blog

‘Logistieke sector kan digitale innovaties niet meer negeren’

Supply chain 2674

De enorme push naar nieuwe digitale technologie bereikt ook de logistieke sector, maar stelt zowel verladers als logistiek dienstverleners wel voor hoofdbrekens. “Bedrijven moeten technologie nu echt gaan omarmen, het is tijd om door te pakken. Wie dat niet doet, ziet een ander het doen. Kijk maar naar een bedrijf als Picnic”, stelt Hans van Grieken, docent tijdens de Collegereeks E-Logistics aan Nyenrode en daarnaast internationale technologie onderzoeker bij Deloitte.

‘Logistieke sector kan digitale innovaties niet meer negeren’

Van Grieken geeft dit najaar wederom een college en gaat daarbij in op enerzijds digitale transformatie en anderzijds op digitale technologische netwerken. Bij het onderwerp technologie gaat het wat betreft de EMEA Technology Research & Insights Leader bij Deloitte om het goed bijhouden van wat er is aan technologie. “Belangrijker is misschien nog wel de vraag of je je als bedrijf zodanig kunt inrichten dat je de juiste digitale innovaties op tijd waarneemt en binnen je bedrijf kunt schalen zodat ze ook echt relevant voor je business worden.” Digital operating models zijn volgens Van Grieken in opkomst en moeten technologie schaalbaar maken en veilig houden. “Bedrijven dienen zich daarnaast te richten op het te gelde maken van de voordelen die technologie kan bieden. Ik merk dat dit te vaak slechts een tijdelijk voordeel is. Des te belangrijk is het om te weten welke technologie relevant voor jouw onderneming is en hoe je ermee moet omgaan.”

DNA gerelateerd aan IT

Uit onderzoek door Deloitte en MIT Sloan School of Management onder 3.500 bedrijven blijkt dat ondernemingen zijn in te delen in vier categorieën:

  • achterblijvers die geen idee hebben van wat ze overkomt;
  • achterblijvers die veel geld uitgeven aan de verkeerde digitale investeringen;
  • snelle bewegers die heel veel kleine initiatieven tegelijkertijd uitproberen en
  • strategie en talent gedreven organisaties die veel nadruk leggen op het uitvoeren van gemiddeld vijf strategische digitale initiatieven en daar ook bewust nieuw talent voor uittrekken.

Het onderzoek spitste zich toe op DNA gerelateerd aan IT binnen ondernemingen. De uitkomst was dat er dertien DNA ‘chromosomen’ zijn, zoals ‘is er sprake van leiderschap?’, ‘is er risicobereidheid?’ en ‘is er talent?’. De onderzoekers probeerden vervolgens bij de ondernemingen te zoeken naar DNA-clusters. “Bedrijven die erin slagen meerdere ‘DNA-strengs’ te combineren, hebben meer kans om succesvol te zijn. Best-in-class ondernemingen en fast moving experimentors doen het beide goed in het onderzoek.”

 

‘Nederland is het land van

polderen en pilots – niet van

kamerbreed uitrollen’

 

De strategie en talent gedreven organisaties beschikken over kennis. “Ze zijn nauw verbonden met business en sterk leiderschap. Wat dit soort bedrijven ook kenmerkt is dat ze bereid zijn om oude bedrijfsactiviteiten te stoppen.”  De fast moving experimentors nemen veel meer risico. Falen mag niet alleen, het moet. Door een groot aantal kleinere digitale initiatieven uit te proberen, beperken ze de schade van een mislukking. Het management is expert in het ‘killen’ van initiatieven die geen waarde toevoegen, aanvullend is het dat ook in het schalen van pilots die wel werken. “Daar zit in Nederland een grote zwakte. Wij zijn een land van pilots en polderen: heel veel dingetjes uitproberen, maar niet echt kamerbreed uitrollen. Fast moving experimentors zijn daar erg goed in. Het is iets wat ik in de logistieke sector eigenlijk alleen zie bij startups.”

