blog

Blockchain in supply chains, tijd voor brede adoptie

Supply chain 987

De mogelijke toepassingen van blockchain zijn eindeloos en zijn niet meer weg te denken uit de logistieke trends. Zeker als het gaat om de supply chain zijn er grote kansen. Toch valt het aantal implementaties nog tegen. Reden? Gebrek aan kennis en kunde.

Blockchain in supply chains, tijd voor brede adoptie
Jhomar Sultan, Hogeschool van Amsterdam

Ondanks de mooie beloftes die de blockchain te bieden heeft, loopt de implementatie van blockchain initiatieven bij bedrijven nog stroef. Het gebrek aan technische kennis, wetgeving en onzekerheid zijn de voornaamste belemmeringen voor bedrijven om (nog) niet met blockchain aan de slag te kunnen of willen gaan. Dit blijkt uit een onderzoek van Avanade voor Consultancy.nl (2018).

Uit een enquête van PwC (2018), waarin 600 leidinggevenden uit vijftien verschillende branches zijn ondervraagd, blijkt eveneens dat het gebrek aan wetgeving en onzekerheid de voornaamste barrières te zijn voor bedrijven. 84 procent van de respondenten geeft aan al bezig te zijn met blockchain initiatieven, dat is flink hoger dan het aantal bij wie een vorm van blockchain al is geïmplementeerd (15 procent).

Gebrek aan technische kennis

Uit de analyse van Consultancy.nl (2018) blijkt dat ‘gebrek aan technische kennis’ de voornaamste belemmering is onder de respondenten. Dat is geen vreemde gedachte aangezien de blockchain technologie nog ergens in de introductiefase zou moeten liggen. Brede kennisverbreding op het gebied van blockchain heeft nog niet echt plaatsgevonden in de afgelopen tien jaar dat de blockchain trend is ontstaan.

Met de toenemende interesse om de potentie van blockchain te benutten, stijgt ook de vraag naar het aantal blockchain ontwikkelaars. Inmiddels zijn er al veel aanbieders van blockchain trainingen, en wordt door opleidingsinstituut NCOI dit jaar voor het eerst een blockchain hbo-programma aangeboden. Voor bedrijven met blockchain initiatieven op de agenda staan er genoeg consultants klaar om hierbij te helpen. Hiermee kan verondersteld worden dat de ontwikkeling van kennisverbreding op het gebied van blockchain technologie gezonde symptomen vertoond.

Wetgeving ontbreekt vooralsnog

Op het gebruik van blockchain technologie staat in juridische zin momenteel weinig vastgelegd. Zolang de wet- en regelgeving met betrekking tot de wettelijke kaders voor het benutten van kansen van blockchain niet tot stand komt, zullen veel bedrijven niet beginnen aan blockchain initiatieven. Drie vraagstukken zijn in het bijzonder van belang, namelijk:

·         De juridische uitdagingen van Smart Contracts

·         De onveranderbare- en onherroepelijke aard van data op blockchain

·         Gegevensbescherming en transparantie

In opdracht van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (Ministerie van Justitie en Veiligheid) loopt het onderzoek ‘’Blockchain en de wet’’. Dit onderzoek gaat hoofdzakelijk in op een aantal algemene juridische vragen rondom blokchain op het terrein van het privaatrecht, het gegevensbeschermingrecht en het bestuursprocesrecht. De ontwikkeling rondom de wet- en regelgeving van blockchain technologie laat de serieuze erkenning vanuit de overheid blijken, met alle intenties om een toepassende wet- en regelgeving te creëren.

Conclusie

Met de huidige ontwikkelingen in de wet- en regelgeving en verbreding van de technische kennis rondom de blockchain technologie wordt enigszins de onzekerheid bij bedrijven opgevangen. Bij gebrek aan de benodigde technische kennis kan een training worden gevolgd, de ontwikkeling worden geoutsourced of de expertise van specialisten benut worden. Daarnaast zullen de eerste afgestudeerde hbo-blockchain studenten over een jaar beginnen aan uitdagende blockchain ontwikkelingen. Voor diegenen die zich willen voorbereiden op de blockchain toekomst, wordt aangeraden om klein te beginnen aangezien de blockchain technologie zich nog niet voldoende heeft ontwikkeld en de markt er bovendien nog niet rijp genoeg voor is.

Lees ook: Logistiek dienstverleners lanceren blockchain concept

Reageer op dit artikel