blog

Supply chain management 4.0: Commercie neemt de supply chain over

Supply chain 2232

De evolutie van Supply Chain Management ( SCM) kent 4 stadia. Daarvan zijn er drie goed tot wasdom gekomen. Maar SCM 4.0 hapert nogal op een aantal fronten. Logistiek en supply chain haal de neus niet op voor commercie, adviseert Ad van Goor.

Supply chain management 4.0: Commercie neemt de supply chain over

In veel ketens ontbreekt het logistici aan de power om hun tot op detail doorgerekende verbeteringsmogelijkheden met succes te implementeren in de ketens waarin zij actief zijn. De reden? Het gebrek aan het oog voor/ het belang van commercie in marketing en sales. Supply chain management kent vier stadia. De 4 stadia zijn:

SCM 1.0: Begonnen met de inkoper die zijn visitekaartje mocht vervangen door Supply Chain Manager – daar waar de term Supply Manager de lading beter dekt – , zien we concepten zoals Total Cost of Ownership deel uit gaan maken van het proces tussen leverancier en klant. Commerciële aspecten van inkoop domineren; van inkooplogistiek is nog weinig sprake. Detacheringsbureaus zoals DPA en BLMC vinden hier hun oorsprong.

SCM 2.0: Met de komst van Manufacturing  Requirements en Resources Planning wordt het voor – in eerste instantie – grotere productiebedrijven mogelijk om hun supply chain aan te sturen vanuit een zwaar geautomatiseerde planning. Integraal goederenbeheer aan het begin van de keten doet zijn intrede. MRP kan naar onze mening gezien worden als een succesvolle innovatie in de logistiek. Het Supply Chain Forum (SCF), waarin o.a. de TUE participeert, staat model voor fase SCM 2.0

 

supply chain management

 

SCM 3.0 :Vanuit een brede visie op ketenlogistiek, namelijk de vier deeltrajecten inkooplogistiek, productielogistiek, distributielogistiek en reverse- of circulaire logistiek, zien we goede benaderingen om de klant als uitgangspunt voor SCM te kiezen. De vraaggestuurde keten begint met SCM 3.0 gestalte te krijgen. We zien in deze fase dat breed opgeleide – bijvoorbeeld via EMLog – logistici prachtige resultaten behalen door goederenstromen binnen en buiten het eigen bedrijf te optimaliseren. Samenwerking in ketens blijkt van levensbelang te zijn voor de continuïteit van vele ondernemingen. Het besef ontstaat dat je front-office kunt concurreren en back-office moet samenwerken. Nieuwe ICT concepten zoals Big Data, Artificial Intelligence, Internet of Things en Physical Internet vinden ruimschoots toepassing in de ketenlogistiek.

 

En toch ontbreekt er nog wat……….

 

SCM 4.0 : Al meer dan 60 jaar maken we in de distributie een onderscheid tussen commerciële distributie ( het marktinstrument distributie uit de marketing mix ) en distributielogistiek ( physical distribution ). Marketing/ sales heeft diepgaande ervaringen met commerciële samenwerkingsmodellen in ketens/ distributiekanalen. Vroeger veelal inkoopcombinaties, vrijwillig filiaalbedrijven en franchising genoemd, maar nu vooral platform –economie. De essentie van dergelijke commerciële samenwerkingsverbanden is, dat men gericht omgaat met machtsverhoudingen, die van keten tot keten kunnen verschillen. Kennis over macht is bepalend voor commercieel succes ( marktaandeel),maar zeker ook voor logistiek en supply chain succes. Daarbij zal commercie in alle opzichten leidend zijn. Wat logistiek niet lukt kan commercie wel realiseren. Vandaar de titel van deze blog, dat commercie de supply chain moet overnemen.

Geen mooie boodschap voor logistici?

Ik ben ervan overtuigd dat commercie vaardigheden kan bieden, die logistiek nodig heeft om succes te maken van een supply chain benadering.  Is die aandacht vanuit logistiek er dan nu niet? Het begint te komen : bij voorraadbeheer wordt er steeds meer onderzoek gedaan naar de relatie met nieuw product introducties. Bij promotionele uitingen is er aandacht voor actielogistiek.

 

 

Maar vaak zijn die benaderingen nog te eenzijdig. Zo is er onderzoek in foodketens, waar alleen fabrikanten en logistiek dienstverleners in participeren : een gemiste kans, want juist in die branche ligt de macht bij retail. Topsector en Kennis DC’s hebben aangekondigd om ook meer onderzoek te gaan doen in food en beverage. Dat is alleen zinvol als de commerciële partijen aan fabrikant – en retailzijde daarin betrokken worden, bijvoorbeeld via het EFMI. Met Big data heeft commercie al veel meer dienstjaren ervaring dan logistiek. Ga het wiel dus niet steeds opnieuw uitvinden!

 

Conclusie: Logistiek en supply chain haal de neus niet op voor commercie, want zij zijn bepalend voor supply chain succes. Stop meer commerciële kennis in logistieke opleidingen en meer marketing kennis in commerciële opleidingen . Horizontale samenwerking en control towers komen momenteel niet verder dan samenwerking tussen transportbedrijven. De platform economie biedt fantastische uitdagingen voor horizontale samenwerking op groothandel – en retailniveau. Maar daar is commercie leidend en logistiek volgend. Het uitrollen van deze concepten naar andere schakels in de keten vraagt om visie SCM 4.0. Deze demand netwerk visie treffen we helaas nog veel te weinig aan bij consultants, onderzoekbureau’s, universiteiten, HBO’en Kennis DC’s en in tijdschriften/blogs. Wie pakt de handschoen op?

 

Reageer op dit artikel