Combinatie van digitale technologieën is niet digitale innovatie

Wat Van Grieken graag zou zien is dat bedrijven die een pilot starten daar ook vaker vol op doorpakken als blijkt dat de proof of concept werkt. “Een deel van de logistieke bedrijven zegt al snel dat iets te duur is om in te investeren, maar als je kijkt naar wat Gartner hype cycles noemt, dan kent elke nieuwe ontwikkeling en dus ook technologie een serie van levensfases. De ervaring leert dat het negen van de tien keer niet om een digitale innovatie gaat, maar om een combinatie van technologieën. Logistieke bedrijven die hier goed in zijn, hebben geïnvesteerd in een moderne digitale kern waar bovenop ze snel nieuwe initiatieven in de markt of in hun dc operaties kunnen uitproberen. Dankzij die goede basis, is het leggen van noodverbandjes bij opschalen niet nodig.”
Hoewel veel bedrijven startups als disruptief zien, is het slagingspercentage van jonge bedrijven die echt succesvol zijn met 0,25 procent behoorlijk klein. Deloitte onderzocht vervolgens welke startups slagen: “Die bedrijven zoeken – als aanvulling op de vaak jonge oprichters – een ervaren manager van 40+ die de operatie stroomlijnt en het bedrijf professionaliseert. De ondernemingen pakken de disruptiegolf op het juiste moment. Maar ook bedrijven die door grotere partijen bewust zijn gecreëerd om het oude bedrijf van buitenaf op te eten, een nieuwe entiteit die kan profiteren van vooruitstrevende technologie.”

 

Lees ook: Robots en supercomputers zetten de logistieke wereld op zijn kop

Swarming behaviour

De logistieke sector  staat nog een paar hele grote veranderingen te wachten, stelt Van Grieken. Digitalisering speelt daarbij een sleutelrol. “Stel je voor dat je een pakket een instructie kunt meegeven waarin het pakketje met andere pakketjes en de verlader ‘onderhandelt’ wie er eerst meegaat. “Daarmee kun je een dynamische supply chain creëren zonder planningsafdeling waarbij op dynamische wijze iets is uit te onderhandelen.” Om tot dit zogenaamde ‘swarming behaviour’ te komen moeten bedrijven een paar vragen centraal stellen die ‘pakketjes en software’ onderling kunnen beantwoorden en die vervolgens in actie omzetten. Het gaat om vragen als ‘waar ben ik?’, ‘waar ga ik naartoe?’, ‘hoeveel haast heb ik?’, ‘ben ik houdbaar?’ en ‘hoeveel geld heeft iemand ervoor over om mij te ontvangen?’. “Nieuwe technologie adopteren maakt de weg vrij om niet één of drie scenario’s door te rekenen, maar bijvoorbeeld 20.000 en daarbij de meest optimale configuratie van het netwerk mee te nemen.”

 

‘Bepaal waar je in de

supply chain wil zitten’

 

Van Grieken is positief over Nederlandse bedrijven, inclusief logistiek dienstverleners, waar het aankomt op opletten en het uitvoeren van pilots met nieuwe technologie. “Het doorpakken mag wel wat meer gewicht krijgen. Uiteindelijk zijn we een land van pilots en polderen waar we vaak zoeken naar consensus. Iedereen moet voor zichzelf bepalen waar hij of zij in de keten zit of wil zitten. Digitale technologie heeft de reputatie om ‘disruptive’ te zijn. In Nederland krijg ik tijdens colleges dan ook bijna standaard de vraag ‘hoe kan ik mij hier tegen verdedigen?’ In China krijg ik altijd standaard de vraag ’wanneer kan ik mijn concurrent deze disruptie aandoen?’. De perceptie van wat je ermee kunt doen als je durft te dromen, dat is waar het om gaat. Daarom kon in China een Alibaba ontstaan en hier niet.”

Ontmoet Hans van Grieken!

Hans van Grieken trapt op maandag 24 september de Collegereeks E-Logistics af met een inspirerend college over hoe de transitie te maken van traditioneel logistiek denken naar E-denken en ketendenken.

Er zijn nog een paar plaatsen beschikbaar in deze collegereeks. Download de brochure.

 

Reageer op dit artikel