen duurzaamheidseisen aan hun vervoerder. Een groot probleem is dat het meetbaar maken van duurzaamheid nog niet op een standaard manier kan worden gedaan. Vervoerders moeten het initiatief hierin nemen, zo concludeert de ING-marktverkenning Duurzame logistiek.

Doordat vooralsnog een standaard meetmethode ontbreekt, zoeken ondernemers naar andere mogelijkheden om aan de buitenwereld kenbaar te maken dat ze duurzaam bezig zijn, zoals het krijgen van een Lean and Green award door programma Duurzame Logistiek van Connekt, zo staat in het rapport. In het kader van dit programma toetst TNO tegenwoordig als onafhankelijke derde de voorstellen van de bedrijven die 20 procent CO2 reductie willen bereiken en in aanmerking willen komen voor de Lean and Green award. Hierover wordt echter met geen enkel woord gerept in het ING-rapport.

 

Twee procent is ‘echt’ duurzaam

Duurzaamheid in de logistieke sector richt zich volgens het rapport van ING, wat in samenwerking met NEA en KNV is opgesteld, vooral op ‘planet’: de beperking van schadelijke uitstoot. Zowel vervoerders als verladers zijn nog zoekende hoe met duurzaamheid om te gaan. Een kleine kopgroep van verladers werkt wel met harde duurzaamheidseisen. De vervoerders blijven daarin achter. Driekwart bevindt zich volgens de onderzoekers in het kwadrant ‘starter’ en maar twee procent profileert zich echt als duurzaam bedrijf en halen er tenders mee binnen.

 

Green Care Transport als standaard

Als de onduidelijkheden in duurzaamheidsvraagstukken worden weggenomen en de beoordeling objectiever wordt, zal het duurzame denken in de logistiek naar verwachting verder groeien, denken de onderzoekers. De in 2008 ontwikkelde CO2-meetlat wordt wel kort toegelicht in het rapport. Opvallend is dat een initiatief als Green Care Transport niet wordt genoemd in de marktverkenning. Logistiek regiodirecteur Riny Strik van SCA, een van de grondleggers van duurzaamheidsprogramma, had onlangs een veelbelovend gesprek in Brussel met de Europese commissie over de CO2-meetmethode die Green Care Transport heeft ontwikkeld. "Ze vertelden ons in Brussel dat dit de beste methode is die ze tot nu toe hebben gezien", aldus Strik. "Mogelijk wordt het een van de wereldwijde standaard meetmethodes in het kader van het Global Greenhouse Gasprotocol. Het programma Green Care Transport sluit aan bij de doelstellingen van de Europese Commissie om het aantal lege kilometers te verlagen en verticale en horizontale samenwerking met ketenpartners te bevorderen."

De manier van berekenen en meten, zoals dat gebeurd binnen het Green Care Transport programma, is openbaar en vrij te downloaden. Het Green Care Transport programma is toegankelijk voor alle ondernemers in de logistieke sector die zich aantoonbaar committeren aan de doelstellingen en criteria zoals in de roadbook staat omschreven.

 

‘Vervoerders vallen buiten de boot’

Volgens ING moeten de meetmethodes niet statisch zijn, maar mee veranderen met de vraag en de nieuwste ontwikkelingen. Om niet afhankelijk te zijn van overheden en verladers, moeten de logistiek dienstverleners zelf het voortouw nemen en initiatief tonen. Machiel Bode, sectormanager Logistiek van de ING: "Duurzaamheid is al langer een thema in het vervoer, maar door de zeer dunne marges vrezen veel vervoerders dat ze investeringen niet terugverdienen. Ondertussen worden de eisen stringenter en dreigen vervoerders bij duurzaam ingestelde opdrachtgevers buiten de boot te vallen."

 

Doelstellingen niet halen

In vergelijking met andere sectoren loopt de logistieke sector achter. Het gevaar bestaat zelfs dat doelstellingen, zoals het reduceren van de CO2-uitstoot in 2020 met 30 procent ten opzichte van 1990 niet gehaald zullen worden. In een analyse stelde Kees Verweij onlangs aan de kaak dat vooral in de voertuigtechniek nog flink wat te halen is. Dat getuigt ook de actieve rol van de overheid en de legio stimulerende maatregelen zoals PIEK, ‘Schoner stiller en zuiniger’, ‘Het nieuwe rijden’, ‘programma Duurzame Logistiek’ en ‘Truck van de Toekomst’.

 

Download hier het volledige rapport van ING.

Reageer op dit artikel