blog

Logistiek moet naar nul op de meter

Supply chain 2572

Nul energie, nul mensen, nul ruimte, nul geluid, nul papier, nul derving, nul ongevallen en nul werkkapitaal. Of we nu bezig zijn met produceren, opslaan, verplaatsen en servicen… het moet met een veel kleinere logistieke voetafdruk. Dat kan alleen als bedrijven en overheden samenwerken in de keten. Heb jij de kennis voor die samenwerking in huis?

Logistiek moet naar nul op de meter

Het klimaatakkoord gaat veel voor bedrijven betekenen. In transport moeten we tot 2050 60 procent efficiënter omgaan met CO2. Het dwingende metrum is: vollere vrachtwagens, meer over het water en het spoor, schonere voertuigen en minder onnodig verplaatsen. Dat geldt voor distributiecentra ook. Die moeten we met windenergie en zonnepanelen in gang houden. Woningbouw rond steden is hard nodig. We zullen dus simpelweg met minder logistieke ruimte meer moeten doen. Onze voetafdruk moet kleiner.

Schoon is mooi. Maar, het gaat natuurlijk om ketens die ‘van korrel tot borrel’ schoon zijn. Hoeveel CO2 kosten die asperges uit Peru in de Nederlandse schappen? Pakken we minder vaak de auto als we online boodschappen doen? En, hoeveel minder derving hebben we als we alle partners in de ‘verse-sla-in-een-zakje-keten’ betere informatie geven over de verkopen in de winkels? Hoe schoon zijn de nieuwste elektrische voertuigen ‘well-to-wheel’ gedurende hun levensduur nu echt? En, is minder niet gewoon beter dan alleen maar schoner?

Nul komma nul: ketensamenwerking

Nul energie, nul mensen, nul ruimte, nul geluid, nul papier, nul derving, nul ongevallen en nul werkkapitaal kan alleen maar als we in ketens gaan samenwerken. Niet alleen tussen bedrijven, maar ook met overheden. Samen ruimte delen, samen transport delen en vooral samen data delen. Maar samenwerking lukt niet altijd. Vooral als concullega’s met elkaar moeten samenwerken gaat het vaak goed mis. Over samenwerking en vooral het mislukken daarvan, zijn bibliotheken vol geschreven. Er zijn vier basislessen:

Zorg dat het geld oplevert

De inspanningen om samen te werken zijn groot. Levert samenwerking wel meer waarde op in marktpositie, minder kosten of het samen buiten de deur houden van nieuwe spelers? Dat vergt slimme oplossingen. Het oude adagium KISS, Keep It Simple Stupid, is inderdaad stokoud en heeft meer kapot gemaakt dan ons lief is. De meest succesvolle bedrijven zijn de early adopters die slimme technologie gebruiken om hun supply chain te verbeteren en daarmee jouw bedrijf uit de markt te drukken.

Maak de samenwerking niet ‘te groot’. Te vaak gaan partners eindeloos door en verliezen elk contact met de realiteit van de markt. Kun je de voordelen ook bereiken als je de samenwerking beperkt tot enkele product-markt-combinaties of bedrijfsprocessen als data analytics, samen plannen of distributielogistiek?

Zorg dat het werkt

Samenwerking kan alleen als partners de meeste actuele informatie open en transparant delen; afstemmen van data, data-integriteit, gezamenlijk analyseren en plannen, voorspellende datamodellen en niet in de laatste plaats medewerkers die goed met elkaar kunnen samenwerken, elke dag weer.

Zorg voor goede afspraken

Maak vooraf afspraken over het verdelen van de investeringen en voordelen. Het management moet regelmatig samen zitten om de behaalde resultaten en de doelstellingen, van de samenwerking te evalueren. Ook zijn afspraken nodig over nieuwe intreders, en mogelijk zelfs uittreders, bij die samenwerking.

Zorg voor vaardigheden en kennis in huis

Bij samenwerking gaat het erom dat partners in de keten elke dag weer beslissingen nemen die voor ‘het geheel’ steeds beter zijn. Dat klink simpel, maar bij elk managementspel zie je steevast opportunistisch gedrag van beslissers. Samenwerking vergt leiderschap en het ontwikkelen van samenwerkingsvaardigheden. Logistieke beslissers moeten bij logistieke beslissingen niet alleen naar kwantiteit en tijd kijken, maar ook naar prijzen, marges, risico’s en milieu-effecten. We vragen steeds meer van onze planners. Hoe ontwikkel je die competenties?

Nul op de meter in logistiek? Daarvoor moeten we met elkaar aan de bak. Samenwerken doe je dus zo, maar dus niet zomaar. Wat zijn jouw prioriteiten? Heb jij de kennis over de laatste supply innovaties, geavanceerde planningstools, samenwerking en het ontwikkelen van talent echt in huis?

Collegereeks Logistiek Management

Walther Ploos van Amstel is naast een inspirerend auteur, ook een bevlogen spreker. Daarom heeft Logistiek Academy hem gevraagd als spreker voor de Collegereeks Logistiek Management. Er is volgens Ploos van Amstel een andere kijk nodig op samenwerking in supply chains, de inrichting van de keten, de beheersing van wereldwijde goederenstromen en niet in de laatste plaats de competenties van onze medewerkers en managers in logistiek- en supply chain management. Hij bespreekt tijdens het derde college van de collegereeks de trends die het logistieke vakgebied opnieuw relevant maken. Mis deze kans niet en schrijf u in voor dit inspirerende programma.

 

Reageer op dit artikel