nieuws

‘Duurzame meetmethodes bijna volwassen

Supply chain

‘Duurzame meetmethodes bijna volwassen
'Duurzame meetmethodes bijna volwassen

Uit de marktverkenning Duurzame Logistiek van ING bleek vorige week dat een gebrek aan meetmethodes de groei van duurzame logistiek zou afremmen. Een breed geaccepteerde methode is er nog niet, maar er zijn wel degelijk meetmethodes die de volwassenheid naderen, zo blijkt uit een aantal reacties.

Er is nog geen meetmethode dat uit gaat van verschillende modaliteiten, gedeelde transportmiddelen en distributienetwerken, en die niet gebaseerd is op het daadwerkelijke brandstofverbruik", zegt Richard van Dijk van LHC Consulting in zijn reactie op het bericht Gebrek aan meetmethodes remt duurzame logistiek. "Op Europees en internationaal niveau naderen echter een aantal protocollen wel degelijk volwassenheid en daarmee brede acceptatie. Dit zijn de genoemde Scope 3 Accounting Standards van het GHG Protocol, maar ook op Europees niveau de CEN/TC 320/Working Group 10 ‘Energy consumption and GHG emissions in relation to transport services’."

 

Basis duurzame verslaglegging
In 2009 is aan de TU Eindhoven al uitgebreid onderzoek gedaan naar een verdere verfijning van het Zweedse NTM Protocol, dat ook vertegenwoordigd is in de CEN Working Group en al door een aantal internationale logistieke dienstverleners wordt gebruikt. Volgens Van Dijk zijn er momenteel veel initatieven die gestaag naar elkaar toe zullen toegroeien en daarmee ook de acceptatie als basis voor een duurzame verslaglegging.

Professor Jan Fransoo van TU Eindhoven vult aan: "De meetmethode NTM die we aan de TU Eindhoven hebben verfijnd, wordt in de vervoerssector in Europa inmiddels vrij breed geaccepteerd als standaard en best-in-class. Zo heeft bijvoorbeeld CEFIC (club van Europese verladers in de chemische industrie) inmiddels onderling afgesproken met een op deze methode geschoeide standaard te gaan werken." De ervaringen die TU Eindhoven de afgelopen jaren heeft opgedaan om carbon footprints in transport meetbaar te maken zijn gebundeld in een de onderneming Terra Footprinting. Terra is een online applicatie waar eenvoudig een transportdatabase kan worden geupload, waarna de carbon footprint wordt berekend. Tevens kunnen dan allerlei analyses worden gedaan en rapporten, grafieken en tabellen gegenereerd.

 

Benchmarking

"De website emissieberekenen.nl van Duurzame Logistiek is complementair aan de NTM methode maar gaat bewust niet zo ver als NTM in het voorschrijven van (arbitraire) regels voor het toewijzen van emissies aan transportgebruikers of producten", weet Erik van Agtmaal van adviesbureau Altimedes. "Deze benadering is prima voor het ontwikkelen van een duurzaamheidsbeleid binnen een onderneming en het berekenen en rapporteren van de impact van dit beleid of concrete maatregelen." Volgens Altimedes gaat het mis als je bedrijven met elkaar wilt vergelijken. "Er is gebrek aan controle door een neutrale partij. Europa is op de goede weg, maar loopt nog wel achter bij de Verenigde Staten. Daar hebben ze de Environmental Protection Agency met het SmartWay programme. SmartWay dekt al een derde van het vrachtwegvervoer in ton kilometer in de Verenigde Staten." Binnen dit programma rapporteren wegtransportbedrijven allerlei data zoals type vrachtwagen, brandstofverbruik, beladingsgraad, aantal volle en lege kilometers. Er wordt centraal een berekening gemaakt van de emissies per ton kilometer en volume kilometer per transportbedrijf of vloot op basis van door SmartWay gecontroleerde data. Van Agtmaal: "Hierdoor is ook een goede benchmarking mogelijk tussen transportbedrijven onderling. De methode wordt in 2011 in Europa ingevoerd."

Reageer op dit artikel