blog

Verlader moet zelf op zoek naar de juiste match

Supply chain 926

Alle logistieke goeroes zijn het er over eens: betere samenwerking in de logistieke keten is een belangrijke succesfactor. Maar nog steeds rijden de vrachtwagens gemiddeld genomen halfleeg over de weg.

Verlader moet zelf op zoek naar de juiste match
Goos Kant

De logistieke wereld leent zich bij uitstek voor het combineren van schakels in de supply chain. Ook de opkomst van logistieke online platformen lijkt dit concept van samenwerking alleen maar te versterken. De vraag bij veel bedrijven is niet zozeer óf ze gaan samenwerken, maar wanneer en op welke manier. Niet alleen verticaal met ketenpartners, maar ook horizontaal tussen verladers die niet met elkaar concurreren.

 

Iedereen praat er over, maar doen…?

De laatste jaren zijn tal van innovatieve concepten en startups gelanceerd, maar de praktijk is weerbarstig. Vooral horizontale samenwerking is lastig te realiseren. Hoe vind je de juiste partner, hoe bepaal je de besparingen en hoe verdeel je die? Hoe werkt het vanuit juridisch perspectief, welke governancestructuur moet je kiezen? Hoe zit het met verantwoordelijkheden en aansprakelijkheid?
Vanuit de Universiteit van Tilburg en ondernemersvereniging Evofenedex, hebben we nu twee jaar lang ervaring met dit onderwerp opgedaan in het project Compose. Het eerste wat opvalt is dat iedereen praat over samenwerking, maar tussen zeggen en er iets aan doen gaapt vaak een groot gat. Het wordt pas serieus opgepakt als er een echt probleem moet worden opgelost, bijvoorbeeld over duurzaamheid, tekort aan mensen, fluctuaties in magazijnbezetting, enzovoorts. Dat stijgt uit boven operationele aspecten, die soms heel goed met marktplaatsachtige platforms goed kunnen worden opgepakt. Strategische samenwerking gaat echter over veel meer dan lege kilometers minimaliseren of een modal shift bewerkstelligen van weg naar rail of binnenvaart. Het kan en moet vooral ook gaan over het verhogen van waarde voor de klant – in de vorm van frequentere leveringen bijvoorbeeld, in leverbetrouwbaarheid of in uitdagende SLA’s (Service Level Agreements).

Matching levert op zich al nieuw inzicht op

Voorbeelden uit de praktijkketenregie

De afgelopen jaren zijn er mooie showcases gerealiseerd op samenwerkingsgebied.
Recente voorbeelden zijn het Coolrailproject tussen Valencia en Rotterdam en de plannen voor cityhubs bij steden, waaronder Amsterdam.

In het afgelopen voorjaar hebben we ruim tien cases door studenten laten uitvoeren. Momenteel zijn weer acht cases onderweg. Zo bouwen we een database op van bedrijven, die op zoek zijn naar een logistieke match met andere verladers. Soms blijkt uit de analyse met de matchingtool, die we hebben ontwikkeld, dat ze binnen hetzelfde bedrijf in andere divisies of locaties al kansen kunnen definiëren om tot horizontale samenwerking te komen. We merken dat bedrijven op zich al veel hebben aan het doen van een onderzoek met het gedachtegoed van samenwerking in hun achterhoofd. Ze leren hier van, er ontstaan nieuwe inzichten en het laat zien waar het verbeterpotentieel ligt. Dat vraagt wel om een andere mindset.

Hou rekening met de volgende aspecten

  • Kijk niet alleen naar de efficiency voordelen (die moeten natuurlijk goed zijn), maar onderzoek ook hoe goed de culturen van de bedrijven bij elkaar passen. Focus op wat de bedrijven gemeenschappelijk hebben, in plaats van op de verschillen.
  • De voordelen kunnen liggen in minder lege kilometers en minder kosten, maar ook in andere voordelen voor de eindklant (ontvanger), zoals een betere service, een hogere kwaliteit of hogere leverbetrouwbaarheid. De onderlinge verdeling van de voordelen tussen de bedrijven moet begrijpelijk en uitlegbaar zijn; dat creëert draagvlak.
  • Maak gebruik van goede juridische kennis en ervaring, bijvoorbeeld via een Trusted Party (zie ook de ervaringen van NexTrust op dit gebied), of door de samenwerking gezamenlijk aan te besteden aan een 3PL of 4PL bedrijf. Hierbij is het ook goed om naar de aansprakelijkheden te kijken.
  • Verladers en vervoerders hebben allebei hun eigen agenda. Maar geen van beiden wil leeg rijden. Houd dit soort gezamenlijke belangen in het vizier. Dat helpt om niet met argwaan, maar juist met enthousiasme naar samenwerkingsvormen te kijken.
  • Samenwerking gaat over veel meer dan lege kilometers minimaliseren of een modal shift bewerkstelligen van weg naar rail of barge. Het kan en moet vooral ook gaan over het verhogen van waarde voor de klant, bijvoorbeeld in frequentie, leverbetrouwbaarheid of SLA. Ook liggen er kansen voor samenwerken op magazijngebied (zoals Stockspots), personeel, innovatie en/of kennis.

 

Reageer op dit artikel