blog

Logistiek management moeilijk? Deze 4 stappen maken het makkelijker

Supply chain 550

Helaas, logistiek management is helemaal niet zo simpel. Dit artikel beschrijft een aantal inzichten van voormalig McKinsey partner Mickey Huibregtsen  die juist in de logistiek actueel zijn.  Vier punten die  logistiek management kunnen vergemakkelijken.

Logistiek management moeilijk? Deze 4 stappen maken het makkelijker

Een andere kijk op kosten

Veel organisaties die in logistieke processen actief zijn hebben de laatste jaren noodgedwongen bezuinigd op hun kosten. Het gangbare onderscheid is tussen directe en indirecte kosten. Gangbare rendementen liggen in veel gevallen net boven de 0 procent.

Een andere kijk op kosten is de volgende verdeling:

·         Kernkosten;

·         Slush-kosten

·         Transactiekosten.

Kernkosten zijn onlosmakelijk verbonden met de dienst of product dat u levert. Zonder deze kosten kan het product niet geleverd worden. Slush-kosten zijn die kosten die u heeft omdat u niet de meest geschikte processen of technologie gebruikt. Transactiekosten zijn de overige kosten die u maakt waarbij deze kosten in de ogen van de klant geen waarde toevoegen. Denk aan bedrijfskleding of een logo op uw materiaal.

Doorstroming warehouse

De focus voor logistieke organisaties ligt bij de slush-kosten. Bedenk hoe uw proces eruit zou zien als u het ideale proces met de ideale ondersteunende systemen (en met name software) zou kunnen inrichten. De bezetting en doorstroming in een warehouse kan waarschijnlijk met minimaal 10% verbeteren terwijl de beladingsgraad in het transport met minimaal 20-30% kan verbeteren. Dit zijn enorme verbeteringen voor het rendement en CO2 reductie, tot wel 50%! Een belangrijke factor om dit te bereiken is een effectieve verbetering in de proces ondersteunende systemen. Vrijwel ieder hedendaags systeem gaat uit van transacties, orders die u stuk voor stuk verwerkt. Leveranciers presenteren kleine verbeteringen als grote doorbraken maar het proces van stuksgewijs order-dossiers afwerken blijft de basis, met alle beperkingen van dien. Het wachten is op de eerste organisatie die deze manier van werken doorbreekt en de eerste jaren een voorsprong zal hebben waarbij alle concurrentie ver achter zal blijven.

Optimalisatie

Een apart issue in procesverbetering is optimalisatie. Optimalisatie is gebaseerd op het verbeteren van processen en sturing. Daarvoor is goede data nodig. Data (goed) verzamelen, combineren en inzetten is vandaag de dag een van de grootste uitdagingen in de bedrijfsvoering. Zonder dat of op basis van beperkte data is het natte vingerwerk met veelal tegenvallende resultaten. Het verzamelen van goede data vraagt een nieuwe aanpak waar nog enorme uitdagingen liggen – en dus ook grote kansen voor de eerste organisaties die dit gaan beheersen. Nog uitdagender is het niet alleen een deelproces (zoals een planning) te optimaliseren maar te optimaliseren over het gehele proces. Op dit vlak is nog heel weinig ondersteunende software beschikbaar.

Denk in ketens

Geen enkele logistieke organisatie is zo groot dat deze alle stappen in de dienstverlening kan en moet beheersen. Het uitgangspunt is een keten en daarin een rol te organiseren die daadwerkelijk waarde toevoegt. Het kan zijn dat de eigen rol wellicht kleiner wordt maar waarbij de totale keten efficiënter of sneller wordt. Dit vergt moed maar kan betekenen dat de eigen rol (en winstgevendheid) aanzienlijk verbetert.

Veel opdrachtgevers willen niets met logistiek van doen hebben zolang hun product of dienst maar concurrerend naar de afnemer gebracht wordt. Ook dat biedt kansen door de regie in de keten te (helpen) organiseren. Steeds meer opdrachtgevers willen (virtueel) de regie kunnen voeren maar willen het feitelijk uitbesteden. Dat kunnen aanbieden biedt grote mogelijkheden tot slimme oplossingen binnen de keten.

 

Lees ook
Hierom groeien online platforms hard

 

Een voorbeeld hiervan zijn organisaties als Amazon, Google en bol.com. Amazon begon met het leveren van boeken maar levert in de US nu boodschappen, eten, verzekeringen, reizen en in de nabije toekomst ook een eigen bankrekening. Partijen als Amazon zullen mogelijk binnen 10 jaar ongeveer 90% van alle goederen en diensten kunnen leveren. Voor de zakelijke markt leveren zij daarbij opslag en logistiek zodat zij een belangrijk deel van de keten afdekken waarbij een goed rendement gerealiseerd wordt.

Voor kleinere organisaties ligt er nu een kans het bestaande aanbod als een service aan te bieden: de opdrachtgever heeft een virtueel privaat warehouse of transportbedrijf. De uitdaging voor de logistieke organisatie is het punt dit vele malen meer te doen en alle stromen te combineren en te optimaliseren waarbij de opdrachtgever het idee heeft de belangrijkste klant te zijn waarbij alle wensen (tegen kosten) te realiseren zijn.

Zoek naar talent

Het zoeken naar talent is steeds moeilijker. Des te opvallender is het dat organisaties als Google vele gesprekken en weken tijd besteden om een nieuwe werknemer aan te nemen. Dit zou kunnen afstoten maar lijkt juist aantrekkelijk. Eenmaal binnen de organisatie wordt de werknemer gekoesterd met vele privileges en voordelen. Voor steeds meer werknemers is niet alleen goed en zinvol werk belangrijk, maar ook de mogelijkheid dit naar eigen inzicht in te delen in tijd en wijze waarop het gedaan wordt. En dit geldt niet alleen voor kenniswerkers maar eigenlijk voor alle functies. Werknemers die op een prettige wijze naar hun idee een bijdrage leveren werken aantoonbaar beter. Bedrijven met een succesvolle en aansprekende missie trekken daarbij de beste mensen aan. Bedrijven met een papieren missie vallen door de mand en spreken niet aan – met vertrekkende medewerkers tot gevolg.

 


 

Maar, talent zoeken geldt ook voor opdrachtgevers. Niet iedere opdrachtgever is het waard om te behouden. Een goede klant moet net zo goed behouden worden als een goede werknemer. Daar waar voorheen de salesafdeling na een contract zich op de volgende partij stortte daar is vandaag de dag bij succesvolle organisaties een stelsel om bestaande klanten te koesteren en te behouden. Een goede klant kan zomaar een beter aanbod krijgen, alleen omdat u even niet heeft opgelet wat belangrijk voor hem/haar is.

Alles bij elkaar

Vanzelfsprekend zijn dit maar enkele beknopte thema’s voor logistieke organisaties, maar wellicht wel de belangrijkste. Nog sterker wordt het als deze thema’s gecombineerd worden. Wacht niet toepassen maar start vandaag minimaal met een klein team om dit voor uw situatie uit te werken. Hopelijk plukt u hier dan snel de vruchten van. Vanaf het moment dat u daadwerkelijk verbeteringen realiseert zullen medewerkers én klanten onderdeel hiervan willen zijn. Iedereen wil immers een winnaar zijn.

Reageer op dit artikel