blog

Service logistiek: zo kan het slimmer en goedkoper

Supply chain 1192

Service logistiek kan slimmer en goedkoper. Meer voorraad houden is niet de oplossing. Wel betere afstemming in de keten én slimmere onderlinge afspraken tussen de beslissers. Dat concludeert Maarten Driessen van Gordian. Hij promoveerde in september aan de Technische Universiteit Eindhoven met zijn proefschrift “Integrated Capacity Planning and Inventory Control for Repairable Spare Parts”

Service logistiek: zo kan het slimmer en goedkoper

Veel organisaties zijn voor het verlenen van hun diensten afhankelijk van de beschikbaarheid van hun vloot met hoogwaardige kapitaalgoederen. Voorbeelden komt u direct of indirect tegen in uw dagelijkse leven: treinen, vliegtuigen, kranen voor containeroverslag en defensiematerieel. Deze kapitaalgoederen krijgen vroeg of laat te maken met ongepland onderhoud als gevolg van storingen en defecten. Om de duur van het onderhoud zo kort mogelijk te houden, is het van cruciaal belang dat de juiste reserveonderdelen op voorraad liggen.

 

Zie ook
Zo tilt ASML zijn service logistiek naar een hoger niveau

 

Over de besluitvorming omtrent de aan te houden voorraad reserveonderdelen is veel wetenschappelijke literatuur beschikbaar. Toch zien we dat de besluitvorming in de praktijk soms afwijkt. Denk hierbij aan beslissingen als: welke onderdelen leg ik op voorraad en hoeveel, welke onderdelen repareer ik als ze defect zijn en welke koop ik nieuw, welke onderdelen repareer ik zelf en welke besteed ik uit? Dit onderzoek richtte zich op de “waarom”-vraag met als doel het gat tussen wetenschap en praktijk te verkleinen.

Welke uitdagingen spelen er in de praktijk?

Bedrijven voelen zich genoodzaakt een hoge voorraad reserveonderdelen aan te houden, doordat de vraag naar reserveonderdelen lastig voorspelbaar is en levertijden lang en variabel zijn. Opvallend genoeg zien we dat ook de doorlooptijd van de eigen, interne reparatiewerkplaatsen relatief lang en variabel is. Dit is te verklaren door een hoge wachttijd op ontbrekende materialen (nodig voor de reparatie) en/of capaciteit van specialistische monteurs/tools. De besluitvorming over de voorraad repareerbare reserveonderdelen en materialen, de capaciteit en het plannen van reparatiewerkzaamheden, vindt (te) weinig in samenhang plaats.

 

Zie ook
Max Verstappen succesvol door service logistiek

 

Service logistiek kan het slimmer en hoe?

Een meer gezamenlijk besluitvormingsproces en slimme onderlinge afspraken tussen de beslissers dragen bij aan kortere en minder variabele reparatiedoorlooptijden. Hoe dit besluitvormingsproces te veranderen, hangt af van de karakteristieken van de reparatiewerkplaats. Onderstaande tabel geeft een samenvatting:

 

service-logistiek

 

Uit het onderzoek blijkt verrassend genoeg dat het ontkoppelen van de inspectie- en reparatiefase niet altijd leidt tot kortere en minder variabele reparatiedoorlooptijden. Het leidt tot een kostenbesparing van 2-10% als de beschikbaarheid van materialen laag is (90% grijpkans). Bij een hoge beschikbaarheid van materialen (boven de 95% grijpkans) is het slimmer om reparaties direct na inspectie af te ronden. De onzekerheid is dan voor een groot deel uit het proces gehaald, omdat alle benodigde materialen dan in veel gevallen wel op voorraad zijn.

Hoe nu verder?

Voordat de bedrijven overgaan tot het implementeren van de bevindingen, is aanvullend onderzoek nodig. Met de bedrijven met wie we samenwerkten, blijven we daarom in nauw contact en organiseren we tweemaal per jaar zogenaamde “bedrijvensessies” waarin we ervaringen en best practices op deze servicelogistieke thema’s met elkaar blijven delen. Hierbij zijn ook andere geïnteresseerde bedrijven welkom!

 

Reageer op dit artikel