blog

IT een lappendeken? dit is de oplossing

Supply chain 890

Vandaag de dag hebben steeds meer logistiek dienstverleners te maken met een lappendeken van applicaties en systemen. Een gebrekkig resultaat is het mogelijke gevolg. Een eerste stap naar een oplossing is het toepassen van een IT-architectuur

IT een lappendeken? dit is de oplossing

Logistiek dienstverleners hebben al snel een TMS, WMS, een plansysteem, een boorcomputersysteem, business intelligence software, EDI software, een portal, koppelingen naar verladers en klanten, charter software et cetera.  Met de toename van het aantal systemen neemt ook de zorgen toe. Een kleine inventarisatie in de markt leverde de volgende punten van zorg op:

·         Er zijn veel verschillende onderlinge interfaces noodzakelijk. De grote diversiteit aan typen interfaces vraagt specifieke kennis. De betrokkenheid van steeds weer andere partijen hierbij maakt het proces traag en kostbaar.

·         Qua functionaliteit is er soms een overlap en soms een gap: geen van beide is gewenst. Het goed inrichten van waar welke functionaliteit moet zitten is niet altijd even makkelijk.

 

Zie ook
De toekomst van logistiek is Artificial Intelligence
Digitalisering: Niet omdat het kan, maar omdat het moet

 

·         Software leveranciers vluchten vaak in specifieke koppelingen die niet makkelijk herbruikbaar zijn. Dit maakt koppelingen duur en lastig te onderhouden. Innovaties in andere modules vragen regelmatig een update van de koppeling met alle extra moeite.

·         Waar is de data? Een goede rapportage draaien over de verschillende bronnen wordt steeds moeilijker als de data in verschillende systemen opgeslagen is. Soms is specifieke data niet eens te benaderen.

·         Vendor lock-in: sommige systemen zijn zodanig centraal en hebben zoveel koppelingen dat het overstappen op een ander systeem door hoge kosten en tijdbesteding niet realistisch is.

Meer leren over hoe u een digitale transitie maakt in logistiek?

Til uw logistieke organisatie naar ‘the next level’. Schrijf u in voor de Collegereeks Digitale Transitie in Logistiek Management.

 

www.collegereeks-logistiek.nl

 

Enterprise architect

Een eerste stap naar een oplossing is het toepassen van een IT-architectuur. Hierin wordt beschreven welke systemen in een bedrijfsproces opgenomen zijn, welke data deze verwerken/opslaan en hoe dit gekoppeld is aan andere systemen. Net als bij bouwtekening van een woning kan aannemer of monteur direct zien wat gerealiseerd moet worden en welke werkzaamheden voor hem/haar van toepassing zijn. Anders dan in de bouw is een IT-architectuur op dit moment vooral voorbehouden aan grote organisaties die noodgedwongen hiermee werken, met name om de complexiteit te beteugelen.

 

Schud de historische lappendeken van applicaties af en begin met een schoon vel.

 

Voor veel logistieke organisaties zou het goed zijn een (part-time) IT-architect in te schakelen, met name om de bestaande situatie in kaart te brengen. Ondanks dat dit kosten met zich meebrengt levert het mogelijk een forse besparing op bij de ontwikkeling van de interne IT-systemen. De IT-architect werkt samen met de enterprise architect: in deze functie wordt de gehele organisatie beschreven: wat doen we en op welke wijze doen we dit. De IT-architect zorgt dat de onderliggende systemen dit zo goed en efficiënt mogelijk ondersteunen. Doe dit zoveel mogelijk met eigen, onafhankelijke mensen omdat het risico anders groot is dat de architect van uw leverancier zelf de eigen producten centraal zal zetten.

Andere oplossingen

De tijd dat ‘one-stop-shopping’ leveranciers hun producten aanboden ligt alweer even achter ons. De meeste leveranciers hebben door het gebrek aan expertise en medewerkers zich gericht op één of enkele specifieke producten. Dat geeft meer rendement en is makkelijker af te bakenen. Er zijn niet veel leveranciers die de overkoepelende rol kunnen en willen nemen.

 

Zie ook
Zo zet je logistieke data om in informatie

 

Een nieuwe oplossing die zich voordoet is ‘low-code’ ontwikkelingen. Hierbij wordt software op maat ontwikkeld door modeleren in plaats van programmeren. De belofte is dat dit zeer snel gaat. Dat klopt in de praktijk, maar vraagt wel veel meer focus en een architectuur wat de software moet gaan doen. Juist op dit vlak komen de problemen naar voren hetgeen veelal leidt tot matige software en hoge kosten. Dat ligt niet aan het low-code ontwikkelen maar de organisatie die zich geen raad weet met de nieuwe rol. Daarnaast richten veel low-code platforms zich op het snel ontwikkelen van een applicatie. Data integratie komt later, en daarmee ook de complexiteit.

Wat nu verder?

Het belangrijkste is het besef dat veel logistieke organisaties zich goed moeten bezinnen op de systemen die zij willen en moeten hebben. Het is te makkelijk met iedere mooie aanbieding aan de gang te gaan. Het risico is dat er een lappendeken aan functionaliteit ontstaat met overall een gebrekkig resultaat, hoge kosten en veel onduidelijkheid. Begin in ieder geval met de bestaande architectuur eens goed in kaart te brengen. Gekoppeld aan uw doelstellingen voor de komende jaren leidt dit waarschijnlijk al tot interessante conclusies. Hopelijk helpt u het de doelstellingen voor de komende jaren te realiseren.

Een interessante strategie is ‘begin overnieuw’. Schud de historische lappendeken van applicaties af en begin met een schoon vel. Wellicht is dat niet eens zo’n slechte start.

Auteur: Jan Vieveen, eigenaar van Per

Reageer op dit artikel